naar de bespreking van BWV 161

Komm, du süße Todesstunde (BWV 161)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (A)

Komm, du süße Todesstunde, Kom, o zoet uur van de dood,
da mein Geist Honig speist waarop mijn geest honig zal eten
aus des Löwens Munde; uit de mond van de leeuw.
Mache meinen Abschied süße, Maak mijn afscheid zoet,
säume nicht, letztes Licht, aarzel niet, laatste levenslicht,
daß ich meinen Heiland küsse. opdat ik mijn Heiland moge kussen.


[Herzlich tut mich verlangen [Innig verlang ik
nach einem sel’gen End, naar een zalig einde,
weil ich hie bin umfangen omdat ik hier omgeven ben
mit Trübsal und Elend. door droefheid en ellende.
Ich hab Lust, abzuscheiden Ik verlang ernaar
von dieser bösen Welt, deze boze wereld te verlaten,
sehn mich nach himml’schen Freuden. ik verlang vurig naar hemelse vreugden.
O Jesu, komm nur bald!] O Jezus, kom toch spoedig!]

2. Recitatief (T)

Welt! deine Lust ist Last, Wereld, jouw lust is voor mij een last!
Dein Zucker ist mir als ein Gift verhaßt, Jouw zoetheid haat ik als een gif,
Dein Freudenlicht ist mein Komete, jouw vreugdelicht is mijn komeet
und wo man deine Rosen bricht, en waar men jouw rozen plukt,
sind Dornen ohne Zahl zu meiner Seele Qual! zijn talloze doornen een kwelling voor mijn ziel!
Der blasse Tod ist meine Morgenröte, De bleke dood is mijn morgenrood,
mit solcher geht mir auf die Sonne daarmee gaat voor mij de zon op
der Herrlichkeit und Himmelswonne. van de heerlijkheid en de hemelse gelukzaligheid.
Drum seufz ich recht von Herzensgrunde Daarom verlang ik uit de grond van mijn hart,
nur nach der letzten Todesstunde! alleen maar naar het laatste stervensuur!
Ich habe Lust, bei Christo bald zu weiden, Ik verlang ernaar weldra bij Christus te vertoeven,
ich habe Lust, von dieser Welt zu scheiden.ik verlang ernaar deze wereld te verlaten.

3. Aria (T)

Mein Verlangen ist, den Heiland zu umfangen Het is mijn verlangen, de Heiland te omarmen
und bei Christo bald zu sein. en weldra bij Christus te zijn.
Ob ich sterblich' Asch und Erde Ook al word ik door de dood
durch den Tod zermalmet werde, tot as en stof vermalen
wird der Seele reiner Schein het zuivere licht van mijn ziel
dennoch gleich den Engeln prangen.zal desondanks gelijk de engelen stralen.

4. Recitatief (A)

Der Schluß ist schon gemacht:Het einde is nu gekomen,
Welt, gute Nacht!wereld, goede nacht!
Und kann ich nur den Trost erwerben,En ik kan eindelijk de troost ontvangen,
in Jesu Armen bald zu sterben;om in Jezus’ armen spoedig te sterven;
er ist mein sanfter Schlaf!Hij is mijn zachte slaap!
Das kühle Grab wird mich mit Rosen decken,Het koude graf zal mij met rozen bedekken,
bis Jesus mich wird auferwecken,totdat Jezus mij zal opwekken,
bis er sein Schaftotdat Hij Zijn schaap
führt auf die süße Himmelsweide,zal leiden naar de zoete hemelweide,
dass mich der Tod von ihm nicht scheide!zodat de dood mij niet van Hem zal scheiden.
So brich herein, du froher Todestag!Dus breek aan, o blijde stervensdag
so schlage doch, du letzter Stundenschlag!dus sla toch, o laatste uur!

5. Koor

Wenn es meines Gottes Wille,Wanneer het de wil van mijn God is,
wünsch ich, daß des Leibes Lastdan wens ik dat de last van mijn lichaam
heute noch die Erde fülleheden nog de aarde zal vullen
und der Geist, des Leibes Gast,en dat de geest, de gast van het lichaam,
mit Unsterblichkeit sich kleidezich met onsterfelijkheid zal kleden
in der süßen Himmelsfreude.in de zoete hemelse vreugde.
Jesu, komm und nimm mich fort!Jezus, kom en neem mij weg!
Dieses sei mein letztes Wort.Dit zij mijn laatste woord.

6. Koraal

Der Leib zwar in der ErdenHet lichaam wordt weliswaar in de aarde
von Würmen wird verzehrt,door wormen verteerd,
doch auferweckt soll werden,maar het zal worden opgewekt,
durch Christum schön verklärt,en door Christus worden verheerlijkt,
wird leuchten als die Sonnehet zal stralen als de zon
und leben ohne Noten leven zonder nood
in himmlscher Freud und Wonne.in hemelse vreugde en gelukzaligheid.
Was schadt mir denn der Tod?Wat deert mij dan de dood?
  
Libretto: Salomo Franck Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1. Aria (A)

Komm, du süße Todesstunde,
da mein Geist Honig speist
aus des Löwens Munde;
Mache meinen Abschied süße,
säume nicht, letztes Licht,
daß ich meinen Heiland küsse.


Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (A)

Kom, o zoet uur van de dood,
waarop mijn geest honig zal eten
uit de mond van de leeuw.
Maak mijn afscheid zoet,
aarzel niet, laatste levenslicht,
opdat ik mijn Heiland moge kussen.

Vertaling: Henk Pijlman