naar de bespreking van BWV 158

Der Friede sei mit dir (BWV 158)

Johann Sebastian Bach

1. Recitatief (B)

Der Friede sei mit dir, du ängstliches Gewissen! Vrede zij met je, angstig geweten!
Dein Mittler stehet hier, der hat dein Schuldenbuch Je Middelaar staat hier, die heeft je schuldenboek
und des Gesetzes Fluch verglichen und zerrissen. verscheurd en de vloek van de wet opgeheven.
Der Friede sei mit dir, der Fürste dieser Welt, Vrede zij met je; de vorst van deze wereld,
der deiner Seele nachgestellt, die je ziel heeft achtervolgd,
ist durch des Lammes Blut is door het bloed van het Lam
bezwungen und gefällt. bedwongen en geveld.
Mein Herz, was bist du so betrübt, Mijn hart, waarom ben je zo bedroefd,
da dich doch Gott durch Christum liebt! want God heeft je immers door Christus lief?
Er selber spricht zu mir: Der Friede sei mit dir!Hijzelf zegt tegen mij: Vrede zij met je!

2. Aria (B) en koraal (S)

(B) Welt, ade, ich bin dein müde, (B) Wereld, adieu, ik ben je beu,
Salems Hütten stehn mir an, ik verlang naar de tenten van Salem,
(S)Welt, ade, ich bin dein müde, (S) Wereld, adieu, ik ben je beu,
ich will nach dem Himmel zu, ik wil naar de hemel toe,
(B) wo ich Gott in Ruh und Friede (B) waar ik in rust en vrede
ewig selig schauen kann. eeuwig gelukzalig God kan aanschouwen.
(S)da wird sein der rechte Friede (S) daar zullen ware vrede
und die ewig stolze Ruh. en eeuwig trotse rust heersen.
(B) Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen, (B) Daar blijf ik, daar wil ik graag wonen,
(S)Welt, bei dir ist Krieg und Streit, (S) Wereld, bij jou is het oorlog en strijd,
nichts denn lauter Eitelkeit; niets dan louter ijdelheid;
(B) da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen. (B) daar straal ik getooid met hemelse kronen.
(S)in dem Himmel allezeit (S) in de hemel heersen altijd
Friede, Freud und Seligkeit. vrede, vreugde en zaligheid.

3. Recitatief (B)

Nun, Herr, regiere meinen Sinn, Nu, Heer, regeer mijn bestaan,
damit ich auf der Welt, opdat ik in de wereld,
so lang es dir mich hier zu lassen, noch gefällt, zolang het u nog behaagt mij hier te laten,
ein Kind des Friedens bin, een kind van de vrede ben,
und laß mich zu dir aus meinen Leiden en laat mij net zoals Simeon in vrede
wie Simeon in Frieden scheiden! mijn lijden verlaten en bij u komen.
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen, Daar blijf ik, daar wil ik graag wonen,
da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.daar straal ik getooid met hemelse kronen.

4. Koraal

Hier ist das rechte Osterlamm, Hier is het ware Paaslam,
davon Gott hat geboten, dat in opdracht van God
das ist hoch an des Kreuzes Stamm hoog aan de stam van het kruis
in heißer Lieb gebraten. in vurige liefde is gebraden.
Des Blut zeichnet unsre Tür, Zijn bloed op onze deur is het teken
das hält der Glaub dem Tode für; dat het geloof de dood voorhoudt;
der Würger kann uns nicht rühren. Magere Hein kan ons niets maken.
Alleluja!Halleluja!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Recitatief (B)

Der Friede sei mit dir, du ängstliches Gewissen!
Dein Mittler stehet hier, der hat dein Schuldenbuch
und des Gesetzes Fluch verglichen und zerrissen.
Der Friede sei mit dir, der Fürste dieser Welt,
der deiner Seele nachgestellt,
ist durch des Lammes Blut 
bezwungen und gefällt.
Mein Herz, was bist du so betrübt,
da dich doch Gott durch Christum liebt!
Er selber spricht zu mir: Der Friede sei mit dir!

2. Aria (B) en koraal (S)

(B) Welt, ade, ich bin dein müde,
Salems Hütten stehn mir an,
  (S)Welt, ade, ich bin dein müde,
  ich will nach dem Himmel zu,
(B) wo ich Gott in Ruh und Friede
ewig selig schauen kann.
  (S)da wird sein der rechte Friede
  und die ewig stolze Ruh.
(B) Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,
  (S)Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
  nichts denn lauter Eitelkeit;
(B) da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.
  (S)in dem Himmel allezeit
  Friede, Freud und Seligkeit.


3. Recitatief (B)

Nun, Herr, regiere meinen Sinn,
damit ich auf der Welt,
so lang es dir mich hier zu lassen, noch gefällt,
ein Kind des Friedens bin,
und laß mich zu dir aus meinen Leiden
wie Simeon in Frieden scheiden!
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,
da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.

4. Koraal

Hier ist das rechte Osterlamm,
davon Gott hat geboten,
das ist hoch an des Kreuzes Stamm
in heißer Lieb gebraten.
Des Blut zeichnet unsre Tür,
das hält der Glaub dem Tode für;
der Würger kann uns nicht rühren.
Alleluja!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Recitatief (B)

Vrede zij met je, angstig geweten!
Je Middelaar staat hier, die heeft je schuldenboek
verscheurd en de vloek van de wet opgeheven.
Vrede zij met je; de vorst van deze wereld,
die je ziel heeft achtervolgd,
is door het bloed van het Lam
bedwongen en geveld.
Mijn hart, waarom ben je zo bedroefd,
want God heeft je immers door Christus lief?
Hijzelf zegt tegen mij: Vrede zij met je!

2. Aria (B) en koraal (S)

(B) Wereld, adieu, ik ben je beu,
ik verlang naar de tenten van Salem,
(S) Wereld, adieu, ik ben je beu,
ik wil naar de hemel toe,
(B) waar ik in rust en vrede
eeuwig gelukzalig God kan aanschouwen.
(S) daar zullen ware vrede
en eeuwig trotse rust heersen.
(B) Daar blijf ik, daar wil ik graag wonen,
(S) Wereld, bij jou is het oorlog en strijd,
niets dan louter ijdelheid;
(B) daar straal ik getooid met hemelse kronen.
(S) in de hemel heersen altijd
vrede, vreugde en zaligheid.

3. Recitatief (B)

Nu, Heer, regeer mijn bestaan,
opdat ik in de wereld,
zolang het u nog behaagt mij hier te laten,
een kind van de vrede ben,
en laat mij net zoals Simeon in vrede
mijn lijden verlaten en bij u komen.
Daar blijf ik, daar wil ik graag wonen,
daar straal ik getooid met hemelse kronen.

4. Koraal

Hier is het ware Paaslam,
dat in opdracht van God
hoog aan de stam van het kruis
in vurige liefde is gebraden.
Zijn bloed op onze deur is het teken
dat het geloof de dood voorhoudt;
Magere Hein kan ons niets maken.
Halleluja!


		Vertaling: Ria van Hengel