naar de bespreking van BWV 158

Der Friede sei mit dir (BWV 158)

Johann Sebastian Bach

1. Recitatief (B)

Der Friede sei mit dir, du ängstliches Gewissen! Vrede zij met je, mijn angstig geweten!
Dein Mittler stehet hier, der hat dein Schuldenbuch Hier staat je Middelaar, die heeft je schuldboek
und des Gesetzes Fluch verglichen und zerrissen. en de vloek van de wet vereffend en verscheurd.
Der Friede sei mit dir, der Fürste dieser Welt, Vrede zij met je! De overste dezer wereld,
der deiner Seele nachgestellt, die je ziel heeft achtervolgd,
ist durch des Lammes Blut is door het bloed van het Lam
bezwungen und gefällt. bedwongen en geveld.
Mein Herz, was bist du so betrübt, Mijn hart, waarom ben je zo bedroefd?
da dich doch Gott durch Christum liebt! God heeft je immers in Christus lief!
Er selber spricht zu mir: Der Friede sei mit dir!Hij zegt zelf tot mij: Vrede zij met u!

2. Aria (B) en koraal (S)

(B) Welt, ade, ich bin dein müde, Wereld, adieu! Ik heb genoeg van jou;
Salems Hütten stehn mir an, in de tenten van Salem hoor ik te zijn,
(S)Welt, ade, ich bin dein müde, Wereld, adieu! Ik heb genoeg van jou,
ich will nach dem Himmel zu, ik wil naar de hemel toe;
(B) wo ich Gott in Ruh und Friede waar ik in vrede, rust en zaligheid
ewig selig schauen kann. voor eeuwig God aanschouwen kan.
(S)da wird sein der rechte Friede daar zal echte vrede zijn
und die ewig stolze Ruh. en eeuwige rust voor de ziel.
(B) Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen, Daar blijf ik, daar woon ik met genoegen,
(S)Welt, bei dir ist Krieg und Streit, Wereld, bij jou is het oorlog en strijd,
nichts denn lauter Eitelkeit; niets dan louter ijdelheid;
(B) da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen. daar schitter ik, gesierd met hemelse kronen.
(S)in dem Himmel allezeit in de hemel heerst altijd
Friede, Freud und Seligkeit. vrede, rust en zaligheid.

3. Recitatief (B)

Nun, Herr, regiere meinen Sinn, Nu, Heer, regeer mijn leven,
damit ich auf der Welt, opdat ik in de wereld,
so lang es dir mich hier zu lassen, noch gefällt, zolang het u nog behaagt mij hier te laten,
ein Kind des Friedens bin, een kind van de vrede ben
und laß mich zu dir aus meinen Leiden en laat mij afscheid nemen van mijn lijden,
wie Simeon in Frieden scheiden! laat mij als Simeon in vrede tot u gaan.
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen, Daar blijf ik, daar woon ik met genoegen,
da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.daar schitter ik, gesierd met hemelse kronen.

4. Koraal

Hier ist das rechte Osterlamm, Hier is het ware Paaslam,
davon Gott hat geboten, waartoe God heeft bevolen;
das ist hoch an des Kreuzes Stamm het is hoog aan de stam van het kruis
in heißer Lieb gebraten. in vurige liefde gebraden,
Des Blut zeichnet unsre Tür, zijn bloed is een teken op onze deur,
das hält der Glaub dem Tode für; dat het geloof aan de dood voorhoudt;
der Würger kann uns nicht rühren. Magere Hein kan ons niet treffen.
Alleluja!Halleluja
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Beindorff

Kale tekst origineel

1. Recitatief (B)

Der Friede sei mit dir, du ängstliches Gewissen!
Dein Mittler stehet hier, der hat dein Schuldenbuch
und des Gesetzes Fluch verglichen und zerrissen.
Der Friede sei mit dir, der Fürste dieser Welt,
der deiner Seele nachgestellt,
ist durch des Lammes Blut 
bezwungen und gefällt.
Mein Herz, was bist du so betrübt,
da dich doch Gott durch Christum liebt!
Er selber spricht zu mir: Der Friede sei mit dir!

2. Aria (B) en koraal (S)

(B) Welt, ade, ich bin dein müde,
Salems Hütten stehn mir an,
  (S)Welt, ade, ich bin dein müde,
  ich will nach dem Himmel zu,
(B) wo ich Gott in Ruh und Friede
ewig selig schauen kann.
  (S)da wird sein der rechte Friede
  und die ewig stolze Ruh.
(B) Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,
  (S)Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
  nichts denn lauter Eitelkeit;
(B) da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.
  (S)in dem Himmel allezeit
  Friede, Freud und Seligkeit.


3. Recitatief (B)

Nun, Herr, regiere meinen Sinn,
damit ich auf der Welt,
so lang es dir mich hier zu lassen, noch gefällt,
ein Kind des Friedens bin,
und laß mich zu dir aus meinen Leiden
wie Simeon in Frieden scheiden!
Da bleib ich, da hab ich Vergnügen zu wohnen,
da prang ich gezieret mit himmlischen Kronen.

4. Koraal

Hier ist das rechte Osterlamm,
davon Gott hat geboten,
das ist hoch an des Kreuzes Stamm
in heißer Lieb gebraten.
Des Blut zeichnet unsre Tür,
das hält der Glaub dem Tode für;
der Würger kann uns nicht rühren.
Alleluja!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Recitatief (B)

Vrede zij met je, mijn angstig geweten!
Hier staat je Middelaar, die heeft je schuldboek
en de vloek van de wet vereffend en verscheurd.
Vrede zij met je! De overste dezer wereld,
die je ziel heeft achtervolgd,
is door het bloed van het Lam 
bedwongen en geveld.
Mijn hart, waarom ben je zo bedroefd?
God heeft je immers in Christus lief!
Hij zegt zelf tot mij: Vrede zij met u!

2. Aria (B) en koraal (S)

Wereld, adieu! Ik heb genoeg van jou;
in de tenten van Salem hoor ik te zijn,
 Wereld, adieu! Ik heb genoeg van jou,
 ik wil naar de hemel toe;
waar ik in vrede, rust en zaligheid
voor eeuwig God aanschouwen kan.
 daar zal echte vrede zijn
 en eeuwige rust voor de ziel.
Daar blijf ik, daar woon ik met genoegen,
 Wereld, bij jou is het oorlog en strijd,
 niets dan louter ijdelheid;
daar schitter ik, gesierd met hemelse kronen.
 in de hemel heerst altijd
 vrede, rust en zaligheid.

3. Recitatief (B)

Nu, Heer, regeer mijn leven,
opdat ik in de wereld,
zolang het u nog behaagt mij hier te laten,
een kind van de vrede ben
en laat mij afscheid nemen van mijn lijden,
laat mij als Simeon in vrede tot u gaan.
Daar blijf ik, daar woon ik met genoegen,
daar schitter ik, gesierd met hemelse kronen.

4. Koraal

Hier is het ware Paaslam,
waartoe God heeft bevolen;
het is hoog aan de stam van het kruis
in vurige liefde gebraden,
zijn bloed is een teken op onze deur,
dat het geloof aan de dood voorhoudt;
Magere Hein kan ons niet treffen.
Halleluja


		Vertaling: Henk Beindorff