naar de bespreking van BWV 151

Süßer Trost, mein Jesus kömmt (BWV 151)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (S)

Süßer Trost, mein Jesus kömmt,Zoete troost, mijn Jezus komt,
Jesus wird anitzt geboren!Jezus wordt nu geboren.
Herz und Seele freuet sich,Hart en ziel verheugen zich,
denn mein liebster Gott hat michwant mijn liefste God heeft mij
nun zum Himmel auserkoren.nu uitverkoren voor de hemel.

2. Recitatief (B)

Erfreue dich, mein Herz, Verheug je, mijn hart,
denn itzo weicht der Schmerz, want nu verdwijnt de smart
der dich so lange Zeit gedrücket. die zo lang op je heeft gedrukt.
Gott hat den liebsten Sohn, God heeft zijn liefste Zoon
den er so hoch und teuer hält, die hem zo lief en dierbaar is,
auf diese Welt geschicket. naar deze wereld gestuurd.
Er läßt den Himmelsthron Hij verlaat de hemeltroon
und will die ganze Welt en wil de hele wereld
aus ihren Sklavenketten bevrijden uit haar ketenen
und ihrer Dienstbarkeit erretten. en haar slavernij.
O wundervolle Tat! O prachtige daad!
Gott wird ein Mensch und will auf Erden God wordt een mens en wil op aarde
noch niedriger als wir und noch viel ärmer werden.nog lager worden dan wij en nog veel armer.

3. Aria (A)

In Jesu Demut kann ich Trost, In de nederigheid van Jezus kan ik troost
in seiner Armut Reichtum finden. en in zijn armoede rijkdom vinden.
Mir macht desselben schlechter Stand Mij openbaart die geringe staat van hem
nur lauter Heil und Wohl bekannt, alleen maar heil en goedheid,
ja, seine wundervolle Hand ja, zijn heerlijke hand
will mir nur Segenskränze winden.wil slechts zegenkransen voor mij vlechten.

4. Recitatief (T)

Du teurer Gottessohn, O dierbare Zoon van God,
nun hast du mir den Himmel aufgemacht nu hebt u voor mij de hemel opengedaan
und durch dein Niedrigsein en door uw gering-zijn hebt u
das Licht der Seligkeit zuwege bracht! het licht van de zaligheid tot stand gebracht.
Weil du nun ganz allein Omdat u nu geheel alleen
des Vaters Burg und Thron de burcht en de troon van uw Vader
aus Liebe gegen uns verlassen, hebt verlaten uit liefde voor ons,
so wollen wir dich auch willen wij u daarvoor ook
dafür in unser Herze fassen.in ons hart sluiten.

5. Koraal

Heut schleußt er wieder auf die TürHeden zet hij de deur
zum schönen Paradeis;naar het schone paradijs weer open;
Der Cherub steht nicht mehr dafürde Cherub staat er niet meer voor,
Gott sei Lob, Ehr und Preis!God zij lof, eer en prijs.
  
Libretto: Georg Christian Lehms Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (S)

Süßer Trost, mein Jesus kömmt,
Jesus wird anitzt geboren!
  Herz und Seele freuet sich,
  denn mein liebster Gott hat mich
  nun zum Himmel auserkoren.

2. Recitatief (B)

Erfreue dich, mein Herz,
denn itzo weicht der Schmerz,
der dich so lange Zeit gedrücket.
Gott hat den liebsten Sohn,
den er so hoch und teuer hält,
auf diese Welt geschicket.
Er läßt den Himmelsthron
und will die ganze Welt
aus ihren Sklavenketten
und ihrer Dienstbarkeit erretten.
O wundervolle Tat!
Gott wird ein Mensch und will auf Erden
noch niedriger als wir und noch viel ärmer werden.

3. Aria (A)

In Jesu Demut kann ich Trost,
in seiner Armut Reichtum finden.
  Mir macht desselben schlechter Stand
  nur lauter Heil und Wohl bekannt,
  ja, seine wundervolle Hand
  will mir nur Segenskränze winden.

4. Recitatief (T)

Du teurer Gottessohn,
nun hast du mir den Himmel aufgemacht
und durch dein Niedrigsein
das Licht der Seligkeit zuwege bracht!
Weil du nun ganz allein
des Vaters Burg und Thron
aus Liebe gegen uns verlassen,
so wollen wir dich auch
dafür in unser Herze fassen.

5. Koraal

Heut schleußt er wieder auf die Tür
zum schönen Paradeis;
Der Cherub steht nicht mehr dafür
Gott sei Lob, Ehr und Preis!
Libretto: Georg Christian Lehms
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (S)

Zoete troost, mijn Jezus komt,
Jezus wordt nu geboren.
Hart en ziel verheugen zich,
want mijn liefste God heeft mij
nu uitverkoren voor de hemel.

2. Recitatief (B)

Verheug je, mijn hart,
want nu verdwijnt de smart
die zo lang op je heeft gedrukt.
God heeft zijn liefste Zoon
die hem zo lief en dierbaar is,
naar deze wereld gestuurd.
Hij verlaat de hemeltroon
en wil de hele wereld
bevrijden uit haar ketenen
en haar slavernij.
O prachtige daad!
God wordt een mens en wil op aarde
nog lager worden dan wij en nog veel armer.

3. Aria (A)

In de nederigheid van Jezus kan ik troost
en in zijn armoede rijkdom vinden.
Mij openbaart die geringe staat van hem
alleen maar heil en goedheid,
ja, zijn heerlijke hand
wil slechts zegenkransen voor mij vlechten.

4. Recitatief (T)

O dierbare Zoon van God,
nu hebt u voor mij de hemel opengedaan
en door uw gering-zijn hebt u
het licht van de zaligheid tot stand gebracht.
Omdat u nu geheel alleen
de burcht en de troon van uw Vader
hebt verlaten uit liefde voor ons,
willen wij u daarvoor ook
in ons hart sluiten.

5. Koraal

Heden zet hij de deur
naar het schone paradijs weer open;
de Cherub staat er niet meer voor,
God zij lof, eer en prijs.


		Vertaling: Ria van Hengel