naar de bespreking van BWV 150

Nach dir, Herr, verlanget mich (BWV 150)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Koor

»Nach dir, Herr, verlanget mich. Naar u Heer, verlang ik.
Mein Gott, ich hoffe auf dich. Mijn God, ik hoop op u.
Laß mich nicht zu Schanden werden, Maak mij niet te schande
daß sich meine Feinde nicht freuen über mich.«zodat mijn vijanden zich niet over mij verheugen.

3. Aria (S)

Doch bin und bleibe ich vergnügt,Toch ben en blijf ik opgewekt,
Obgleich hier zeitlich tobenhoewel hier momenteel
Kreutz, Sturm und andre Proben,kruis, storm en andere beproevingen razen,
Tod, Höll und was sich fügt.dood, hel en wat er verder maar komt.
Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,Al slaat het ongeluk uw trouwe knecht,
Recht ist und bleibet ewig Recht.recht is en blijft eeuwig recht.

4. Koor

»Leite mich in deiner Wahrheit Leid mij in uw waarheid
und lehre mich; en onderwijs mij;
denn du bist der Gott, der mir hilft; want u bent de God die mij helpt,
täglich harre ich dein.«dagelijks verlang ik naar u.

5. Aria / Terzet (A, T, B)

Cedern müssen von den Winden Ceders hebben dikwijls
oft viel Ungemach empfinden, veel last van de winden,
niemals werden sie verkehrt. maar ze vallen nooit om.
Rat und Tat auf Gott gestellet, Richt uw raad en daad op God,
achtet nicht, was widerbellet, let niet op wat tegenspreekt,
denn sein Wort ganz anders lehrt.want zijn woord leert het heel anders.

6. Koor

»Meine Augen sehen stets zu dem Herrn; Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht;
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.«want hij zal mijn voeten uit het net bevrijden.

7. Koor

Meine Tage in dem Leide God beëindigt toch mijn dagen van leed
endet Gott dennoch zur Freude; zodat er vreugde komt;
Christen auf den Dornenwegen christenen die voortgaan over doornige paden
krönet Himmels Kraft und Segen. worden gekroond met hemelse kracht en zegen.
Bleibet Gott mein treuer Schutz, Als God mijn trouwe bescherming blijft,
achte ich nicht Menschentrutz. dan let ik niet op de dreiging van mensen,
Christus, der uns steht zur Seiten, Christus, die ons bijstaat,
hilft mir täglich sieghaft streiten.helpt mij dagelijks om zegevierend te strijden.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Koor

»Nach dir, Herr, verlanget mich.
Mein Gott, ich hoffe auf dich.
Laß mich nicht zu Schanden werden,
daß sich meine Feinde nicht freuen über mich.«

3. Aria (S)

Doch bin und bleibe ich vergnügt,
Obgleich hier zeitlich toben
Kreutz, Sturm und andre Proben,
Tod, Höll und was sich fügt.
Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,
Recht ist und bleibet ewig Recht.

4. Koor

»Leite mich in deiner Wahrheit
und lehre mich;
denn du bist der Gott, der mir hilft;
täglich harre ich dein.«

5. Aria / Terzet (A, T, B)

Cedern müssen von den Winden
oft viel Ungemach empfinden,
niemals werden sie verkehrt.
Rat und Tat auf Gott gestellet,
achtet nicht, was widerbellet,
denn sein Wort ganz anders lehrt.

6. Koor

»Meine Augen sehen stets zu dem Herrn;
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.«

7. Koor

Meine Tage in dem Leide
endet Gott dennoch zur Freude;
Christen auf den Dornenwegen
krönet Himmels Kraft und Segen.
Bleibet Gott mein treuer Schutz,
achte ich nicht Menschentrutz.
Christus, der uns steht zur Seiten,
hilft mir täglich sieghaft streiten.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Koor

Naar u Heer, verlang ik.
Mijn God, ik hoop op u.
Maak mij niet te schande
zodat mijn vijanden zich niet over mij verheugen.

3. Aria (S)

Toch ben en blijf ik opgewekt,
hoewel hier momenteel
kruis, storm en andere beproevingen razen,
dood, hel en wat er verder maar komt.
Al slaat het ongeluk uw trouwe knecht,
recht is en blijft eeuwig recht.

4. Koor

Leid mij in uw waarheid
en onderwijs mij;
want u bent de God die mij helpt,
dagelijks verlang ik naar u.

5. Aria / Terzet (A, T, B)

Ceders hebben dikwijls
veel last van de winden,
maar ze vallen nooit om.
Richt uw raad en daad op God,
let niet op wat tegenspreekt,
want zijn woord leert het heel anders.

6. Koor

Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht;
want hij zal mijn voeten uit het net bevrijden.

7. Koor

God beëindigt toch mijn dagen van leed
zodat er vreugde komt;
christenen die voortgaan over doornige paden
worden gekroond met hemelse kracht en zegen.
Als God mijn trouwe bescherming blijft,
dan let ik niet op de  dreiging van mensen,
Christus, die ons bijstaat,
helpt mij dagelijks om zegevierend te strijden.


		Vertaling: Ria van Hengel