naar de bespreking van BWV 148

Bringet dem Herrn Ehre seines Namens (BWV 148)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Bringet dem Herrn Ehre seines Namens,Geef de Heer de eer van zijn naam,
betet an den Herrn im heiligen Schmuck.«aanbid de Heer in heilige feestdos!

2. Aria (T)

Ich eile, die Lehren des Lebens zu hören, Ik haast mij om de leer van het leven te horen
und suche mit Freuden das heilige Haus. en zoek met vreugde het heiligdom.
Wie rufen so schöne Hoe schoon en vrolijk
das frohe Getöne klinken de tonen
zum Lobe des Höchsten die Seligen aus!van de zaligen tot lof van de Allerhoogste!

3. Recitatief (A)

So wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit, Zoals een hert smacht naar fris water
so schrei ich, Gott, zu dir. zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Denn alle meine Ruh Want niemand behalve u
ist niemand außer du. is al mijn rust.
Wie heilig und wie teuer Hoe heilig en hoe kostbaar
ist, Höchster, deine Sabbatsfeier! is, Hoogste, uw sabbatsviering!
Da preis ich deine Macht Daar prijs ik uw macht
in der Gemeine der Gerechten. in de gemeente der rechtvaardigen.
O! wenn die Kinder dieser Nacht O, als de kinderen van deze nacht
die Lieblichkeit bedächten! eens dachten aan de lieflijkheid,
Denn Gott wohnt selbst in mir.want God woont zelf in mij.

4. Aria (A)

Mund und Herze steht dir offen, Mond en hart staan voor u open,
Höchster, senke dich hinein! Hoogste, daal daarin neer!
Ich in dich, und du in mich; Ik in u en u in mij;
Glaube, Liebe, Dulden, Hoffen geloof, liefde, geduld, hoop
soll mein Ruhebette sein.die moeten mijn rustbed zijn.

5. Recitatief (T)

Bleib auch, mein Gott, in mir Blijf ook, mijn God, in mij
und gib mir deinen Geist, en geef mij uw Geest,
der mich nach deinem Wort regiere, dat die mij regeert naar uw Woord,
daß ich so einen Wandel führe, opdat ik zal leven
der dir gefällig heißt, zoals het u behaagt,
damit ich nach der Zeit en ik na deze tijd
in deiner Herrlichkeit, in uw heerlijkheid
mein lieber Gott, mit dir mijn lieve God, met u
den großen Sabbat möge halten!de grote sabbat houden mag!

6. Koraal

(Amen zu aller Stund Amen, altijd amen,
sprech ich aus Herzensgrund; zeg ik uit de grond van mijn hart.
du wollest uns tun leiten, U hebt ons willen leiden,
Herr Christ, zu allen Zeiten, Heer Christus, in alle tijden,
auf daß wir deinen Namen opdat wij uw naam
ewiglich preisen. Amen.)eeuwig zullen prijzen. Amen
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

»Bringet dem Herrn Ehre seines Namens,
betet an den Herrn im heiligen Schmuck.«

2. Aria (T)

Ich eile, die Lehren des Lebens zu hören,
und suche mit Freuden das heilige Haus.
   Wie rufen so schöne
   das frohe Getöne
   zum Lobe des Höchsten die Seligen aus!

3. Recitatief (A)

So wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit,
so schrei ich, Gott, zu dir.
Denn alle meine Ruh
ist niemand außer du.
Wie heilig und wie teuer
ist, Höchster, deine Sabbatsfeier!
Da preis ich deine Macht
in der Gemeine der Gerechten.
O! wenn die Kinder dieser Nacht
die Lieblichkeit bedächten!
Denn Gott wohnt selbst in mir.

4. Aria (A)

Mund und Herze steht dir offen,
Höchster, senke dich hinein!
  Ich in dich, und du in mich;
  Glaube, Liebe, Dulden, Hoffen
  soll mein Ruhebette sein.

5. Recitatief (T)

Bleib auch, mein Gott, in mir
und gib mir deinen Geist,
der mich nach deinem Wort regiere,
daß ich so einen Wandel führe,
der dir gefällig heißt,
damit ich nach der Zeit
in deiner Herrlichkeit,
mein lieber Gott, mit dir
den großen Sabbat möge halten!

6. Koraal

(Amen zu aller Stund
sprech ich aus Herzensgrund;
du wollest uns tun leiten,
Herr Christ, zu allen Zeiten,
auf daß wir deinen Namen
ewiglich preisen. Amen.)


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Geef de Heer de eer van zijn naam,
aanbid de Heer in heilige feestdos!

2. Aria (T)

Ik haast mij om de leer van het leven te horen
en zoek met vreugde het heiligdom.
Hoe schoon en vrolijk
klinken de tonen
van de zaligen tot lof van de Allerhoogste!

3. Recitatief (A)

Zoals een hert smacht naar fris water
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Want niemand behalve u
is al mijn rust.
Hoe heilig en hoe kostbaar
is, Hoogste, uw sabbatsviering!
Daar prijs ik uw macht
in de gemeente der rechtvaardigen.
O, als de kinderen van deze nacht
eens dachten aan de lieflijkheid,
want God woont zelf in mij.

4. Aria (A)

Mond en hart staan voor u open,
Hoogste, daal daarin neer!
Ik in u en u in mij;
geloof, liefde, geduld, hoop
die moeten mijn rustbed zijn.

5. Recitatief (T)

Blijf ook, mijn God, in mij
en geef mij uw Geest,
dat die mij regeert naar uw Woord,
opdat ik zal leven
zoals het u behaagt,
en ik na deze tijd
in uw heerlijkheid
mijn lieve God, met u
de grote sabbat houden mag!

6. Koraal

Amen, altijd amen,
zeg ik uit de grond van mijn hart.
U hebt ons willen leiden,
Heer Christus, in alle tijden,
opdat wij uw naam
eeuwig zullen prijzen. Amen


		Vertaling: Leo de Leeuw