Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147a)

Geschreven voor 4e Advent

Voor het eerst uitgevoerd: 20 dec 1716

Libretto: Salomo Franck

Solisten SATB koor SATB

Totaal 6 delen, 1 koorwerk, 1 koraal

Vertaling: Henk Pijlman

Deze cantate werd de afgelopen jaren soms uitgevoerd

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Deze cantate, die ten grondslag lag aan de bekende cantate BWV 147 met dezelfde titel, componeerde Bach in 1716 te Weimar, als cantate voor de vierde Adventszondag. Omdat te Leipzig gedurende Advent geen cantates werden uitgevoerd, bewerkte Bach de muziek binnen een maand na zijn aantreden tot een tweedelige cantate voor de feestdag van Maria Visitatie, 2 juli 1723, door tussen de aria's drie recitatieven in te voegen en het beroemde slotkoraal van beide delen nieuw te componeren. De onvolledig bewaard gebleven muziek van 147a kan uit die van BWV 147 gereconstrueerd worden. Daar vindt u ook mijn verdere bespreking.

1. Koor

SATB

Herz und Mund und Tat und LebenHart en mond en daad en leven
muß von Christo Zeugnis gebenmoeten van Christus getuigen,
ohne Furcht und Heuchelei,zonder angst of gehuichel,
daß er Gott und Heiland sei.dat hij God en Heiland is.

wordt BWV 147/1

2. Aria (A)

alt

Schäme dich, o Seele, nicht,Schaam je niet, o ziel,
deinen Heiland zu bekennen,om je Heiland te belijden,
soll er dich die Seine nennenHij zal je de Zijne noemen
vor des Vaters Angesicht!voor het aangezicht van Zijn Vader!
Doch wer ihn auf dieser ErdenWant wie het niet schuwt
zu verleugnen sich nicht scheut,hem op deze aarde te verloochenen,
soll von ihm verleugnet werden,zal door hem verloochend worden
wenn er kömmt zur Herrlichkeit.als hij tot de heerlijkheid komt.

wordt BWV 147/3

3. Aria (T)

tenor

Hilf, Jesu, hilf, daß ich auch dich bekenne Help, Jezus, help! dat ook ik u belijd
in Wohl und Weh, in Freud und Leid, in wel en wee, in vreugde en verdriet,
daß ich dich meinen Heiland nenne dat ik u mijn Heiland noem
im Glauben und Gelassenheit, in geloof met kalmte,
daß stets mein Herz von deiner Liebe brenne. dat mijn hart altijd brandt van liefde voor u.
Hilf, Jesu, hilf!

wordt BWV 147/7

4. Aria (S)

sopraan

Bereite dir, Jesu, noch heute die Bahn, Maak, Jezus, vandaag nog de weg voor u gereed,
beziehe die Höhle des Herzens, der Seele betrek de holte van mijn hart, van mijn ziel
und blicke mit Augen der Gnade mich an!en kijk naar mij met genadige ogen!

wordt BWV 147/5

5. Aria (B)

bas

Lass mich der Rufer Stimmen hören, Laat mij de stemmen horen van de roependen
die mit Johannes treulich lehren, die mij met Johannes getrouw leren
ich soll in dieser Gandenzeit dat ik mij in deze genadetijd
von Finsternis und Dunkelheit van duisternis en donker
Zum wahren Lichte mich bekehren.moet bekeren tot het ware licht.

wordt, met nieuwe tekst BWV 147/9

6. Koraal

SATB

Dein Wort lass mich bekennen Laat mij Uw woord belijden
Für dieser argen Welt, ten overstaan van deze slechte wereld,
Auch mich dein'n Diener nennen, laat mij mezelf Uw dienaar noemen
Nicht fürchten Gwalt noch Geld, en niet bang zijn dat macht of geld
Das mich bald mög ableiten mij weldra zullen afleiden
Von deiner Wahrheit klar; van Uw heldere waarheid;
Wollst mich auch nicht abscheiden wil mij ook niet afzonderen
Von der christlichen Schar.van de schare christenen.

niet overgenomen, vers 6 van Ich dank dir lieber Herre van Johan Kolrose (1535)