naar de bespreking van BWV 146

Wir müssen durch viel Trübsal (BWV 146)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Koor

»Wir müssen durch viel Trübsal"Wij moeten door veel beproevingen
in das Reich Gottes eingehen.«het rijk van God binnengaan."

3. Aria (A)

Ich will nach dem Himmel zu,Ik wil naar de hemel toe,
schnödes Sodom, ich und duellendig Sodom, ik en jij
sind nunmehr geschieden.zijn voortaan gescheiden.
Meines Bleibens ist nicht hier, Hier blijf ik niet,
denn ich lebe doch bei dir want bij jou leef ik
nimmermehr in Frieden. nooit in vrede.

4. Recitatief (S)

Ach! wer doch schon im Himmel wär! Ach, was ik maar vast in de hemel!
Wie drängt mich nicht die böse Welt! De boze wereld brengt mij zo in het nauw!
Mit Weinen steh ich auf, Huilend sta ik op,
mit Weinen leg ich mich zu Bette, huilend ga ik naar bed,
wie trüglich wird mir nachgestellt! verraderlijk word ik achtervolgd!
Herr! merke, schaue drauf, Heer, merk op, kijk toch,
sie hassen mich, und ohne Schuld, zij haten mij, terwijl ik geen schuld heb,
als wenn die Welt die Macht, het is alsof de wereld de macht heeft
mich gar zu töten hätte; mij te doden;
und leb ich denn mit Seufzen und Geduld en al leef ik zuchtend en geduldig,
verlassen und veracht', verlaten en veracht,
so hat sie noch an meinem Leide zij heeft toch het grootste plezier
die größte Freude. in mijn lijden.
Mein Gott, das fällt mir schwer. Mijn God, dat valt mij zwaar.
Ach! wenn ich doch, mein Jesu, Ach, mijn Jezus, was ik maar
heute noch bei dir im Himmel wär!vandaag nog bij u in de hemel!

5. Aria (S)

Ich säe meine ZährenIk zaai mijn tranen
mit bangem Herzen aus.met een bang hart uit.
Jedoch mein HerzeleidMaar mijn harteleed
wird mir die Herrlichkeitzal mij de heerlijkheid schenken
am Tage der seligen Ernte gebären.op de dag van de zalige oogst.

6. Recitatief (T)

Ich bin bereit, Ik ben bereid
mein Kreuz geduldig zu ertragen; mijn kruis geduldig te dragen;
ich weiß, daß alle meine Plagen ik weet dat al mijn kwellingen
nicht wert der Herrlichkeit, niet opwegen tegen de heerlijkheid
die Gott an den erwählten Scharen die God aan zijn uitverkoren scharen
und auch an mir wird offenbaren. en ook aan mij zal openbaren.
Itzt wein ich, da das Weltgetümmel Nu ween ik, want de wereld met haar gewoel
bei meinem Jammer fröhlich scheint; schijnt vrolijk toe te kijken bij bij mijn ellende;
bald kommt die Zeit, weldra komt de tijd
da sich mein Herz erfreut dat mijn hart zich verheugt,
und da die Welt einst ohne Tröster weint. en dat de wereld moet wenen zonder trooster.
Wer mit dem Feinde ringt und schlägt, Wie met de vijand worstelt en hem verslaat
dem wird die Krone beigelegt, hem zal de kroon worden geschonken,
denn Gott trägt want Gods handen dragen
keinen nicht mit Händen in den Himmel.hem zeker de hemel in.

7. Aria / Duet (T,B)

Wie will ich mich freuen, Wat zal ik juichen
wie will ich mich laben, wat zal ik mij laven
wenn alle vergängliche Trübsal vorbei. als alle vergankelijke ellende voorbij is!
Da glänz ich wie Sterne und leuchte wie Sonne, Dan glans ik als sterren en straal ik als de zon,
da störet die himmlische, selige Wonne dan wordt de hemelse zaligheid niet gestoord
kein Trauren, Heulen und Geschrei. geen getreur, gehuil en geschreeuw.

8. Koraal

Freu dich sehr, o meine Seele,Verheug je zeer, mijn ziel,
und vergiß all Not und Qual,en vergeet alle nood en pijn,
weil dich nun Christus, dein Herre,want Christus, je Heer, roept je
ruft aus diesem Jammertal.nu weg uit dit tranendal.
Aus Trübsal und großem LeidWeg uit beproeving en groot leed
sollst du fahren in die Freud,zul je reizen naar de vreugde
die kein Ohre hat gehöretdie geen oor heeft gehoord
und in Ewigkeit auch währt.en waar nooit een eind aan komt.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Koor

»Wir müssen durch viel Trübsal
in das Reich Gottes eingehen.«

3. Aria (A)

Ich will nach dem Himmel zu,
schnödes Sodom, ich und du
sind nunmehr geschieden.
 Meines Bleibens ist nicht hier,
 denn ich lebe doch bei dir
 nimmermehr in Frieden.

4. Recitatief (S)

Ach! wer doch schon im Himmel wär!
Wie drängt mich nicht die böse Welt!
Mit Weinen steh ich auf,
mit Weinen leg ich mich zu Bette,
wie trüglich wird mir nachgestellt!
Herr! merke, schaue drauf,
sie hassen mich, und ohne Schuld,
als wenn die Welt die Macht,
mich gar zu töten hätte;
und leb ich denn mit Seufzen und Geduld
verlassen und veracht',
so hat sie noch an meinem Leide
die größte Freude.
Mein Gott, das fällt mir schwer.
Ach! wenn ich doch, mein Jesu, 
heute noch bei dir im Himmel wär!

5. Aria (S)

Ich säe meine Zähren
mit bangem Herzen aus.
 Jedoch mein Herzeleid
 wird mir die Herrlichkeit
 am Tage der seligen Ernte gebären.

6. Recitatief (T)

Ich bin bereit,
mein Kreuz geduldig zu ertragen;
ich weiß, daß alle meine Plagen
nicht wert der Herrlichkeit,
die Gott an den erwählten Scharen
und auch an mir wird offenbaren.
Itzt wein ich, da das Weltgetümmel
bei meinem Jammer fröhlich scheint;
bald kommt die Zeit,
da sich mein Herz erfreut
und da die Welt einst ohne Tröster weint.
Wer mit dem Feinde ringt und schlägt,
dem wird die Krone beigelegt,
denn Gott trägt 
keinen nicht mit Händen in den Himmel.

7. Aria / Duet (T,B)

Wie will ich mich freuen,
wie will ich mich laben,
wenn alle vergängliche Trübsal vorbei.
 Da glänz ich wie Sterne und leuchte wie Sonne,
 da störet die himmlische, selige Wonne
 kein Trauren, Heulen und Geschrei.

8. Koraal

Freu dich sehr, o meine Seele,
und vergiß all Not und Qual,
weil dich nun Christus, dein Herre,
ruft aus diesem Jammertal.
Aus Trübsal und großem Leid
sollst du fahren in die Freud,
die kein Ohre hat gehöret
und in Ewigkeit auch währt.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Koor

"Wij moeten door veel beproevingen
het rijk van God binnengaan."

3. Aria (A)

Ik wil naar de hemel toe,
ellendig Sodom, ik en jij
zijn voortaan gescheiden.
  Hier blijf ik niet,
  want bij jou leef ik
  nooit in vrede.

4. Recitatief (S)

Ach, was ik maar vast in de hemel!
De boze wereld brengt mij zo in het nauw!
Huilend sta ik op,
huilend ga ik naar bed,
verraderlijk word ik achtervolgd!
Heer, merk op, kijk toch,
zij haten mij, terwijl ik geen schuld heb,
het is alsof de wereld de macht heeft
mij te doden;
en al leef ik zuchtend en geduldig,
verlaten en veracht,
zij heeft toch het grootste plezier
in mijn lijden.
Mijn God, dat valt mij zwaar.
Ach, mijn Jezus, was ik maar
vandaag nog bij u in de hemel!

5. Aria (S)

Ik zaai mijn tranen
met een bang hart uit.
Maar mijn harteleed
zal mij de heerlijkheid schenken
op de dag van de zalige oogst.

6. Recitatief (T)

Ik ben bereid
mijn kruis geduldig te dragen;
ik weet dat al mijn kwellingen
niet opwegen tegen de heerlijkheid
die God aan zijn uitverkoren scharen
en ook aan mij zal openbaren.
Nu ween ik, want de wereld met haar gewoel
schijnt vrolijk toe te kijken bij bij mijn ellende;
weldra komt de tijd
dat mijn hart zich verheugt,
en dat de wereld moet wenen zonder trooster.
Wie met de vijand worstelt en hem verslaat
hem zal de kroon worden geschonken,
want Gods handen dragen 
hem zeker de hemel in.

7. Aria / Duet (T,B)

Wat zal ik juichen
wat zal ik mij laven
als alle vergankelijke ellende voorbij is!
  Dan glans ik als sterren en straal ik als de zon,
  dan wordt de hemelse zaligheid niet gestoord
  geen getreur, gehuil en geschreeuw.

8. Koraal

Verheug je zeer, mijn ziel,
en vergeet alle nood en pijn,
want Christus, je Heer, roept je
nu weg uit dit tranendal.
Weg uit beproeving en groot leed
zul je reizen naar de vreugde
die geen oor heeft gehoord
en waar nooit een eind aan komt.


		Vertaling: Ria van Hengel