naar de bespreking van BWV 145

Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen (BWV 145)

Johann Sebastian Bach

a. Koraal

Auf, mein Herz, des Herren TagKomaan, mijn hart, de dag van de Heer
hat die Nacht der Furcht vertrieben:heeft de nacht van de angst verdreven:
Christus, der im Grabe lag,Christus, die in het graf lag,
ist im Tode nicht geblieben.is niet in de dood gebleven.
Nunmehr bin ich recht getröst,Nu ben ik werkelijk getroost,
Jesus hat die Welt erlöst.Jezus heeft de wereld verlost.

b. Koor (Telemann)

»So du mit deinem Munde bekennest Jesum, ''Als u met uw mond belijdt
daß er der Herr sei, dat Jezus de Heer is,
und gläubest in deinem Herzen, en in uw hart gelooft
daß ihn Gott von den Toten auferwecket hat, dat God hem uit de dood heeft opgewekt,
so wirst du selig.«dan wordt u zalig.''

1. Aria / Duet (S, T)

(T) Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen, (T) Ik leef, mijn hart, tot jouw vreugde,
mein Leben erhebet dein Leben empor. mijn leven verheft jouw leven.
(S) Du lebest, mein Jesu, zu meinem Ergötzen, (S) U leeft, mijn Jezus, tot mijn vreugde,
m/dein Leben erhebet d/mein Leben empor. uw leven verheft mijn leven.
(T & S) Die klagende Handschrift ist völlig zerissen, (T & S) Het klaagschrift is volkomen verscheurd,
der Friede verschaffet ein ruhig Gewissen de vrede zorgt voor een rustig geweten
und öffnet den Sündern das himmlische Tor.en opent de hemelpoort voor de zondaars.

2. Recitatief (T)

Nun fordre, Moses, wie du willt,Je kunt nog zo streng eisen, Mozes,
das dräuende Gesetz zu üben,dat ik mij aan de dreigende wet houd,
ich habe meine Quittung hierik heb hier mijn kwitantie,
mit Jesu Blut und Wunden unterschrieben.ondertekend met Jezus' bloed en wonden.
Dieselbe gilt,Daaruit blijkt
ich bin erlöst, ich bin befreitdat ik verlost en bevrijd ben,
und lebe nun mit Gott in Fried und Einigkeit,en nu met God in vrede en eenheid leef,
der Kläger wird an mir zuschanden,de klager loopt op mij stuk,
denn Gott ist auferstanden.want God is opgestaan.
Mein Herz, das merke dir!Mijn hart, bedenk dat!

3. Aria (B)

Merke, mein Herze beständig nur dies,Bedenk voortdurend alleen maar, mijn hart,
wenn du alles sonst vergißt,ook als je verder alles vergeet,
daß dein Heiland lebend ist;dat je Heiland leeft;
merke, mein Herze beständig nur dies.bedenk alleen dat maar voortdurend, mijn hart.
Lasse dieses deinem GläubenLaat dat voor je geloof
einen Grund und Feste bleiben,een basis en een vesting blijven,
auf solchem besteht er gewiß.daarop kan het zeker stevig staan.
Merke, mein Herze, merke nur dies.Bedenk alleen dat maar voortdurend, mijn hart.

4. Recitatief (S)

Mein Jesus lebt,Mijn Jezus leeft,
das soll mir niemand nehmen,dat mag niemand mij afnemen,
drum sterb ich sonder Grämen.daarom sterf ik zonder verdriet.
Ich bin gewißIk ben er zeker van
und habe das Vertrauen,en ik vertrouw erop
daß mich des Grabes Finsternisdat de duisternis van het graf
zur Himmelsherrlichkeit erhebt;mij verheft tot de hemelse heerlijkheid;
mein Jesus lebt,mijn Jezus leeft,
ich habe nun genug,het is nu genoeg voor mij,
mein Herz und Sinnmijn hart en zin
will heute noch zum Himmel hin,willen nog vandaag naar de hemel
selbst den Erlöser anzuschauen.om zelf de verlosser te aanschouwen.

5. Koraal

Drum wir auch billig fröhlich sein,Daarom zijn wij ook terecht verheugd,
singen das Halleluja feinen wij zingen het Halleluja
und loben dich, Herr Jesu Christ;en prijzen u, Heer Jezus Christus;
zu Trost du uns erstanden bist.tot troost bent u voor ons opgestaan.
Halleluja!Halleluja!
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

a. Koraal

Auf, mein Herz, des Herren Tag
hat die Nacht der Furcht vertrieben:
Christus, der im Grabe lag,
ist im Tode nicht geblieben.
Nunmehr bin ich recht getröst,
Jesus hat die Welt erlöst.

b. Koor (Telemann)

»So du mit deinem Munde bekennest Jesum,
daß er der Herr sei,
und gläubest in deinem Herzen,
daß ihn Gott von den Toten auferwecket hat,
so wirst du selig.«

1. Aria / Duet (S, T)

(T) Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen,
mein Leben erhebet dein Leben empor.
(S) Du lebest, mein Jesu, zu meinem Ergötzen,
m/dein Leben erhebet d/mein Leben empor.
(T & S) Die klagende Handschrift ist völlig zerissen,
der Friede verschaffet ein ruhig Gewissen
und öffnet den Sündern das himmlische Tor.

2. Recitatief (T)

Nun fordre, Moses, wie du willt,
das dräuende Gesetz zu üben,
ich habe meine Quittung hier
mit Jesu Blut und Wunden unterschrieben.
Dieselbe gilt,
ich bin erlöst, ich bin befreit
und lebe nun mit Gott in Fried und Einigkeit,
der Kläger wird an mir zuschanden,
denn Gott ist auferstanden.
Mein Herz, das merke dir!

3. Aria (B)

Merke, mein Herze beständig nur dies,
wenn du alles sonst vergißt,
daß dein Heiland lebend ist;
merke, mein Herze beständig nur dies.
  Lasse dieses deinem Gläuben
  einen Grund und Feste bleiben,
  auf solchem besteht er gewiß.
  Merke, mein Herze, merke nur dies.

4. Recitatief (S)

Mein Jesus lebt,
das soll mir niemand nehmen,
drum sterb ich sonder Grämen.
Ich bin gewiß
und habe das Vertrauen,
daß mich des Grabes Finsternis
zur Himmelsherrlichkeit erhebt;
mein Jesus lebt,
ich habe nun genug,
mein Herz und Sinn
will heute noch zum Himmel hin,
selbst den Erlöser anzuschauen.

5. Koraal

Drum wir auch billig fröhlich sein,
singen das Halleluja fein
und loben dich, Herr Jesu Christ;
zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja!


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

a. Koraal

Komaan, mijn hart, de dag van de Heer
heeft de nacht van de angst verdreven:
Christus, die in het graf lag,
is niet in de dood gebleven.
Nu ben ik werkelijk getroost,
Jezus heeft de wereld verlost.

b. Koor (Telemann)

''Als u met uw mond belijdt
dat Jezus de Heer is,
en in uw hart gelooft
dat God hem uit de dood heeft opgewekt,
dan wordt u zalig.''

1. Aria / Duet (S, T)

(T) Ik leef, mijn hart, tot jouw vreugde,
mijn leven verheft jouw leven.
(S) U leeft, mijn Jezus, tot mijn vreugde,
uw leven verheft mijn leven.
(T & S) Het klaagschrift is volkomen verscheurd,
de vrede zorgt voor een rustig geweten
en opent de hemelpoort voor de zondaars.

2. Recitatief (T)

Je kunt nog zo streng eisen, Mozes,
dat ik mij aan de dreigende wet houd,
ik heb hier mijn kwitantie,
ondertekend met Jezus' bloed en wonden.
Daaruit blijkt
dat ik verlost en bevrijd ben,
en nu met God in vrede en eenheid leef,
de klager loopt op mij stuk,
want God is opgestaan.
Mijn hart, bedenk dat!

3. Aria (B)

Bedenk voortdurend alleen maar, mijn hart,
ook als je verder alles vergeet,
dat je Heiland leeft;
bedenk alleen dat maar voortdurend, mijn hart.
Laat dat voor je geloof
een basis en een vesting blijven,
daarop kan het zeker stevig staan.
Bedenk alleen dat maar voortdurend, mijn hart.

4. Recitatief (S)

Mijn Jezus leeft,
dat mag niemand mij afnemen,
daarom sterf ik zonder verdriet.
Ik ben er zeker van
en ik vertrouw erop
dat de duisternis van het graf
mij verheft tot de hemelse heerlijkheid;
mijn Jezus leeft,
het is nu genoeg voor mij,
mijn hart en zin
willen nog vandaag naar de hemel
om zelf de verlosser te aanschouwen.

5. Koraal

Daarom zijn wij ook terecht verheugd,
en wij zingen het Halleluja
en prijzen u, Heer Jezus Christus;
tot troost bent u voor ons opgestaan.
Halleluja!


		Vertaling: Ria van Hengel