naar de bespreking van BWV 144

Nimm, was dein ist, und gehe hin (BWV 144)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Nimm, was dein ist, und gehe hin.«Neem wat van jou is en ga heen.

2. Aria (A)

Murre nicht, lieber Christ, Mor niet, beste christen,
wenn was nicht nach Wunsch geschicht; als er iets gebeurt wat niet naar je zin is,
sondern sei mit dem zufrieden, maar wees tevreden met dat
was dir dein Gott hat beschieden, wat God je heeft toebedeeld,
er weiß, was dir nützlich ist.hij weet wat nuttig voor je is.

3. Koraal

Was Gott tut, das ist wohl getan, Wat God doet dat is welgedaan,
es bleibt gerecht sein Wille; zijn wil blijft rechtvaardig;
wie er fängt meine Sachen an, wat hij voor mij beschikt
will ich ihm halten stille. zal ik stil aanvaarden.
Er ist mein Gott, Hij is mijn God,
der in der Not die mij in de nood
mich wohl weiß zu erhalten: weet te bewaren;
drum laß ich ihn nur walten.daarom laat ik hem maar regeren.

4. Recitatief (T)

Wo die Genügsamkeit regiert Waar tevredenheid regeert
und überall das Ruder führt, en overal aan de macht is,
da ist der Mensch vergnügt daar is de mens tevreden
mit dem, wie es Gott fügt. met wat God beschikt.
Dagegen, wo die Ungenügsamkeit das Urtel spricht, Maar waar ontevredenheid oordeelt,
da stellt sich Gram und Kummer ein, daar ontstaan verdriet en ergernis,
das Herz will nicht zufrieden sein, het hart wil niet tevreden zijn,
und man gedenket nicht daran: en men bedenkt niet:
was Gott tut, das ist wohl getan.wat God doet dat is welgedaan.

5. Aria (S)

Genügsamkeit Tevredenheid
ist ein Schatz in diesem Leben, is een schat in dit leven,
welcher kann Vergnügung geben die vreugde kan geven
in der größten Traurigkeit, in de grootste droefheid;
denn es lässet sich in allen want in alles kan men vrede hebben
Gottes Fügung wohl gefallen. met Gods beschikking.
Genügsamkeit.Tevredenheid.

6. Koraal

Was mein Gott will, das gscheh allzeit,Wat mijn God wil geschiede altijd,
sein Will, der ist der beste.zijn wil is de beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,hij is bereid hen te helpen
die an ihn gläuben feste.die vast in hem geloven.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,Hij helpt uit nood, de goede God
und züchtiget mit Maßen.en kastijdt met mate.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,Wie op God vertrouwt, vast op hem bouwt
den will er nicht verlassen.die zal hij niet verlaten.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Nimm, was dein ist, und gehe hin.«

2. Aria (A)

Murre nicht, lieber Christ,
wenn was nicht nach Wunsch geschicht;
  sondern sei mit dem zufrieden,
  was dir dein Gott hat beschieden,
  er weiß, was dir nützlich ist.

3. Koraal

Was Gott tut, das ist wohl getan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt meine Sachen an,
will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
der in der Not
mich wohl weiß zu erhalten:
drum laß ich ihn nur walten.

4. Recitatief (T)

Wo die Genügsamkeit regiert
und überall das Ruder führt,
da ist der Mensch vergnügt
mit dem, wie es Gott fügt.
Dagegen, wo die Ungenügsamkeit das Urtel spricht,
da stellt sich Gram und Kummer ein,
das Herz will nicht zufrieden sein,
und man gedenket nicht daran:
was Gott tut, das ist wohl getan.

5. Aria (S)

Genügsamkeit
ist ein Schatz in diesem Leben,
welcher kann Vergnügung geben
in der größten Traurigkeit,
  denn es lässet sich in allen
  Gottes Fügung wohl gefallen.
  Genügsamkeit.

6. Koraal

Was mein Gott will, das gscheh allzeit,
sein Will, der ist der beste.
Zu helfen den'n er ist bereit,
die an ihn gläuben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
den will er nicht verlassen.
Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Neem wat van jou is en ga heen.

2. Aria (A)

Mor niet, beste christen,
als er iets gebeurt wat niet naar je zin is,
maar wees tevreden met dat
wat God je heeft toebedeeld,
hij weet wat nuttig voor je is.

3. Koraal

Wat God doet dat is welgedaan,
zijn wil blijft rechtvaardig;
wat hij voor mij beschikt
zal ik stil aanvaarden.
Hij is mijn God,
die mij in de nood
weet te bewaren;
daarom laat ik hem maar regeren.

4. Recitatief (T)

Waar tevredenheid regeert
en overal aan de macht is,
daar is de mens tevreden
met wat God beschikt.
Maar waar ontevredenheid oordeelt,
daar ontstaan verdriet en ergernis,
het hart wil niet tevreden zijn,
en men bedenkt niet:
wat God doet dat is welgedaan.

5. Aria (S)

Tevredenheid
is een schat in dit leven,
die vreugde kan geven
in de grootste droefheid;
want in alles kan men vrede hebben
met Gods beschikking.
Tevredenheid.

6. Koraal

Wat mijn God wil geschiede altijd,
zijn wil is de beste;
hij is bereid hen te helpen
die vast in hem geloven.
Hij helpt uit nood, de goede God
en kastijdt met mate.
Wie op God vertrouwt, vast op hem bouwt
die zal hij niet verlaten.


		Vertaling: Ria van Hengel