naar de bespreking van BWV 143

Lobe den Herrn, meine Seele II (BWV 143)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Lobe den Herrn, meine Seele.«Loof de Heer, mijn ziel.

2. Aria / koraal (S)

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, O vredevorst, Heer Jezus Christus,
wahr’ Mensch und wahrer Gott, waarachtig mens en waarachtig God,
ein starker Nothelfer du bist een sterke helper in de nood bent u
im Leben und im Tod; in leven en in dood;
drum wir allein daarom roepen wij
im Namen dein alleen in uw naam
zu deinem Vater schreien.tot uw Vader.

3. Recitatief (T)

»Wohl dem, des Hülfe der Gott Jakob ist,Gelukkig is hij die de God van Jacob tot hulp heeft,
des Hoffnung auf dem Herrn,wiens hoop op de Heer
seinem Gotte, stehet. «zijn God is gevestigd.

4. Aria (T)

Tausendfaches Unglück, Schrecken,Duizendvoudig ongeluk, verschrikking,
Trübsal, Angst und schneller Tod,ellende, angst en een snelle dood,
Völker, die das Land bedecken,volken die het land overstromen,
Sorgen und sonst noch mehr Notzorgen en nog meer nood,
sehen andre Länder zwar,dat alles zien andere landen,
aber wir ein Segensjahr.maar wij zien een gezegend jaar.

5. Aria (B)

»Der Herr ist König ewiglich, De Heer is koning voor eeuwig,
dein Gott, Zion, für und für.«uw God, o Sion, voor altijd.

6. Aria (T)

Jesu, Retter deiner Herde, Jezus, redder van uw kudde,
bleibe ferner unser Hort, blijf onze toevlucht,
daß dies Jahr uns glücklich werde, opdat dit een gelukkig jaar voor ons wordt,
halte Wacht an jedem Ort. waak overal over ons.
Führ, o Jesu, deine Schar Breng, o Jezus, uw schare
bis zu jenem neuen Jahr.naar het volgende nieuwe jaar.

7. Koor

»Halleluja.«Halleluja.
Gedenk, Herr, jetzund an dein Amt,Gedenk nu, Heer, uw ambt,
daß du ein Friedfürst bist,namelijk dat u een vredevorst bent,
und hilf uns gnädig alle samten help ons allemaal genadig
jetzund zu dieser Frist;nu in deze tijd,
laß uns hinfortlaat voor ons voortaan
dein göttlich Wortuw goddelijk woord
im Fried noch länger schallen.in vrede blijven klinken.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Lobe den Herrn, meine Seele.«

2. Aria / koraal (S)

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
wahr’ Mensch und wahrer Gott,
ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod;
drum wir allein
im Namen dein
zu deinem Vater schreien.

3. Recitatief (T)

»Wohl dem, des Hülfe der Gott Jakob ist,
des Hoffnung auf dem Herrn,
seinem Gotte, stehet. «

4. Aria (T)

Tausendfaches Unglück, Schrecken,
Trübsal, Angst und schneller Tod,
Völker, die das Land bedecken,
Sorgen und sonst noch mehr Not
sehen andre Länder zwar,
aber wir ein Segensjahr.

5. Aria (B)

»Der Herr ist König ewiglich, 
dein Gott, Zion, für und für.«

6. Aria (T)

Jesu, Retter deiner Herde,
bleibe ferner unser Hort,
daß dies Jahr uns glücklich werde,
halte Wacht an jedem Ort.
Führ, o Jesu, deine Schar
bis zu jenem neuen Jahr.

7. Koor

»Halleluja.«
Gedenk, Herr, jetzund an dein Amt,
daß du ein Friedfürst bist,
und hilf uns gnädig alle samt
jetzund zu dieser Frist;
laß uns hinfort
dein göttlich Wort
im Fried noch länger schallen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Loof de Heer, mijn ziel.

2. Aria / koraal (S)

O vredevorst, Heer Jezus Christus,
waarachtig mens en waarachtig God,
een sterke helper in de nood bent u
in leven en in dood;
daarom roepen wij
alleen in uw naam
tot uw Vader.

3. Recitatief (T)

Gelukkig is hij die de God van Jacob tot hulp heeft,
wiens hoop op de Heer 
zijn God is gevestigd.

4. Aria (T)

Duizendvoudig ongeluk, verschrikking,
ellende, angst en een snelle dood,
volken die het land overstromen,
zorgen en nog meer nood,
dat alles zien andere landen,
maar wij zien een gezegend jaar.

5. Aria (B)

De Heer is koning voor eeuwig,
uw God, o Sion, voor altijd.

6. Aria (T)

Jezus, redder van uw kudde,
blijf onze toevlucht,
opdat dit een gelukkig jaar voor ons wordt,
waak overal over ons.
Breng, o Jezus, uw schare
naar het volgende nieuwe jaar.

7. Koor

Halleluja.
Gedenk nu, Heer, uw ambt,
namelijk dat u een vredevorst bent,
en help ons allemaal genadig
nu in deze tijd,
laat voor ons voortaan
uw goddelijk woord
in vrede blijven klinken.


		Vertaling: Ria van Hengel