naar de bespreking van BWV 142

Uns ist ein Kind geboren (BWV 142)

Johann Kuhnau

1. Sinfonia

2. Koor

Uns ist ein Kind geboren, Ons is een kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben.een zoon is ons gegeven.

3. Aria (B)

Dein Geburtstag ist erschienen, De dag van uw geboorte is aangebroken,
so erfordert meine Pflicht, het is dus mijn plicht
dich, mein Jesu zu bedienen. u, Jezus, een geschenk te brengen.
Doch, ich Armer weiß gar nicht, Maar ik, stakker, weet gewoon niet
was ich suche, was ich finde, wat ik moet zoeken, wat ik moet vinden,
welches dir zum Angebinde welk cadeau voor u
als ein heilig Opfer tügt, als een heilig offer kan dienen
dich, o großer Gott, vergnügt.en u plezier kan doen.

4. Koor

Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede, Ik wil de naam van God loven met een lied
und will ihn hoch ehren mit Dank.en ik wil hem grote eer bewijzen met dank.

5. Aria (T)

Jesu, dir sei Preis gesungen, Jezus, lof zij u zij toegezongen,
Jesu, dir sei Ehr' und Ruhm! Jezus, u zij eer en roem!
Denn das Los ist mir in allen Want het lot is mij in alles
auf das Lieblichste gefallen, zeer gunstig gezind geweest,
du, du bist mein Eigentum.u, u bent mijn eigendom.

6. Recitatief (A)

Immanuel! Du wollest dir gefallen lassen, Immanuël! Het heeft u behaagd
daß dich mein Geist und Glaube kann umlassen; dat mijn geest en geloof u kan omvatten;
kann ich die Freude gleich so herzlich nicht entdecken, hoewel ik mijn vreugde over uw geboortedag
die dein Geburtstag will erwecken, niet zo hartelijk kan tonen,
wird doch mein schwaches Lallen zal mijn zwakke gestamel
dir durch Lob und Preis gefallen.u toch welkom zijn omdat het lof en prijs uitdrukt.

7. Aria (A)

Jesu, dir sei Preis gesungen, Jezus, u zij lof toegezongen,
denn ich bin durch dich erlöst, want ik ben door u verlost,
nichts betrübet das Gemüte, niets maakt mijn gemoed bedroefd,
da mein Herz durch deine Güte want mijn hart wordt door uw goedheid
überschwenglich wird getröst't.uitbundig getroost.

8. Koraal

Alleluja, Alleluia, gelobet sei Gott, Halleluja, halleluja, geloofd zij God,
singen wir aus unsres Herzen Grunde, laten wij dat van harte zingen,
denn Gott hat heut' want God heeft vandaag
gemacht solch Freud' een vreugde geschonken
der wir vergessen soll'n die wij nooit
zu keiner Stunde.mogen vergeten.
  
Libretto: Erdmann Neumeister

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Koor

Uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben.

3. Aria (B)

Dein Geburtstag ist erschienen,
so erfordert meine Pflicht,
dich, mein Jesu zu bedienen.
Doch, ich Armer weiß gar nicht,
was ich suche, was ich finde,
welches dir zum Angebinde
als ein heilig Opfer tügt,
dich, o großer Gott, vergnügt.

4. Koor

Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede,
und will ihn hoch ehren mit Dank.

5. Aria (T)

Jesu, dir sei Preis gesungen,
Jesu, dir sei Ehr' und Ruhm!
Denn das Los ist mir in allen
auf das Lieblichste gefallen,
du, du bist mein Eigentum.

6. Recitatief (A)

Immanuel! Du wollest dir gefallen lassen,
daß dich mein Geist und Glaube kann umlassen;
kann ich die Freude gleich so herzlich nicht entdecken,
die dein Geburtstag will erwecken,
wird doch mein schwaches Lallen
dir durch Lob und Preis gefallen.

7. Aria (A)

Jesu, dir sei Preis gesungen,
denn ich bin durch dich erlöst,
nichts betrübet das Gemüte,
da mein Herz durch deine Güte
überschwenglich wird getröst't.

8. Koraal

Alleluja, Alleluia, gelobet sei Gott,
singen wir aus unsres Herzen Grunde,
denn Gott hat heut'
gemacht solch Freud'
der wir vergessen soll'n
zu keiner Stunde.


Libretto: Erdmann Neumeister
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Koor

Ons is een kind geboren,
een zoon is ons gegeven.

3. Aria (B)

De dag van uw geboorte is aangebroken,
het is dus mijn plicht
u, Jezus, een geschenk te brengen.
Maar ik, stakker, weet gewoon niet
wat ik moet zoeken, wat ik moet vinden,
welk cadeau voor u
als een heilig offer kan dienen
en u plezier kan doen.

4. Koor

Ik wil de naam van God loven met een lied
en ik wil hem grote eer bewijzen met dank.

5. Aria (T)

Jezus, lof zij u zij toegezongen,
Jezus, u zij eer en roem!
Want het lot is mij in alles
zeer gunstig gezind geweest,
u, u bent mijn eigendom.

6. Recitatief (A)

Immanuël! Het heeft u behaagd
dat mijn geest en geloof u kan omvatten;
hoewel ik mijn vreugde  over uw geboortedag
niet zo hartelijk kan tonen,
zal mijn zwakke gestamel
u toch welkom zijn omdat het lof en prijs uitdrukt.

7. Aria (A)

Jezus, u zij lof toegezongen,
want ik ben door u verlost,
niets maakt mijn gemoed bedroefd,
want mijn hart wordt door uw goedheid
uitbundig getroost.

8. Koraal

Halleluja, halleluja, geloofd zij God,
laten wij dat van harte zingen,
want God heeft vandaag
een vreugde geschonken
die wij nooit
mogen vergeten.