Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Kuhnau

Uns ist ein Kind geboren (BWV 142)

Geschreven voor Eerste Kerstdag

Voor het eerst uitgevoerd: 1720?

Libretto: Erdmann Neumeister

Solisten ATB koor SATB orkest str fl1,2 ob1,2 cont

Totaal 8 delen, 2 koorwerken, 1 koraal

Deze cantate werd de afgelopen jaren zelden uitgevoerd

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Deze cantate van Bachs voorganger in Leipzig, Johann Kuhnau, werd door de negentiende eeuwse Bachgesellschaft aan J.S.Bach toegeschreven.

1. Sinfonia

strijkers, blokfluit 1/2, hobo 1/2, continuo

                

2. Koor

SATB, strijkers, continuo

Uns ist ein Kind geboren, Ons is een kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben.een zoon is ons gegeven.

                        

3. Aria (B)

bas, viool 1/2, continuo

Dein Geburtstag ist erschienen, De dag van uw geboorte is aangebroken,
so erfordert meine Pflicht, het is dus mijn plicht
dich, mein Jesu zu bedienen. u, Jezus, een geschenk te brengen.
Doch, ich Armer weiß gar nicht, Maar ik, stakker, weet gewoon niet
was ich suche, was ich finde, wat ik moet zoeken, wat ik moet vinden,
welches dir zum Angebinde welk cadeau voor u
als ein heilig Opfer tügt, als een heilig offer kan dienen
dich, o großer Gott, vergnügt.en u plezier kan doen.

                              

4. Koor

SATB, strijkers, continuo

Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede, Ik wil de naam van God loven met een lied
und will ihn hoch ehren mit Dank.en ik wil hem grote eer bewijzen met dank.

                     

5. Aria (T)

tenor, hobo 1/2, continuo

Jesu, dir sei Preis gesungen, Jezus, lof zij u zij toegezongen,
Jesu, dir sei Ehr' und Ruhm! Jezus, u zij eer en roem!
Denn das Los ist mir in allen Want het lot is mij in alles
auf das Lieblichste gefallen, zeer gunstig gezind geweest,
du, du bist mein Eigentum.u, u bent mijn eigendom.

                           

6. Recitatief (A)

alt, continuo

Immanuel! Du wollest dir gefallen lassen, Immanuël! Het heeft u behaagd
daß dich mein Geist und Glaube kann umlassen; dat mijn geest en geloof u kan omvatten;
kann ich die Freude gleich so herzlich nicht entdecken, hoewel ik mijn vreugde over uw geboortedag
die dein Geburtstag will erwecken, niet zo hartelijk kan tonen,
wird doch mein schwaches Lallen zal mijn zwakke gestamel
dir durch Lob und Preis gefallen.u toch welkom zijn omdat het lof en prijs uitdrukt.

                         

7. Aria (A)

alt, blokfluit 1/2, continuo

Jesu, dir sei Preis gesungen, Jezus, u zij lof toegezongen,
denn ich bin durch dich erlöst, want ik ben door u verlost,
nichts betrübet das Gemüte, niets maakt mijn gemoed bedroefd,
da mein Herz durch deine Güte want mijn hart wordt door uw goedheid
überschwenglich wird getröst't.uitbundig getroost.

                      

8. Koraal

tutti gefigureerd

Alleluja, Alleluia, gelobet sei Gott, Halleluja, halleluja, geloofd zij God,
singen wir aus unsres Herzen Grunde, laten wij dat van harte zingen,
denn Gott hat heut' want God heeft vandaag
gemacht solch Freud' een vreugde geschonken
der wir vergessen soll'n die wij nooit
zu keiner Stunde.mogen vergeten.