Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Georg Philipp Telemann

Das ist je gewisslich wahr (BWV 141)

Geschreven voor 3e Advent

Voor het eerst uitgevoerd: 1719?

Libretto: Johann Friedrich Helbig

Solisten ATB koor SATB orkest str ob1,2 cont

Totaal 4 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Leo de Leeuw

Deze cantate werd de afgelopen jaren zelden uitgevoerd

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Deze cantate van Telemann ( TWV 1:183 ) werd door de negentiende eeuwse Bachgesellschaft aan J.S.Bach toegeschreven.

1. Koor

SATB, strijkers, hobo 1/2, continuo

Das ist je gewißlich wahr Dit is steeds zeker waar
und ein theuer werthes Wort, en een kostbaar waar woord,
daß Christus Jesus kommen ist in die Welt, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is
Sünder selig zu machen.om zondaren zalig te maken.

                             

2. Aria (T)

tenor, strijkers, hobo 1/2, continuo

Jesus ist der Menschen Heil. Jezus is het heil der mensen.
Doch wer dieses will genießen, Maar wie dit heil wil smaken
muß sich wahrlich auch entschließen, moet ook werkelijk besluiten
ohne falschen Heuchelschein zonder valse huichelarij
ihm alleine treu zu sein, hem alleen trouw te zijn,
sonst wird ihm dies nicht zu Theil.anders valt het hem niet ten deel.

                                             

3. Recitatief (A)

alt, continuo

Wir müssen recht im Geiste nach ihm fragen Wij moeten oprecht naar hem vragen
und nicht nur: hier, hier, hier ist Christus sagen, en niet alleen zeggen: hier, hier, hier is Christus,
weil alle Heuchler sich mit Erklärung tragen, want met die woorden lopen alle huichelaars rond;
sonst schänden wir das Evangelium anders schenden wij het evangelie,
als uns‘ren besten Ruhm: dat toch onze beste roem is:
an diesem aber merken wir, hieraan merken wij dat wij,
daß, so wir sein Gebot betrachten, wanneer wij zijn gebod in acht nemen,
und uns nach selbigem unsträflich achten en ons op grond daarvan onschuldig achten,
daß wir den Heiland kennen. de Heiland kennen.
Dagegen läßt sich jemand einen Christen nennen, Wie zich daarentegen christen noemt
und giebt der Sünde noch Gehör, en toch nog gehoor geeft aan de zonde,
der ist ein Lügner und nichts mehr.die is een leugenaar en anders niets.

                                                       

4. Aria (B)

bas, strijkers, continuo

Jesu, Trost der Geistlich-Armen, Jezus, troost van de geestelijk armen,
lass dich uns're Noth erbarmen, ontferm u over onze nood;
hilf zur wahren Glaubens-Kraft. geef ons de ware kracht van het geloof.
Gieb, daß wir uns dir befehlen Geef, dat wij ons aan u toevertrouwen
und kein falsches Wort erwählen, en geen verkeerd woord kiezen,
daran das Verderben haft't.waaraan het verderf kleeft.