Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Georg Philipp Telemann

Das ist je gewisslich wahr (BWV 141)

Geschreven voor 3e Advent

Voor het eerst uitgevoerd: 1719?

Libretto: Johann Friedrich Helbig

Solisten ATB koor SATB orkest str ob1,2 cont

Totaal 4 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

Deze cantate werd de afgelopen jaren zelden uitgevoerd

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

Deze cantate van Telemann ( TWV 1:183 ) werd door de negentiende eeuwse Bachgesellschaft aan J.S.Bach toegeschreven.

1. Koor

SATB, strijkers, hobo 1/2, continuo

Das ist je gewißlich wahr Dit is zeker waar
und ein theuer werthes Wort, en een dierbaar, waardevol woord,
daß Christus Jesus kommen ist in die Welt, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen
Sünder selig zu machen.om zondaren zalig te maken.

                             

2. Aria (T)

tenor, strijkers, hobo 1/2, continuo

Jesus ist der Menschen Heil. Jezus is het heil van de mensen.
Doch wer dieses will genießen, Maar wie dat heil wil ontvangen,
muß sich wahrlich auch entschließen, moet werkelijk ook besluiten
ohne falschen Heuchelschein om zonder vals gehuichel
ihm alleine treu zu sein, alleen hem trouw te zijn,
sonst wird ihm dies nicht zu Theil.anders valt het hem niet ten deel.

                                             

3. Recitatief (A)

alt, continuo

Wir müssen recht im Geiste nach ihm fragen Wij moeten oprecht naar hem vragen
und nicht nur: hier, hier, hier ist Christus sagen, en niet alleen zeggen: Hier, hier, hier is Christus,
weil alle Heuchler sich mit Erklärung tragen, want zo spreken alle huichelaars;
sonst schänden wir das Evangelium anders onteren we het evangelie,
als uns‘ren besten Ruhm: dat toch het beste is wat we hebben:
an diesem aber merken wir, het maakt ons duidelijk dat wij,
daß, so wir sein Gebot betrachten, als we ons aan zijn gebod houden
und uns nach selbigem unsträflich achten en dat naar beste weten niet overtreden,
daß wir den Heiland kennen. de Verlosser kennen.
Dagegen läßt sich jemand einen Christen nennen, Maar wie zich christen noemt
und giebt der Sünde noch Gehör, en toch gehoor geeft aan de zonde,
der ist ein Lügner und nichts mehr.die is een leugenaar, niets anders.

                                                       

4. Aria (B)

bas, strijkers, continuo

Jesu, Trost der Geistlich-Armen, Jezus, troost van de geestelijk armen,
lass dich uns're Noth erbarmen, ontferm u over onze nood,
hilf zur wahren Glaubens-Kraft. geef ons de ware kracht van het geloof.
Gieb, daß wir uns dir befehlen Geef dat wij ons aan u toevertrouwen
und kein falsches Wort erwählen, en niet kiezen voor verkeerde woorden,
daran das Verderben haft't.waaraan het verderf kleeft.