naar de bespreking van BWV 140

Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Wachet auf, ruft uns die Stimme Ontwaak, roept ons toe
der Wächter sehr hoch auf der Zinne, de stem van de wachters hoog op de trans,
wach auf, du Stadt Jerusalem! ontwaak, stad Jeruzalem!
Mitternacht heißt diese Stunde; Het is middernacht;
sie rufen uns mit hellem Munde: ze roepen ons toe met luide stem:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Waar zijn jullie, wijze maagden?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt, Haast je, de bruidegom komt,
steht auf, die Lampen nehmt! sta op, pak de lampen!
Alleluja! Halleluja!
Macht euch bereit Maak je gereed
zu der Hochzeit, voor de bruiloft,
ihr müsset ihm entgegengehn! ga hem tegemoet!

2. Recitatief (T)

Er kommt, er kommt, Hij komt, hij komt,
der Bräutgam kommt! de bruidegom komt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus, Dochters van Sion, kom naar buiten,
sein Ausgang eilet aus der Höhe hij vertrekt vanuit de hoogte
in euer Mutter Haus. en haast zich naar het huis van jullie moeder.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe De bruidegom komt; als een ree,
und jungen Hirsche gleich als een jong hert,
auf denen Hügeln springt springt hij over de heuvels
und euch das Mahl der Hochzeit bringt. en brengt jullie het bruiloftsmaal.
Wacht auf, ermuntert euch! Ontwaak, wees opgewekt
den Bräutgam zu empfangen; om de bruidegom te verwelkomen;
dort, sehet, kommt er hergegangen!kijk, daar komt hij aan!

3. Aria / Duet (S(Seele), B(Jesus))

(S): Wenn kömmst du, mein Heil? Wanneer kom je, mijn heil?
(B): Ich komme, dein Teil. Ik kom, je deel.
(S): Ich warte mit brennendem Öle. Ik wacht, mijn olie brandt.
(S, B): Eröffne / Ich öffne den Saal Open/Ik open de zaal
zum himmlischen Mahl! voor het hemelse maal.
(S): Komm, Jesu! Kom, Jezus!
(B): Ich komme; Ik kom;
komm, liebliche Seele!kom, lieflijke ziel!

4. Aria (T)

Zion hört die Wächter singen, Sion hoort de wachters zingen,
das Herz tut ihr vor Freuden springen, haar hart springt op van vreugde,
sie wachet und steht eilend auf. ze ontwaakt en staat haastig op.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, Haar vriend daalt stralend uit de hemel neer,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, sterk van genade, machtig van waarheid,
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. haar licht wordt helder, haar ster komt op.
Nun komm, du werte Kron, Kom nu, waardevolle kroon,
Herr Jesu, Gottes Sohn, heer Jezus, Gods zoon!
Hosianna! Hosanna!
Wir folgen all Wij volgen allen
zum Freudensaal naar de feestzaal
und halten mit das Abendmahl.en nemen deel aan het avondmaal.

5. Recitatief (B)

So geh herein zu mir, Kom dan binnen,
du mir erwählte Braut! mijn uitverkoren bruid!
Ich habe mich mit dir von Ewigkeit vertraut! Ik ben met jou al eeuwig verbonden.
Dich will ich auf mein Herz, Ik wil jou op mijn hart,
auf meinem Arm gleich wie ein Siegel setzen op mijn arm als een zegel dragen
und dein betrübtes Aug ergötzen. en je bedroefde ogen doen oplichten.
Vergiß, o Seele, nun die Angst, den Schmerz, Vergeet nu, o ziel, de angst, de pijn,
den du erdulden müssen; die je hebt moeten dulden;
auf meiner Linken sollst du ruhn, op mijn linkerarm zul je rusten
und meine Rechte soll dich küssen.en mijn rechterhand zal je kussen.

6. Aria / Duet (S (Seele), B (Jesus))

(S): Mein Freund ist mein! Mijn vriend is de mijne,
(B): Und ich bin sein! en ik ben de zijne,
(S, B): Die Liebe soll nichts scheiden! Liefde zal niets scheiden.
Ich will / du sollst mit dir / mir Ik wil met jou / Je zult met mij
in Himmels Rosen weiden, temidden van de hemelse rozen vertoeven,
da Freude die Fülle, waar vreugde in overvloed,
da Wonne wird sein!waar gelukzaligheid zal zijn.

7. Koraal

Gloria sei dir gesungen Gloria worde u toegezongen
mit Menschen- und englischen Zungen, met mensen- en met engelentongen,
mit Harfen und mit Zimbeln schon. met harpen, met cimbalen.
Von zwölf Perlen sind die Pforten, Twaalf parels zijn de poorten,
an deiner Stadt sind wir Konsorten in uw stad zijn wij gezellen
der Engel hoch um deinen Thron. van de engelen hoog rondom uw troon.
Kein Aug hat je gespürt, Geen oog heeft ooit gezien,
kein Ohr hat je gehört geen oor heeft ooit gehoord
solche Freude. zulke vreugde.
Des sind wir froh, Daarom juichen wij
io io! io, io!,
ewig in dulci jubilo.eeuwig in dulci jubilo.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Alice bij de Vaate

Kale tekst origineel

1. Koor

Wachet auf, ruft uns die Stimme
der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt,
steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit
zu der Hochzeit,
ihr müsset ihm entgegengehn!


2. Recitatief (T)

Er kommt, er kommt,
der Bräutgam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
sein Ausgang eilet aus der Höhe
in euer Mutter Haus.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe
und jungen Hirsche gleich
auf denen Hügeln springt
und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
den Bräutgam zu empfangen;
dort, sehet, kommt er hergegangen!

3. Aria / Duet (S(Seele), B(Jesus))

(S): Wenn kömmst du, mein Heil?
(B): Ich komme, dein Teil.
(S): Ich warte mit brennendem Öle.
(S, B): Eröffne / Ich öffne den Saal
zum himmlischen Mahl!
(S): Komm, Jesu!
(B): Ich komme;
komm, liebliche Seele!

4. Aria (T)

Zion hört die Wächter singen,
das Herz tut ihr vor Freuden springen,
sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn,
Hosianna!
Wir folgen all
zum Freudensaal
und halten mit das Abendmahl.

5. Recitatief (B)

So geh herein zu mir,
du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir von Ewigkeit vertraut!
Dich will ich auf mein Herz,
auf meinem Arm gleich wie ein Siegel setzen
und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun die Angst, den Schmerz,
den du erdulden müssen;
auf meiner Linken sollst du ruhn,
und meine Rechte soll dich küssen.

6. Aria / Duet (S (Seele), B (Jesus))

(S): Mein Freund ist mein!
(B): Und ich bin sein!
(S, B): Die Liebe soll nichts scheiden!
Ich will / du sollst mit dir / mir
in Himmels Rosen weiden,
da Freude die Fülle, 
da Wonne wird sein!

7. Koraal

   Gloria sei dir gesungen
mit Menschen- und englischen Zungen,
 mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
an deiner Stadt sind wir Konsorten
 der Engel hoch um deinen Thron.
   Kein Aug hat je gespürt,
    kein Ohr hat je gehört
      solche Freude.
     Des sind wir froh,
       io io!
    ewig in dulci jubilo.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ontwaak, roept ons toe
de stem van de wachters hoog op de trans,
ontwaak, stad Jeruzalem!
Het is middernacht;
ze roepen ons toe met luide stem:
Waar zijn jullie, wijze maagden?
Haast je, de bruidegom komt,
sta op, pak de lampen!
Halleluja!
Maak je gereed
voor de bruiloft,
ga hem tegemoet!

2. Recitatief (T)

Hij komt, hij komt,
de bruidegom komt!
Dochters van Sion, kom naar buiten,
hij vertrekt vanuit de hoogte
en haast zich naar het huis van jullie moeder.
De bruidegom komt; als een ree,
als een jong hert,
springt hij over de heuvels
en brengt jullie het bruiloftsmaal.
Ontwaak, wees opgewekt
om de bruidegom te verwelkomen;
kijk, daar komt hij aan!

3. Aria / Duet (S(Seele), B(Jesus))

Wanneer kom je, mijn heil?
Ik kom, je deel.
Ik wacht, mijn olie brandt.
Open/Ik open de zaal
voor het hemelse maal.
Kom, Jezus!
Ik kom;
kom, lieflijke ziel!

4. Aria (T)

Sion hoort de wachters zingen,
haar hart springt op van vreugde,
ze ontwaakt en staat haastig op.
Haar vriend daalt stralend uit de hemel neer,
sterk van genade, machtig van waarheid,
haar licht wordt helder, haar ster komt op.
Kom nu, waardevolle kroon,
heer Jezus, Gods zoon!
Hosanna!
Wij volgen allen
naar de feestzaal
en nemen deel aan het avondmaal.

5. Recitatief (B)

Kom dan binnen,
mijn uitverkoren bruid!
Ik ben met jou al eeuwig verbonden.
Ik wil jou op mijn hart,
op mijn arm als een zegel dragen
en je bedroefde ogen doen oplichten.
Vergeet nu, o ziel, de angst, de pijn,
die je hebt moeten dulden;
op mijn linkerarm zul je rusten
en mijn rechterhand zal je kussen.

6. Aria / Duet (S (Seele), B (Jesus))

Mijn vriend is de mijne,
en ik ben de zijne,
Liefde zal niets scheiden.
Ik wil met jou / Je zult met mij
temidden van de hemelse rozen vertoeven,
waar vreugde in overvloed,
waar gelukzaligheid zal zijn.

7. Koraal

Gloria worde u toegezongen
met mensen- en met engelentongen,
met harpen, met cimbalen.
Twaalf parels zijn de poorten,
in uw stad zijn wij gezellen
van de engelen hoog rondom uw troon.
Geen oog heeft ooit gezien,
geen oor heeft ooit gehoord
zulke vreugde.
Daarom juichen wij
io, io!,
eeuwig in dulci jubilo.


		Vertaling: Alice bij de Vaate