naar de bespreking van BWV 140

Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Wachet auf, ruft uns die Stimme Word wakker, roept de stem
der Wächter sehr hoch auf der Zinne, van de wachters op de kantelen ons toe,
wach auf, du Stadt Jerusalem! word wakker, stad Jeruzalem!
Mitternacht heißt diese Stunde; Het is nu middernacht,
sie rufen uns mit hellem Munde: ze roepen ons met luide stem:
wo seid ihr klugen Jungfrauen? Waar zijn jullie, wijze maagden?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt; Vooruit, de bruidegom komt,
steht auf, die Lampen nehmt! sta op, pak de lampen.
Alleluja! Halleluja!
Macht euch bereit Maak je gereed
zu der Hochzeit, voor de bruiloft,
ihr müsset ihm entgegen gehn! jullie moeten hem tegemoet gaan!

2. Recitatief (T)

Er kommt, er kommt, Hij komt, hij komt,
der Bräutgam kommt! de bruidegom komt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus, Dochters van Sion, kom naar buiten,
sein Ausgang eilet aus der Höhe hij vertrekt haastig vanuit de hoogte
in euer Mutter Haus. en gaat naar het huis van jullie moeder.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe De bruidegom komt, hij springt als een ree
und jungen Hirsche gleich en als een jong hert
auf denen Hügeln springt over de heuvels om jullie
und euch das Mahl der Hochzeit bringt. het bruiloftsmaal te brengen.
Wacht auf, ermuntert euch! Word wakker, ontwaak
den Bräutgam zu empfangen! om de bruidegom te ontvangen;
Dort, sehet, kommt er hergegangen!kijk, daar komt hij aan!

3. Aria / Duet (S(Seele), B(Jesus))

(S): Wenn kömmst du, mein Heil? Wanneer kom je, mijn heil?
(B): Ich komme, dein Teil. Ik kom, jouw deel.
(S): Ich warte mit brennendem Öle. Ik wacht met brandende olie.
(S, B): Eröffne / Ich öffne den Saal Open / Ik open de zaal
zum himmlischen Mahl! voor het hemelse maal!
(S): Komm, Jesu! Kom Jezus!
(B): Ich komme; Ik kom;
komm, liebliche Seele!kom lieflijke ziel!

4. Aria (T)

Zion hört die Wächter singen, Sion hoort de wachters zingen,
das Herz tut ihr vor Freuden springen, haar hart springt op van vreugde,
sie wachet und steht eilend auf. ze wordt wakker en staat haastig op.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, Haar vriend komt stralend uit de hemel,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, sterk van genade, machtig van waarheid,
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. haar licht wordt helder, haar ster komt op.
Nun komm, du werte Kron, Kom nu, waardige kroon,
Herr Jesu, Gottes Sohn! Heer Jezus, zoon van God!
Hosianna! Hosanna!
Wir folgen all Wij volgen u allemaal
zum Freudensaal naar de feestzaal
und halten mit das Abendmahl.en houden met u het avondmaal.

5. Recitatief (B)

So geh herein zu mir, Kom dan bij me binnen,
du mir erwählte Braut! mijn uitverkoren bruid!
Ich habe mich mit dir von Ewigkeit vertraut. Ik ben al eeuwig met jou verbonden!
Dich will ich auf mein Herz, Ik wil jou op mijn hart,
auf meinen Arm gleich wie ein Siegel setzen op mijn arm als een zegel dragen
und dein betrübtes Aug ergötzen. en jouw bedroefde ogen blij maken.
Vergiß, o Seele, nun die Angst, den Schmerz, Vergeet nu, o ziel, de angst, de pijn
den du erdulden müssen; die je hebt moeten dulden;
auf meiner Linken sollst du ruhn, op mijn linkerarm zul je rusten
und meine Rechte soll dich küssen.en mijn rechterarm zal je kussen.

6. Aria / Duet (S (Seele), B (Jesus))

(S): Mein Freund ist mein, Mijn vriend is van mij!
(B): Und ich bin sein, En ik ben van hem!
(S, B): Die Liebe soll nichts scheiden. De liefde zal niets scheiden!
Ich will / Du sollst mit dir / mir Ik wil met jou / Jij zult met mij
in Himmels Rosen weiden, tussen hemelse rozen weiden,
da Freude die Fülle, waar vreugde in overvloed,
da Wonne wird sein.waar gelukzaligheid zal zijn!

7. Koraal

Gloria sei dir gesungen Gloria zij u toegezongen
mit Menschen- und englischen Zungen, met stemmen van mensen en van engelen,
mit Harfen und mit Zimbeln schon. met harpen en cimbalen.
Von zwölf Perlen sind die Pforten, Van twaalf parels zijn de poorten gemaakt,
an deiner Stadt sind wir Konsorten in uw stad zijn wij consorten
der Engel hoch um deinen Thron. van de engelen hoog rondom uw troon.
Kein Aug hat je gespürt, Geen oog heeft ooit gezien,
kein Ohr hat je gehört geen oor heeft ooit gehoord
solche Freude. zulke vreugde.
Des sind wir froh, Daarom zijn we blij,
io io! hoera, hoera!
ewig in dulci jubilo.eeuwig in zoete jubel.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Wachet auf, ruft uns die Stimme
der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
sie rufen uns mit hellem Munde:
wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit
zu der Hochzeit,
ihr müsset ihm entgegen gehn!


2. Recitatief (T)

Er kommt, er kommt,
der Bräutgam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
sein Ausgang eilet aus der Höhe
in euer Mutter Haus.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe
und jungen Hirsche gleich
auf denen Hügeln springt
und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
den Bräutgam zu empfangen!
Dort, sehet, kommt er hergegangen!

3. Aria / Duet (S(Seele), B(Jesus))

(S): Wenn kömmst du, mein Heil?
(B): Ich komme, dein Teil.
(S): Ich warte mit brennendem Öle.
(S, B): Eröffne / Ich öffne den Saal
zum himmlischen Mahl!
(S): Komm, Jesu!
(B): Ich komme;
komm, liebliche Seele!

4. Aria (T)

Zion hört die Wächter singen,
das Herz tut ihr vor Freuden springen,
sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
zum Freudensaal
und halten mit das Abendmahl.

5. Recitatief (B)

So geh herein zu mir,
du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
auf meinen Arm gleich wie ein Siegel setzen
und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun die Angst, den Schmerz,
den du erdulden müssen;
auf meiner Linken sollst du ruhn,
und meine Rechte soll dich küssen.

6. Aria / Duet (S (Seele), B (Jesus))

(S): Mein Freund ist mein,
(B): Und ich bin sein,
(S, B): Die Liebe soll nichts scheiden.
Ich will / Du sollst mit dir / mir
in Himmels Rosen weiden,
da Freude die Fülle, 
da Wonne wird sein.

7. Koraal

   Gloria sei dir gesungen
mit Menschen- und englischen Zungen,
 mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
an deiner Stadt sind wir Konsorten
 der Engel hoch um deinen Thron.
   Kein Aug hat je gespürt,
    kein Ohr hat je gehört
      solche Freude.
     Des sind wir froh,
       io io!
    ewig in dulci jubilo.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Word wakker, roept de stem
van de wachters op de kantelen ons toe,
word wakker, stad Jeruzalem!
Het is nu middernacht,
ze roepen ons met luide stem:
Waar zijn jullie, wijze maagden?
Vooruit, de bruidegom komt,
sta op, pak de lampen.
Halleluja!
Maak je gereed
voor de bruiloft,
jullie moeten hem tegemoet gaan!

2. Recitatief (T)

Hij komt, hij komt,
de bruidegom komt!
Dochters van Sion, kom naar buiten,
hij vertrekt haastig vanuit de hoogte
en gaat naar het huis van jullie moeder.
De bruidegom komt, hij springt als een ree
en als een jong hert
over de heuvels om jullie
het bruiloftsmaal te brengen.
Word wakker, ontwaak
om de bruidegom te ontvangen;
kijk, daar komt hij aan!

3. Aria / Duet (S(Seele), B(Jesus))

Wanneer kom je, mijn heil?
Ik kom, jouw deel.
Ik wacht met brandende olie.
Open / Ik open de zaal
voor het hemelse maal!
Kom Jezus!
Ik kom;
kom lieflijke ziel!

4. Aria (T)

Sion hoort de wachters zingen,
haar hart springt op van vreugde,
ze wordt wakker en staat haastig op.
Haar vriend komt stralend uit de hemel,
sterk van genade, machtig van waarheid,
haar licht wordt helder, haar ster komt op.
Kom nu, waardige kroon,
Heer Jezus, zoon van God!
Hosanna!
Wij volgen u allemaal
naar de feestzaal
en houden met u het avondmaal.

5. Recitatief (B)

Kom dan bij me binnen,
mijn uitverkoren bruid!
Ik ben al eeuwig met jou verbonden!
Ik wil jou op mijn hart,
op mijn arm als een zegel dragen
en jouw bedroefde ogen blij maken.
Vergeet nu, o ziel, de angst, de pijn
die je hebt moeten dulden;
op mijn linkerarm zul je rusten
en mijn rechterarm zal je kussen.

6. Aria / Duet (S (Seele), B (Jesus))

Mijn vriend is van mij!
En ik ben van hem!
De liefde zal niets scheiden!
Ik wil met jou / Jij zult met mij
tussen hemelse rozen weiden,
waar vreugde in overvloed,
waar gelukzaligheid zal zijn!

7. Koraal

Gloria zij u toegezongen
met stemmen van mensen en van engelen,
met harpen en cimbalen.
Van twaalf parels zijn de poorten gemaakt,
in uw stad zijn wij consorten
van de engelen hoog rondom uw troon.
Geen oog heeft ooit gezien,
geen oor heeft ooit gehoord
zulke vreugde.
Daarom zijn we blij,
hoera, hoera!
eeuwig in zoete jubel.


		Vertaling: Ria van Hengel