naar de bespreking van BWV 14

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (BWV 14)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,Als God niet met ons was geweest in deze tijd,
so soll Israel sagen,zo moet Israël spreken:
wär Gott nicht mit uns diese Zeit,Als God niet met ons was geweest in deze tijd,
wir hätten müssen verzagen,dan hadden wij de moed verloren,
die so ein armes Häuflein sind,wij die zo'n armzalig troepje zijn,
veracht' von so viel Menschenkind,veracht door zoveel mensen
die an uns setzen alle.die ons allemaal bedreigen.

2. Aria (S)

Unsre Stärke heißt zu schwach,Onze kracht is te zwak
unserm Feind zu widerstehen.om onze vijand te weerstaan.
Stünd uns nicht der Höchste bei,Als de Hoogste ons niet bijstond,
würd uns ihre Tyranneizou hun tirannie
bald bis an das Leben gehen.ons weldra het leven kosten.

3. Recitatief (T)

Ja, hätt es Gott nur zugegeben,Ja, als God het had toegelaten,
wir wären längst nicht mehr am Leben,dan waren wij allang niet meer in leven,
sie rissen uns aus Rachgier hin,ze hebben ons uit wraak weggesleurd,
so zornig ist auf uns ihr Sinn.zo kwaad zijn ze op ons.
Es hätt uns ihre WutHun woede zou ons
wie eine wilde Flutals een wilde stroom
und als beschäumte Wasser überschwemmet,en als schuimend water hebben verzwolgen
und niemand hätte die Gewalt gehemmet.en niemand had het geweld een halt toe geroepen.

4. Aria (B)

Gott, bei deinem starken SchützenGod, onder uw sterke bescherming
sind wir vor den Feinden frei.zijn wij vrij van onze vijanden.
Wenn sie sich als wilde WellenWanneer zij ons als wilde golven
uns aus Grimm entgegenstellen,en uit woede aanvallen,
stehn uns deine Hände bei.dan staan uw handen ons bij.

5. Koraal

Gott Lob und Dank, der nicht zugab, God zij lof en dank dat hij niet toeliet
daß ihr Schlund uns möcht fangen. dat hun muil ons zou vangen.
Wie ein Vogel des Stricks kömmt ab, Zoals een vogel aan de strik ontsnapt,
ist unsre Seel entgangen. zo is onze ziel ontkomen:
Strick ist entzwei, und wir sind frei, de strik is gescheurd, en wij zijn vrij,
des Herren Name steht uns bei, de naam van de Heer staat ons bij,
des Gottes Himmels und Erden.van de God van hemel en aarde.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
so soll Israel sagen,
wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
wir hätten müssen verzagen,
die so ein armes Häuflein sind,
veracht' von so viel Menschenkind,
die an uns setzen alle.

2. Aria (S)

Unsre Stärke heißt zu schwach,
unserm Feind zu widerstehen.
  Stünd uns nicht der Höchste bei,
  würd uns ihre Tyrannei
  bald bis an das Leben gehen.

3. Recitatief (T)

Ja, hätt es Gott nur zugegeben,
wir wären längst nicht mehr am Leben,
sie rissen uns aus Rachgier hin,
so zornig ist auf uns ihr Sinn.
Es hätt uns ihre Wut
wie eine wilde Flut
und als beschäumte Wasser überschwemmet,
und niemand hätte die Gewalt gehemmet.

4. Aria (B)

Gott, bei deinem starken Schützen
sind wir vor den Feinden frei.
  Wenn sie sich als wilde Wellen
  uns aus Grimm entgegenstellen,
  stehn uns deine Hände bei.

5. Koraal

Gott Lob und Dank, der nicht zugab,
daß ihr Schlund uns möcht fangen.
Wie ein Vogel des Stricks kömmt ab,
ist unsre Seel entgangen.
Strick ist entzwei, und wir sind frei,
des Herren Name steht uns bei,
des Gottes Himmels und Erden.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Als God niet met ons was geweest in deze tijd,
zo moet Israël spreken:
Als God niet met ons was geweest in deze tijd,
dan hadden wij de moed verloren,
wij die zo'n armzalig troepje zijn,
veracht door zoveel mensen
die ons allemaal bedreigen.

2. Aria (S)

Onze kracht is te zwak
om onze vijand te weerstaan.
Als de Hoogste ons niet bijstond,
zou hun tirannie
ons weldra het leven kosten.

3. Recitatief (T)

Ja, als God het had toegelaten,
dan waren wij allang niet meer in leven,
ze hebben ons uit wraak weggesleurd,
zo kwaad zijn ze op ons.
Hun woede zou ons
als een wilde stroom
en als schuimend water hebben verzwolgen
en niemand had het geweld een halt toe geroepen.

4. Aria (B)

God, onder uw sterke bescherming
zijn wij vrij van onze vijanden.
Wanneer zij ons als wilde golven
en uit woede aanvallen,
dan staan uw handen ons bij.

5. Koraal

God zij lof en dank dat hij niet toeliet
dat hun muil ons zou vangen.
Zoals een vogel aan de strik ontsnapt,
zo is onze ziel ontkomen:
de strik is gescheurd, en wij zijn vrij,
de naam van de Heer staat ons bij,
van de God van hemel en aarde.


		Vertaling: Ria van Hengel