naar de bespreking van BWV 137

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (BWV 137)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, Loof de Heer, de almachtige Koning der ere,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. mijn geliefde ziel, dat begeer ik.
Kommet zu Hauf, Psalter und Harfen, wacht auf! Komt tesamen, psalter en harp, ontwaak!
Lasset die Musicam hören!Brengt muziek ten gehore!

2. (Vs 2) Aria (A)

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, Loof de Heer, die alles zo heerlijk regeert,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, die u op adelaarsvleugels veilig heeft geleid,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt; die u bewaart, zoals het u zelf behaagt;
hast du nicht dieses verspüret? heeft u dit niet bespeurd?

3. (Vs 3) Aria / Duet (S, B)

Lobe den Herren, Loof de Heer,
der künstlich und fein dich bereitet, die u zo kunstig en zuiver heeft gemaakt,
der dir Gesundheit verliehen, die u gezondheid heeft geschonken,
dich freundlich geleitet; u vriendelijk heeft geleid;
in wieviel Not hat nicht der gnädige Gott in hoeveel nood heeft de genadige God
über dir Flügel gebreitet! zijn vleugels niet over u uitgebreid!

4. (Vs 4) Aria (T)

Lobe den Herren, Loof de Heer,
der deinen Stand sichtbar gesegnet, die uw toestand zichtbaar heeft gezegend,
der aus dem Himmel die stromen van liefde
mit Strömen der Liebe geregnet; uit de hemel heeft laten regenen;
denke dran, was der Allmächtige kann, denk eraan wat de Almachtige kan,
der dir mit Liebe begegnet. die u met liefde tegemoet treedt.

5.(Vs 5) Koraal

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen! Loof de Heer, al wat in mij is, loof zijn naam!
Alles, was Odem hat, Laat alles wat adem heeft
lobe mit Abrahams Samen! hem loven met Abrahams zaad!
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht; Hij is uw licht, ziel, vergeet dat toch niet;
Lobende, schließe mit Amen!sluit uw lofprijzing af met Amen!
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zu Hauf, Psalter und Harfen, wacht auf!
Lasset die Musicam hören!

2. (Vs 2) Aria (A)

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
hast du nicht dieses verspüret?


3. (Vs 3) Aria / Duet (S, B)

Lobe den Herren, 
der künstlich und fein dich bereitet,
der dir Gesundheit verliehen, 
dich freundlich geleitet;
in wieviel Not hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet!


4. (Vs 4) Aria (T)

Lobe den Herren, 
der deinen Stand sichtbar gesegnet,
der aus dem Himmel 
mit Strömen der Liebe geregnet;
denke dran, was der Allmächtige kann,
der dir mit Liebe begegnet.


5.(Vs 5) Koraal

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen!
Alles, was Odem hat, 
lobe mit Abrahams Samen!
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht;
Lobende, schließe mit Amen!


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

Loof de Heer, de almachtige Koning der ere,
mijn geliefde ziel, dat begeer ik.
Komt tesamen, psalter en harp, ontwaak!
Brengt muziek ten gehore!

2. (Vs 2) Aria (A)

Loof de Heer, die alles zo heerlijk regeert,
die u op adelaarsvleugels veilig heeft geleid,
die u bewaart, zoals het u zelf behaagt;
heeft u dit niet bespeurd?

3. (Vs 3) Aria / Duet (S, B)

Loof de Heer, 
die u zo kunstig en zuiver heeft gemaakt,
die u gezondheid heeft geschonken,
u vriendelijk heeft geleid;
in hoeveel nood heeft de genadige God
zijn vleugels niet over u uitgebreid!

4. (Vs 4) Aria (T)

Loof de Heer, 
die uw toestand zichtbaar heeft gezegend,
die stromen van liefde 
uit de hemel heeft laten regenen;
denk eraan wat de Almachtige kan,
die u met liefde tegemoet treedt.

5.(Vs 5) Koraal

Loof de Heer, al wat in mij is, loof zijn naam!
Laat alles wat adem heeft 
hem loven met Abrahams zaad!
Hij is uw licht, ziel, vergeet dat toch niet;
sluit uw lofprijzing af met Amen!


		Vertaling: Leo de Leeuw