naar de bespreking van BWV 135

Ach Herr, mich armen Sünder (BWV 135)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Ach Herr, mich armen SünderAch Heer, straf mij, arme zondaar
straf nicht in deinem Zorn,niet in uw toorn,
dein ernsten Grimm doch linder,temper toch uw ernstige woede,
sonst ists mit mir verlorn.anders ben ik verloren.
Ach Herr, wollst mir vergebenAch Heer, vergeef mij
mein Sünd und gnädig sein,mijn zonden en wees mij genadig,
daß ich mag ewig leben,opdat ik eeuwig mag leven
entfliehn der Höllenpein.en aan de hellepijn mag ontkomen.

2. Recitatief (T)

Ach heile mich, du Arzt der Seelen, Ach, genees mij, arts van de zielen,
ich bin sehr krank und schwach; ik ben ernstig ziek en zwak;
man möchte die Gebeine zählen, mijn beenderen zijn bijna te tellen,
so jämmerlich hat mich mein Ungemach, zo ellendig hebben mijn tegenspoed,
mein Kreuz und Leiden zugericht; mijn kruis en mijn lijden mij toegetakeld;
das Angesicht ist ganz von Tränen aufgeschwollen, mijn gezicht is helemaal opgezwollen van de tranen,
die, schnellen Fluten gleich, die als een snel stroompje
von Wangen abwärts rollen. over mijn wangen omlaag rollen.
Der Seelen ist von Schrekken angst und bange; Mijn ziel is van ontzetting angstig en bang,
ach, du Herr, wie so lange?ach Heer, waarom duurt het zo lang?

3. Aria (T)

Tröste mir, Jesu, mein Gemüte, Troost, Jezus, mijn gemoed,
sonst versink ich in den Tod, anders zak ik weg in de dood,
hilf mir, hilf mir durch deine Güte help mij, help mij door uw goedheid
aus der großen Seelennot! uit mijn grote zielenood!
Denn im Tod ist alles stille, Want in de dood is alles stil,
da gedenkt man deiner nicht. daar wordt niet aan u gedacht.
Liebster Jesu, ists dein Wille, Liefste Jezus, als het uw wil is,
so erfreu mein Angesicht!maak mijn gezicht dan blij!

4. Recitatief (A)

Ich bin von Seufzen müde, Ik ben moe van het zuchten,
mein Geist hat weder Kraft noch Macht, mijn geest heeft kracht noch macht,
weil ich die ganze Nacht omdat ik de hele nacht
oft ohne Seelenruh und Friede vaak zonder zielerust en vrede
in großem Schweiß und Tränen liege. in zweet en tranen baad.
Ich gräme mich fast tot Ik ga bijna dood van verdriet
und bin vor Trauern alt; en ben oud van het getreur;
denn meine Angst ist mannigfalt.want mijn angst is veelvoudig.

5. Aria (B)

Weicht, all ihr Übeltäter, Verdwijn allemaal, boosdoeners,
mein Jesus tröstet mich! mijn Jezus troost mij!
Er läßt nach Tränen und nach Weinen Hij laat na tranen en na geween
die Freudensonne wieder scheinen. de vreugdezon weer schijnen.
Das Trübsalswetter ändert sich, Het weer van de ellende slaat om,
die Feinde müssen plötzlich fallen, de vijanden moeten plotseling sneven,
und ihre Pfeile rückwärts prallen.en hun pijlen ketsen terug.

6. Koraal

Ehr sei ins Himmels Throne Ere zij op de hemeltroon
mit hohem Ruhm und Preis met grote roem en prijs
dem Vater und dem Sohne de Vader en de Zoon
und auch zu gleicher Weis en ere zij op dezelfde manier
dem heilgen Geist mit Ehren de Heilige Geest
in alle Ewigkeit, in alle eeuwigheid;
der woll uns alln bescheren moge hij ons allemaal
die ewge Seligkeit.de eeuwige zaligheid schenken.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Ach Herr, mich armen Sünder
straf nicht in deinem Zorn,
dein ernsten Grimm doch linder,
sonst ists mit mir verlorn.
Ach Herr, wollst mir vergeben
mein Sünd und gnädig sein,
daß ich mag ewig leben,
entfliehn der Höllenpein.

2. Recitatief (T)

Ach heile mich, du Arzt der Seelen,
ich bin sehr krank und schwach;
man möchte die Gebeine zählen,
so jämmerlich hat mich mein Ungemach,
mein Kreuz und Leiden zugericht;
das Angesicht ist ganz von Tränen aufgeschwollen,
die, schnellen Fluten gleich,
von Wangen abwärts rollen.
Der Seelen ist von Schrekken angst und bange;
ach, du Herr, wie so lange?

3. Aria (T)

Tröste mir, Jesu, mein Gemüte,
sonst versink ich in den Tod,
hilf mir, hilf mir durch deine Güte
aus der großen Seelennot!
Denn im Tod ist alles stille,
da gedenkt man deiner nicht.
Liebster Jesu, ists dein Wille,
so erfreu mein Angesicht!

4. Recitatief (A)

Ich bin von Seufzen müde,
mein Geist hat weder Kraft noch Macht,
weil ich die ganze Nacht
oft ohne Seelenruh und Friede
in großem Schweiß und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot 
und bin vor Trauern alt;
denn meine Angst ist mannigfalt.

5. Aria (B)

Weicht, all ihr Übeltäter,
mein Jesus tröstet mich!
  Er läßt nach Tränen und nach Weinen
  die Freudensonne wieder scheinen.
  Das Trübsalswetter ändert sich,
  die Feinde müssen plötzlich fallen,
  und ihre Pfeile rückwärts prallen.

6. Koraal

Ehr sei ins Himmels Throne
mit hohem Ruhm und Preis
dem Vater und dem Sohne
und auch zu gleicher Weis
dem heilgen Geist mit Ehren
in alle Ewigkeit,
der woll uns alln bescheren
die ewge Seligkeit.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ach Heer, straf mij, arme zondaar
niet in uw toorn,
temper toch uw ernstige woede,
anders ben ik verloren.
Ach Heer, vergeef mij
mijn zonden en wees mij genadig,
opdat ik eeuwig mag leven
en aan de hellepijn mag ontkomen.

2. Recitatief (T)

Ach, genees mij, arts van de zielen,
ik ben ernstig ziek en zwak;
mijn beenderen zijn bijna te tellen,
zo ellendig hebben mijn tegenspoed,
mijn kruis en mijn lijden mij toegetakeld;
mijn gezicht is helemaal opgezwollen van de tranen,
die als een snel stroompje
over mijn wangen omlaag rollen.
Mijn ziel is van ontzetting angstig en bang,
ach Heer, waarom duurt het zo lang?

3. Aria (T)

Troost, Jezus, mijn gemoed,
anders zak ik weg in de dood,
help mij, help mij door uw goedheid
uit mijn grote zielenood!
Want in de dood is alles stil,
daar wordt niet aan u gedacht.
Liefste Jezus, als het uw wil is,
maak mijn gezicht dan blij!

4. Recitatief (A)

Ik ben moe van het zuchten,
mijn geest heeft kracht noch macht,
omdat ik de hele nacht
vaak zonder zielerust en vrede
in zweet en tranen baad.
Ik ga bijna dood van verdriet
en ben oud van het getreur;
want mijn angst is veelvoudig.

5. Aria (B)

Verdwijn allemaal, boosdoeners,
mijn Jezus troost mij!
Hij laat na tranen en na geween
de vreugdezon weer schijnen.
Het weer van de ellende slaat om,
de vijanden moeten plotseling sneven,
en hun pijlen ketsen terug.

6. Koraal

Ere zij op de hemeltroon
met grote roem en prijs
de Vader en de Zoon
en ere zij op dezelfde manier
de Heilige Geest
in alle eeuwigheid;
moge hij ons allemaal
de eeuwige zaligheid schenken.


		Vertaling: Ria van Hengel