naar de bespreking van BWV 135

Ach Herr, mich armen Sünder (BWV 135)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Ach Herr, mich armen SünderAch Heer, straf mij, arme zondaar,
straf nicht in deinem Zorn,niet in Uw toorn,
dein ernsten Grimm doch linder,verzacht toch Uw erge boosheid,
sonst ists mit mir verlorn.anders ben ik verloren.
Ach Herr, wollst mir vergebenAch Heer, wil mij vergeven
mein Sünd und gnädig sein,mijn zonden en mij genadig zijn,
daß ich mag ewig leben,opdat ik eeuwig mag leven,
entfliehn der Höllenpein.ontkomen aan de hellepijn.

2. Recitatief (T)

Ach heile mich, du Arzt der Seelen, Ach, maak mij beter, genezer van de zielen,
ich bin sehr krank und schwach; ik ben erg ziek en zwak;
man möchte die Gebeine zählen, men zou mijn beenderen wel kunnen tellen,
so jämmerlich hat mich mein Ungemach, zo vreselijk hebben mijn tegenspoed,
mein Kreuz und Leiden zugericht; mijn kruis en mijn lijden mij toegetakeld;
das Angesicht ist ganz von Tränen aufgeschwollen, mijn gezicht is helemaal gezwollen door tranen,
die, schnellen Fluten gleich, die, als snelle stromen,
von Wangen abwärts rollen. van mijn wangen rollen.
Der Seelen ist von Schrekken angst und bange; Mijn ziel is van ontsteltenis angstig en bang;
ach, du Herr, wie so lange?ach Heer, waarom zo lang?

3. Aria (T)

Tröste mir, Jesu, mein Gemüte, Troost, Jezus, mijn gemoed,
sonst versink ich in den Tod, anders zink ik weg in de dood,
hilf mir, hilf mir durch deine Güte help mij, help mij door Uw goedheid
aus der großen Seelennot! uit mijn grote zielenood!
Denn im Tod ist alles stille, Want in de dood is alles stil,
da gedenkt man deiner nicht. daar denkt men niet aan U.
Liebster Jesu, ists dein Wille, Liefste Jezus, wanneer het Uw wil is,
so erfreu mein Angesicht!maak mijn gezicht dan blij.

4. Recitatief (A)

Ich bin von Seufzen müde, Ik ben moe van het zuchten,
mein Geist hat weder Kraft noch Macht, mijn geest is zonder kracht of macht,
weil ich die ganze Nacht omdat ik de hele nacht
oft ohne Seelenruh und Friede vaak zonder zielerust en vrede
in großem Schweiß und Tränen liege. in zweet en tranen baad.
Ich gräme mich fast tot Ik ga bijna dood van verdriet
und bin vor Trauern alt; en ben door het treuren oud;
denn meine Angst ist mannigfalt.want mijn angst is veelvoudig.

5. Aria (B)

Weicht, all ihr Übeltäter, Verdwijn allemaal, boosdoeners,
mein Jesus tröstet mich! mijn Jezus geeft mij troost!
Er läßt nach Tränen und nach Weinen Hij laat na tranen en geween
die Freudensonne wieder scheinen. de zon van vreugde weer schijnen.
Das Trübsalswetter ändert sich, De tijden van beproeving veranderen,
die Feinde müssen plötzlich fallen, de vijanden moeten plotseling vallen,
und ihre Pfeile rückwärts prallen.en hun pijlen moeten terugketsen.

6. Koraal

Ehr sei ins Himmels Throne Ere zij op 's hemels troon
mit hohem Ruhm und Preis met veel roem en lof
dem Vater und dem Sohne de Vader en de Zoon,
und auch zu gleicher Weis en ook op gelijke wijze
dem heilgen Geist mit Ehren de Heilige Geest met ere
in alle Ewigkeit, in alle eeuwigheid,
der woll uns alln bescheren die ons allen moge schenken
die ewge Seligkeit.de eeuwige zaligheid.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1. Koor

Ach Herr, mich armen Sünder
straf nicht in deinem Zorn,
dein ernsten Grimm doch linder,
sonst ists mit mir verlorn.
Ach Herr, wollst mir vergeben
mein Sünd und gnädig sein,
daß ich mag ewig leben,
entfliehn der Höllenpein.

2. Recitatief (T)

Ach heile mich, du Arzt der Seelen,
ich bin sehr krank und schwach;
man möchte die Gebeine zählen,
so jämmerlich hat mich mein Ungemach,
mein Kreuz und Leiden zugericht;
das Angesicht ist ganz von Tränen aufgeschwollen,
die, schnellen Fluten gleich,
von Wangen abwärts rollen.
Der Seelen ist von Schrekken angst und bange;
ach, du Herr, wie so lange?

3. Aria (T)

Tröste mir, Jesu, mein Gemüte,
sonst versink ich in den Tod,
hilf mir, hilf mir durch deine Güte
aus der großen Seelennot!
Denn im Tod ist alles stille,
da gedenkt man deiner nicht.
Liebster Jesu, ists dein Wille,
so erfreu mein Angesicht!

4. Recitatief (A)

Ich bin von Seufzen müde,
mein Geist hat weder Kraft noch Macht,
weil ich die ganze Nacht
oft ohne Seelenruh und Friede
in großem Schweiß und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot 
und bin vor Trauern alt;
denn meine Angst ist mannigfalt.

5. Aria (B)

Weicht, all ihr Übeltäter,
mein Jesus tröstet mich!
  Er läßt nach Tränen und nach Weinen
  die Freudensonne wieder scheinen.
  Das Trübsalswetter ändert sich,
  die Feinde müssen plötzlich fallen,
  und ihre Pfeile rückwärts prallen.

6. Koraal

Ehr sei ins Himmels Throne
mit hohem Ruhm und Preis
dem Vater und dem Sohne
und auch zu gleicher Weis
dem heilgen Geist mit Ehren
in alle Ewigkeit,
der woll uns alln bescheren
die ewge Seligkeit.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ach Heer, straf mij, arme zondaar,
niet in Uw toorn,
verzacht toch Uw erge boosheid,
anders ben ik verloren.
Ach Heer, wil mij vergeven
mijn zonden en mij genadig zijn,
opdat ik eeuwig mag leven,
ontkomen aan de hellepijn.

2. Recitatief (T)

Ach, maak mij beter, genezer van de zielen,
ik ben erg ziek en zwak;
men zou mijn beenderen wel kunnen tellen,
zo vreselijk hebben mijn tegenspoed,
mijn kruis en mijn lijden mij toegetakeld;
mijn gezicht is helemaal gezwollen door tranen,
die, als snelle stromen,
van mijn wangen rollen.
Mijn ziel is van ontsteltenis angstig en bang;
 ach Heer, waarom zo lang?

3. Aria (T)

Troost, Jezus, mijn gemoed,
anders zink ik weg in de dood,
help mij, help mij door Uw goedheid
uit mijn grote zielenood!
 Want in de dood is alles stil,
 daar denkt men niet aan U.
Liefste Jezus, wanneer het Uw wil is,
maak mijn gezicht dan blij.

4. Recitatief (A)

 Ik ben moe van het zuchten,
mijn geest is zonder kracht of macht,
omdat ik de hele nacht
vaak zonder zielerust en vrede
in zweet en tranen baad.
Ik ga bijna dood van verdriet
en ben door het treuren oud;
want mijn angst is veelvoudig.

5. Aria (B)

 Verdwijn allemaal, boosdoeners,
mijn Jezus geeft mij troost!
Hij laat na tranen en geween
de zon van vreugde weer schijnen.
De tijden van beproeving veranderen,
de vijanden moeten plotseling vallen,
en hun pijlen moeten terugketsen.

6. Koraal

Ere zij op 's hemels troon
met veel roem en lof
de Vader en de Zoon,
en ook op gelijke wijze
de Heilige Geest met ere
in alle eeuwigheid,
die ons allen moge schenken
de eeuwige zaligheid.


		Vertaling: Henk Pijlman