naar de bespreking van BWV 131

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.Uit de diepte roep ik tot U, Heer
Herr, höre meine Stimme,Heer, hoor naar mijn stem,
laß deine Ohren merkenlaat Uw oren luisteren
auf die Stimme meines Flehens!«naar de stem van mijn smeken.

2. Aria / Duet (B, S)

(B)»So du willst, Herr, Sünde zurechnen, Als Gij, Heer, zonden wilt aanrekenen,
Herr, wer wird bestehen?« Heer, wie zal er dan bestaan?
(S)Erbarm dich mein in solcher Last, Ontferm U over mij die zo’n last draag,
nimm sie aus meinem Herzen, neem die weg uit mijn hart,
dieweil du sie gebüßet hast want Gij hebt er voor geboet
am Holz mit Todesschmerzen, aan het kruis in doodsnood,
(B)»Denn bei dir ist die Vergebung, Want bij U is vergeving,
daß man dich fürchte.« opdat Gij gevreesd wordt.
(S)auf daß ich nicht mit großem Weh zodat ik niet met grote pijn
in meinen Sünden untergeh, in mijn zonden onderga
noch ewiglich verzage.of voor eeuwig versaag.

3.    Koor

»Ich harre des Herrn, meine Seele harret,Ik verlang naar de Heer, mijn ziel verlangt,
und ich hoffe auf sein Wort.«en ik hoop op Zijn woord.

4. Aria / Duet (T, A)

(T)»Meine Seele wartet auf den HerrnMijn ziel wacht op de Heer
von einer Morgenwache bis zu der andern.«van de ene morgenwake tot de andere.
(A)Und weil ich denn in meinem Sinn,En omdat ik in mijn geest,
wie ich zuvor geklaget,zoals ik al eerder klaagde,
auch ein betrübter Sünder bin,ook een bedroefde zondaar ben,
den sein Gewissen naget,wiens geweten knaagt,
und wollte gern im Blute deinwil ik graag met Uw bloed
von Sünden abgewaschen seinvan zonden worden schoongewassen
wie David und Manasse.zoals David en Manasse.

5. Koor

»Israel, hoffe auf den Herrn;Israel, hoop op de Heer,
denn bei dem Herrn ist die Gnadewant bij de Heer is genade
und viel Erlösung bei ihm.en er is veel verlossing bij hem.
Und er wird Israel erlösenEn Hij zal Israel verlossen
aus allen seinen Sünden.«van al zijn zonden.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1. Koor

»Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme,
laß deine Ohren merken
auf die Stimme meines Flehens!«

2. Aria / Duet (B, S)

(B)»So du willst, Herr, Sünde zurechnen, 
Herr, wer wird bestehen?«
(S)Erbarm dich mein in solcher Last,
nimm sie aus meinem Herzen,
dieweil du sie gebüßet hast
am Holz mit Todesschmerzen,
(B)»Denn bei dir ist die Vergebung,
daß man dich fürchte.«
(S)auf daß ich nicht mit großem Weh
in meinen Sünden untergeh,
noch ewiglich verzage.

3.    Koor

»Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort.«

4. Aria / Duet (T, A)

(T)»Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache bis zu der andern.«
(A)Und weil ich denn in meinem Sinn,
wie ich zuvor geklaget,
auch ein betrübter Sünder bin,
den sein Gewissen naget,
und wollte gern im Blute dein
von Sünden abgewaschen sein
wie David und Manasse.

5. Koor

»Israel, hoffe auf den Herrn;
denn bei dem Herrn ist die Gnade
und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel erlösen
aus allen seinen Sünden.«


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Uit de diepte roep ik tot U, Heer
Heer, hoor naar mijn stem,
laat Uw oren luisteren
naar de stem van mijn smeken.

2. Aria / Duet (B, S)

Als Gij, Heer, zonden wilt aanrekenen,
Heer, wie zal er dan bestaan?
 Ontferm U over mij die zo’n last draag,
 neem die weg uit mijn hart,
 want Gij hebt er voor geboet
 aan het kruis in doodsnood,
Want bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.
 zodat ik niet met grote pijn
 in mijn zonden onderga
 of voor eeuwig versaag.

3.    Koor

Ik verlang naar de Heer, mijn ziel verlangt,
en ik hoop op Zijn woord.

4. Aria / Duet (T, A)

Mijn ziel wacht op de Heer
van de ene morgenwake tot de andere.
 En omdat ik in mijn geest,
 zoals ik al eerder klaagde,
 ook een bedroefde zondaar ben,
 wiens geweten knaagt,
 wil ik graag met Uw bloed
 van zonden worden schoongewassen
 zoals David en Manasse.

5. Koor

Israel, hoop op de Heer,
want bij de Heer is genade
en er is veel verlossing bij hem.
En Hij zal Israel verlossen 
van al zijn zonden.


		Vertaling: Henk Pijlman