naar de bespreking van BWV 130

Herr Gott, dich loben alle wir (BWV 130)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Herr Gott, dich loben alle wirHeer God, wij allen prijzen u
und sollen billig danken diren wij moeten u danken
für dein Geschöpf der Engel schon,voor de stralende engelen, door u geschapen,
die um dich schwebn um deinen Thron.die om uw troon zweven.

2. Recitatief (A)

Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt,Hun heldere glans en hun grote wijsheid tonen
wie Gott sich zu uns Menschen neigt,hoe God zich om ons mensen bekommert,
der solche Helden, solche Waffendoordat hij zulke helden, zulke wapenen
vor uns geschaffen.voor ons heeft geschapen.
Sie ruhen ihm zu Ehren nicht;Tot zijn eer rusten zij nooit,
ihr ganzer Fleiß ist nur dahin gericht',al hun ijver is er uitsluitend op gericht
daß sie, Herr Christe, um dich seinom u heen te zijn, Heer Christus,
und um dein armes Häufelein:en om uw arme hoopje mensen:
Wie nötig ist doch diese WachtHoe noodzakelijk is die bewaking niet
bei Satans Grimm und Macht?nu Satan zo woedend en machtig is?

3. Aria (B)

Der alte Drache brennt vor NeidDe oude draak brandt van nijd
und dichtet stets auf neues Leid,en verzint steeds nieuw lijden,
daß er das kleine Häuflein trennet.om het kleine hoopje los te rukken.
Er tilgte gern, was Gottes ist,   Hij zou graag verdelgen wat van God is,
bald braucht er List,   hij heeft listen nodig
weil er nicht Rast noch Ruhe kennet.   omdat hij rust noch duur kent.

4. Recitatief (S, T)

Wohl aber uns, daß Tag und Nacht Maar gelukkig zijn wij, want dag en nacht
die Schar der Engel wacht,waakt de engelenschaar
des Satans Anschlag zu zerstören!om de aanval van Satan af te weren!
Ein Daniel, so unter Löwen sitzt,Een Daniël die tussen leeuwen zit,
erfährt, wie ihn die Hand des Engels schützt.ervaart dat de hand van de engel hem beschermt.
Wenn dort die GlutAls daar het vuur in de brandende oven
in Babels Ofen keinen Schaden tut,van Babel geen schade aanricht,
so lassen Gläubige ein Danklied hören,laten gelovigen een danklied horen.
So stellt sich in GefahrZo vertoont zich in gevaar
noch itzt der Engel Hülfe dar.ook nu nog de hulp van de engelen.

5. Aria (T)

Laß, o Fürst der Cherubinen, Laat, o vorst der Cherubijnen,
dieser Helden hohe Schar immerdar de verheven schare van die helden altijd
deine Gläubigen bedienen; uw gelovigen van dienst zijn
daß sie auf Elias Wagen    zodat zij hen op de wagen van Elia
sie zu dir gen Himmel tragen.   naar de hemel toe dragen.

6. Koraal

Darum wir billig loben dichDaarom moeten wij u loven
und danken dir, Gott, ewiglich,en u eeuwig danken, God,
wie auch der lieben Engel Scharzoals ook de schare van de lieve engelen
dich preisen heut und immerdar.u prijst nu en in eeuwigheid.
Und bitten dich, wollst allezeitEn wij vragen u, wilt u hen altijd
dieselben heißen sein bereit,opdragen bereid te zijn
zu schützen deine kleine Herd,om uw kleine kudde te beschermen,
so hält dein göttlichs Wort in Wert.dan houdt uw goddelijk woord zijn waarde.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Herr Gott, dich loben alle wir
und sollen billig danken dir
für dein Geschöpf der Engel schon,
die um dich schwebn um deinen Thron.

2. Recitatief (A) 

Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt,
wie Gott sich zu uns Menschen neigt,
der solche Helden, solche Waffen
vor uns geschaffen.
Sie ruhen ihm zu Ehren nicht;
ihr ganzer Fleiß ist nur dahin gericht',
daß sie, Herr Christe, um dich sein
und um dein armes Häufelein:
Wie nötig ist doch diese Wacht
bei Satans Grimm und Macht?

3. Aria (B)

Der alte Drache brennt vor Neid
und dichtet stets auf neues Leid,
daß er das kleine Häuflein trennet.
  Er tilgte gern, was Gottes ist,
  bald braucht er List,
  weil er nicht Rast noch Ruhe kennet.

4. Recitatief (S, T)

Wohl aber uns, daß Tag und Nacht
die Schar der Engel wacht,
des Satans Anschlag zu zerstören!
Ein Daniel, so unter Löwen sitzt,
erfährt, wie ihn die Hand des Engels schützt.
Wenn dort die Glut
in Babels Ofen keinen Schaden tut,
so lassen Gläubige ein Danklied hören,
So stellt sich in Gefahr
noch itzt der Engel Hülfe dar.

5. Aria (T)

Laß, o Fürst der Cherubinen,
dieser Helden hohe Schar immerdar
deine Gläubigen bedienen;
  daß sie auf Elias Wagen
  sie zu dir gen Himmel tragen.

6. Koraal

Darum wir billig loben dich
und danken dir, Gott, ewiglich,
wie auch der lieben Engel Schar
dich preisen heut und immerdar.
Und bitten dich, wollst allezeit
dieselben heißen sein bereit,
zu schützen deine kleine Herd,
so hält dein göttlichs Wort in Wert.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Heer God, wij allen prijzen u
en wij moeten u danken
voor de stralende engelen, door u geschapen,
die om uw troon zweven.

2. Recitatief (A) 

Hun heldere glans en hun grote wijsheid tonen
hoe God zich om ons mensen bekommert,
doordat hij zulke helden, zulke wapenen
voor ons heeft geschapen.
Tot zijn eer rusten zij nooit,
al hun ijver is er uitsluitend op gericht
om u heen te zijn, Heer Christus,
en om uw arme hoopje mensen:
Hoe noodzakelijk is die bewaking niet
nu Satan zo woedend en machtig is?

3. Aria (B)

De oude draak brandt van nijd
en verzint steeds nieuw lijden,
om het kleine hoopje los te rukken.
   Hij zou graag verdelgen wat van God is,
   hij heeft listen nodig
   omdat hij rust noch duur kent.

4. Recitatief (S, T)

 Maar gelukkig zijn wij, want dag en nacht
waakt de engelenschaar
om de aanval van Satan af te weren!
Een Daniël die tussen leeuwen zit,
ervaart dat de hand van de engel hem beschermt.
Als daar het vuur in de brandende oven 
van Babel geen schade aanricht,
laten gelovigen een danklied horen.
Zo vertoont zich in gevaar
ook nu nog de hulp van de engelen.

5. Aria (T)

Laat, o vorst der Cherubijnen,
de verheven schare van die helden altijd
uw gelovigen van dienst zijn
   zodat zij hen op de wagen van Elia
   naar de hemel toe dragen.

6. Koraal

Daarom moeten wij u loven
en u eeuwig danken, God,
zoals ook de schare van de lieve engelen
u prijst nu en in eeuwigheid.
En wij vragen u, wilt u hen altijd
opdragen bereid te zijn
om uw kleine kudde te beschermen,
dan houdt uw goddelijk woord zijn waarde.


		Vertaling: Ria van Hengel