naar de bespreking van BWV 129

Gelobet sei der Herr, mein Gott (BWV 129)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

Gelobet sei der Herr, Geloofd zij de Heer,
mein Gott, mein Licht, mein Leben, mijn God, mijn licht, mijn leven,
mein Schöpfer, der mir hat mijn schepper, die mij
mein' Leib und Seel gegeben, mijn lichaam en ziel heeft gegeven,
mein Vater, der mich schützt mijn Vader, die mij beschermt
von Mutterleibe an, vanaf de moederschoot,
der alle Augenblick die mij op alle momenten
viel Guts an mir getan.veel goeds heeft gedaan.

2. (Vs 2) Aria (B)

Gelobet sei der Herr, Geloofd zij de Heer,
mein Gott, mein Heil, mein Leben, mijn God, mijn heil, mijn leven,
des Vaters liebster Sohn, liefste Zoon van de Vader,
der sich für mich gegeben, die zichzelf voor mij heeft gegeven,
der mich erlöset hat die mij heeft verlost
mit seinem teuren Blut, met zijn dierbare bloed,
der mir im Glauben schenkt die mij in het geloof
sich selbst, das höchste Gut.zichzelf schenkt, het hoogste goed.

3. (Vs 3) Aria (S)

Gelobet sei der Herr, Geloofd zij de Heer,
mein Gott, mein Trost, mein Leben, mijn God, mijn troost, mijn leven,
des Vaters werter Geist, waardige geest van de Vader,
den mir der Sohn gegeben, die mij door de Zoon is gegeven,
der mir mein Herz erquickt, die mijn hart verkwikt,
der mir gibt neue Kraft, die mij nieuwe kracht geeft,
der mir in aller Not die mij in alle nood
Rat, Trost und Hülfe schafft. raad, troost en hulp biedt.

4. (Vs 4) Aria (A)

Gelobet sei der Herr, Geloofd zij de Heer,
mein Gott, der ewig lebet, mijn God, die eeuwig leeft,
den alles lobet, was die geloofd wordt door alles wat
in allen Lüften schwebet; in alle luchten zweeft;
gelobet sei der Herr, geloofd zij de Heer,
des Name heilig heißt, wiens naam heilig is,
Gott Vater, Gott der Sohn God de Vader, God de Zoon,
und Gott der Heilge Geist.en God de Heilige Geest.

5. (Vs 5) Koraal

Dem wir das Heilig itzt Voor wie wij nu het 'Heilig'
mit Freuden lassen klingen met vreugde laten klinken
und mit der Engel Schar en met de engelenschaar
das Heilig, Heilig singen, het 'Heilig, heilig' zingen.
den herzlich lobt und preist Hem looft en prijst
die ganze Christenheit: de hele christenheid:
Gelobet sei mein Gott Geloofd zij mijn God
in alle Ewigkeit!in alle eeuwigheid!
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Licht, mein Leben,
mein Schöpfer, der mir hat
mein' Leib und Seel gegeben,
mein Vater, der mich schützt
von Mutterleibe an,
der alle Augenblick
viel Guts an mir getan.

2. (Vs 2) Aria (B)

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Heil, mein Leben,
des Vaters liebster Sohn,
der sich für mich gegeben,
der mich erlöset hat
mit seinem teuren Blut,
der mir im Glauben schenkt
sich selbst, das höchste Gut.

3. (Vs 3) Aria (S)

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, mein Trost, mein Leben,
des Vaters werter Geist,
den mir der Sohn gegeben,
der mir mein Herz erquickt,
der mir gibt neue Kraft,
der mir in aller Not
Rat, Trost und Hülfe schafft.


4. (Vs 4) Aria (A)

Gelobet sei der Herr,
mein Gott, der ewig lebet,
den alles lobet, was
in allen Lüften schwebet;
gelobet sei der Herr,
des Name heilig heißt,
Gott Vater, Gott der Sohn
und Gott der Heilge Geist.

5. (Vs 5) Koraal

Dem wir das Heilig itzt
mit Freuden lassen klingen
und mit der Engel Schar
das Heilig, Heilig singen,
den herzlich lobt und preist
die ganze Christenheit:
Gelobet sei mein Gott
in alle Ewigkeit!


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

Geloofd zij de Heer,
mijn God, mijn licht, mijn leven,
mijn schepper, die mij
mijn lichaam en ziel heeft gegeven,
mijn Vader, die mij beschermt
vanaf de moederschoot,
die mij op alle momenten
veel goeds heeft gedaan.

2. (Vs 2) Aria (B)

Geloofd zij de Heer,
mijn God, mijn heil, mijn leven,
liefste Zoon van de Vader,
die zichzelf voor mij heeft gegeven,
die mij heeft verlost
met zijn dierbare bloed,
die mij in het geloof
zichzelf schenkt, het hoogste goed.

3. (Vs 3) Aria (S)

Geloofd zij de Heer,
mijn God, mijn troost, mijn leven,
waardige geest van de Vader,
die mij door de Zoon is gegeven,
die mijn hart verkwikt,
die mij nieuwe kracht geeft,
die mij in alle nood
raad, troost en hulp biedt.

4. (Vs 4) Aria (A)

Geloofd zij de Heer,
mijn God, die eeuwig leeft,
die geloofd wordt door alles wat
in alle luchten zweeft;
geloofd zij de Heer,
wiens naam heilig is,
God de Vader, God de Zoon,
en God de Heilige Geest.

5. (Vs 5) Koraal

Voor wie wij nu het 'Heilig'
met vreugde laten klinken
en met de engelenschaar
het 'Heilig, heilig' zingen.
Hem looft en prijst
de hele christenheid:
Geloofd zij mijn God
in alle eeuwigheid!


		Vertaling: Ria van Hengel