naar de bespreking van BWV 120

Gott, man lobet dich in der Stille (BWV 120)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (A)

»Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion,God, men looft u in de stilte in Sion
und dir bezahlet man Gelübde.«en men legt geloften voor u af.

2. Koor

Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen, Juich, blijde stemmen
steiget bis zum Himmel nauf! en laat ze doorklinken in de hemel!
Lobet Gott im Heiligtum Loof God in zijn heiligdom
und erhebet seinen Ruhm; en verhef zijn roem;
seine Güte, sein erbarmendes Gemüte zijn goedheid en ontferming
hört zu keinen Zeiten auf!eindigen nooit.

3. Recitatief (B)

Auf! du geliebte Lindenstadt, Komaan, geliefde Lindenstad (= Leipzig),
komm, falle vor dem Höchsten nieder, kom en kniel neer voor de Allerhoogste,
erkenne, wie er dich zie in hoe hij u
in deinem Schmuck und Pracht in uw pracht en praal
so väterlich erhält, beschützt, bewacht zo vaderlijk behoedt, beschermt, bewaakt
und seine Liebeshand en hoe hij zijn liefdevolle hand
noch über dir beständig hat. nog voortdurend boven uw hoofd houdt.
Wohlan, bezahle die Gelübde, Welaan, kom de beloften na
die du dem Höchsten hast getan, die u de Hoogste hebt gedaan
und singe Dank- und Demutslieder; en zing nu liederen van dank en nederigheid;
komm, bitte, daß er Stadt und Land kom, vraag hem of hij stad en land
unendlich wolle mehr erquicken zonder ophouden wil blijven sterken
und diese werte Obrigkeit, en deze achtenswaardige overheid,
so heute Sitz und Wahl verneut, nu in een nieuwe samenstelling,
mit vielem Segen wolle schmücken!met veel zegen wil overladen!

4. Aria (S)

Heil und SegenMoge heil en zegen
soll und muß zu aller Zeitte allen tijde
sich auf unsre Obrigkeitin voldoende mate
in erwünschter Fülle legen,op onze overheid rusten;
daß sich Recht und Treue müssenzodat gerechtigheid en trouw
miteinander freundlich küssen.elkaar vriendelijk kussen.

5. Recitatief (T)

Nun, Herr, so weihe selbstWil nu, Heer, zelf dit bestuur
das Regiment mit deinem Segen ein,inwijden met uw zegen,
daß alle Bosheit von uns flieheopdat wij van alle kwaad verlost mogen zijn
und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe,en recht en wet in onze huizen bloeien,
daß deines Vaters reiner Sameen het reine zaad van uw Vader
und dein gebenedeiter Nameen uw gezegende naam
bei uns verherrlicht möge sein!bij ons verheerlijkt worden.

6. Koraal

Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein, Help ons nu, Heer, uw dienaren,
die mit dein'm Blut erlöset sein; die door uw bloed zijn verlost;
laß uns im Himmel haben Teil laat ons met de heiligen in de hemel
mit den Heilgen im ewgen Heil. deelhebben aan het eeuwige heil!
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ, Help uw volk, Heer Jezus Christus,
und segne, was dein Erbteil ist; en zegen hen die uw erfdeel zijn;
wart und pfleg ihr zu aller Zeit koester en verzorg hen te allen tijde
und heb sie hoch in Ewigkeit.en verhef hen tot in eeuwigheid!

7. Mars?

  
Libretto: onbekend Vertaling: André Stuivenberg

Kale tekst origineel

1. Aria (A)

»Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion,
und dir bezahlet man Gelübde.«

2. Koor

Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen,
steiget bis zum Himmel nauf!
  Lobet Gott im Heiligtum
  und erhebet seinen Ruhm;
  seine Güte, sein erbarmendes Gemüte
  hört zu keinen Zeiten auf!

3. Recitatief (B)

Auf! du geliebte Lindenstadt,
komm, falle vor dem Höchsten nieder,
erkenne, wie er dich 
in deinem Schmuck und Pracht
so väterlich erhält, beschützt, bewacht
und seine Liebeshand
noch über dir beständig hat.
Wohlan, bezahle die Gelübde,
die du dem Höchsten hast getan,
und singe Dank- und Demutslieder;
komm, bitte, daß er Stadt und Land
unendlich wolle mehr erquicken
und diese werte Obrigkeit,
so heute Sitz und Wahl verneut,
mit vielem Segen wolle schmücken!

4. Aria (S)

Heil und Segen
soll und muß zu aller Zeit
sich auf unsre Obrigkeit
in erwünschter Fülle legen,
  daß sich Recht und Treue müssen
  miteinander freundlich küssen.

5. Recitatief (T)

Nun, Herr, so weihe selbst
das Regiment mit deinem Segen ein,
daß alle Bosheit von uns fliehe
und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe,
daß deines Vaters reiner Same
und dein gebenedeiter Name
bei uns verherrlicht möge sein!

6. Koraal

Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein,
die mit dein'm Blut erlöset sein;
laß uns im Himmel haben Teil
mit den Heilgen im ewgen Heil.
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
und segne, was dein Erbteil ist;
wart und pfleg ihr zu aller Zeit
und heb sie hoch in Ewigkeit.

7. Mars?
Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (A)

God, men looft u in de stilte in Sion
en men legt geloften voor u af.

2. Koor

Juich, blijde stemmen
en laat ze doorklinken in de hemel!
Loof God in zijn heiligdom
en verhef zijn roem;
zijn goedheid en ontferming
eindigen nooit.

3. Recitatief (B)

Komaan, geliefde Lindenstad (= Leipzig),
kom en kniel neer voor de Allerhoogste,
zie in hoe hij u
in uw pracht en praal
zo vaderlijk behoedt, beschermt, bewaakt
en hoe hij zijn liefdevolle hand
nog voortdurend boven uw hoofd houdt.
Welaan, kom de beloften na
die u de Hoogste hebt gedaan
en zing nu liederen van dank en nederigheid;
kom, vraag hem of hij stad en land
zonder ophouden wil blijven sterken
en deze achtenswaardige overheid,
nu in een nieuwe samenstelling,
met veel zegen wil overladen!

4. Aria (S)

Moge heil en zegen
te allen tijde
in voldoende mate
op onze overheid rusten;
zodat gerechtigheid en trouw
elkaar vriendelijk kussen.

5. Recitatief (T)

Wil nu, Heer, zelf dit bestuur
inwijden met uw zegen,
opdat wij van alle kwaad verlost mogen zijn
en recht en wet in onze huizen bloeien,
en het reine zaad van uw Vader
en uw gezegende naam
bij ons verheerlijkt worden.

6. Koraal

Help ons nu, Heer, uw dienaren,
die door uw bloed zijn verlost;
laat ons met de heiligen in de hemel
deelhebben aan het eeuwige heil!
Help uw volk, Heer Jezus Christus,
en zegen hen die uw erfdeel zijn;
koester en verzorg hen te allen tijde
en verhef hen tot in eeuwigheid!

7. Mars?
		Vertaling: André Stuivenberg