naar de bespreking van BWV 112

Der Herr ist mein getreuer Hirt (BWV 112)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

Der Herr ist mein getreuer Hirt,De Heer is mijn getrouwe herder,
hält mich in seiner Hute,hij houdt mij onder zijn hoede,
darin mir gar nichts mangeln wirdzodat het mij aan niets zal ontbreken,
irgend an einem Gute.aan geen enkel goed.
Er weidet mich ohn Unterlaß,Hij weidt mij voortdurend
darauf wächst das wohlschmeckend Grasdaar waar het heerlijke gras groeit
seines heilsamen Wortes.van zijn heilzame woord.

2. (Vs 2) Aria (A)

Zum reinen Wasser er mich weist,Naar zuiver water brengt hij mij,
das mich erquicken tue.dat mij verkwikt.
Das ist sein fronheiliger Geist,Dat is zijn Heilige Geest,
der macht mich wohlgemute.die maakt mij welgemoed.
Er führet mich auf rechter StraßHij leidt mij zonder ophouden
seiner Geboten ohn Ablaßover de rechte weg van zijn geboden
von wegen seines Namens willen.omwille van zijn naam.

3. (Vs 3) Recitatief (B)

Und ob ich wandert im finstern Tal,En al ging ik door een donker dal,
fürcht ich kein Ungelückeik vrees geen kwaad
in Verfolgung, Leiden, Trübsalin vervolging, leed, ellende
und dieser Welte Tücke:en boosaardigheden van deze wereld:
denn du bist bei mir stetiglich,want u bent altijd bij mij,
dein Stab und Stecken trösten mich,uw stok en uw staf troosten mij
auf dein Wort ich mich lasse.op uw woord vertrouw ik.

4. (Vs 4) Aria / Duet (S, T)

Du bereitest für mir einen Tisch U richt voor mij een dis aan
für mein’ Feinden allenthalben, voor het oog van mijn vijanden rondom,
machst mein Herze unverzagt und frisch, u maakt mij onbevreesd en fris,
mein Haupt tust du mir salben u zalft mijn hoofd
mit deinem Geist, der Freuden Öl, met uw Geest, met vreugde-olie,
und schenkest voll ein meiner Seel en schenkt mijn ziel vol
deiner geistlichen Freuden.met uw geestelijke vreugde.

5. (Versus Ultimus) Koraal

Gutes und die BarmherzigkeitGoedheid en barmhartigheid
folgen mir nach im Leben,vergezellen mij in mijn leven,
und ich werd bleiben allezeiten ik zal altijd
im Haus des Herren eben,in het huis van de Heer blijven,
auf Erd in christlicher Gemein,op aarde in de christelijke gemeente,
und nach dem Tod da werd ich seinen na de dood zal ik
bei Christo, meinem Herren.bij Christus, mijn Heer zijn.
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

Der Herr ist mein getreuer Hirt,
hält mich in seiner Hute,
darin mir gar nichts mangeln wird
irgend an einem Gute.
Er weidet mich ohn Unterlaß,
darauf wächst das wohlschmeckend Gras
seines heilsamen Wortes.


2. (Vs 2) Aria (A)

Zum reinen Wasser er mich weist,
das mich erquicken tue.
Das ist sein fronheiliger Geist,
der macht mich wohlgemute.
Er führet mich auf rechter Straß
seiner Geboten ohn Ablaß
von wegen seines Namens willen.


3. (Vs 3) Recitatief (B)

Und ob ich wandert im finstern Tal,
fürcht ich kein Ungelücke
in Verfolgung, Leiden, Trübsal
und dieser Welte Tücke:
denn du bist bei mir stetiglich,
dein Stab und Stecken trösten mich,
auf dein Wort ich mich lasse.


4. (Vs 4) Aria / Duet (S, T)

Du bereitest für mir einen Tisch
für mein’ Feinden allenthalben,
machst mein Herze unverzagt und frisch,
mein Haupt tust du mir salben
mit deinem Geist, der Freuden Öl,
und schenkest voll ein meiner Seel
deiner geistlichen Freuden.

5. (Versus Ultimus) Koraal

Gutes und die Barmherzigkeit
folgen mir nach im Leben,
und ich werd bleiben allezeit
im Haus des Herren eben,
auf Erd in christlicher Gemein,
und nach dem Tod da werd ich sein
bei Christo, meinem Herren.


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

De Heer is mijn getrouwe herder,
hij houdt mij onder zijn hoede,
zodat het mij aan niets zal ontbreken,
aan geen enkel goed.
Hij weidt mij voortdurend
daar waar het heerlijke gras groeit
van zijn heilzame woord.

2. (Vs 2) Aria (A)

Naar zuiver water brengt hij mij,
dat mij verkwikt.
Dat is zijn Heilige Geest,
die maakt mij welgemoed.
Hij leidt mij zonder ophouden
over de rechte weg van zijn geboden
omwille van zijn naam.

3. (Vs 3) Recitatief (B)

En al ging ik door een donker dal,
ik vrees geen kwaad
in vervolging, leed, ellende
en boosaardigheden van deze wereld:
want u bent altijd bij mij,
uw stok en uw staf troosten mij
op uw woord vertrouw ik.

4. (Vs 4) Aria / Duet (S, T)

U richt voor mij een dis aan
voor het oog van mijn vijanden rondom,
u maakt mij onbevreesd en fris,
u zalft mijn hoofd
met uw Geest, met vreugde-olie,
en schenkt mijn ziel vol
met uw geestelijke vreugde.

5. (Versus Ultimus) Koraal

Goedheid en barmhartigheid
vergezellen mij in mijn leven,
en ik zal altijd
in het huis van de Heer blijven,
op aarde in de christelijke gemeente,
en na  de dood zal ik
bij Christus, mijn Heer zijn.


		Vertaling: Ria van Hengel