naar de bespreking van BWV 108

Es ist euch gut, daß ich hingehe (BWV 108)

Johann Sebastian Bach

1.     Arioso (B)

»Es ist euch gut, daß ich hingehe; “Het is goed voor u dat ik heenga;
denn so ich nicht hingehe, want als ik niet heenga,
kömmt der Tröster nicht zu euch. komt de Trooster niet tot u.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.«Maar als ik heenga, zal ik Hem tot u zenden.”

2.     Aria (T)

Mich kann kein Zweifel stören,Geen twijfel kan mij verhinderen
auf dein Wort, Herr, zu hören.om naar Uw woord, Heer, te luisteren.
Ich glaube, gehst du fort,Ik geloof, dat ik, wanneer Gij heengaat,
so kann ich mich getrösten,erop kan vertrouwen,
daß ich zu den Erlöstendat ik bij de verlosten kom
komm an erwünschten Port.in de gewenste haven.

3.     Recitatief (T)

Dein Geist wird mich also regieren, Uw Geest zal mij zo leiden,
daß ich auf rechter Bahne geh; dat ik op het rechte pad ga;
durch deinen Hingang kommt er ja zu mir, door Uw heengaan komt Hij immers tot mij,
ich frage sorgensvoll: ik vraag mij bezorgd af:
ach, ist er nicht schon hier?ach, is Hij niet reeds aanwezig?

4.     Koor

»Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, “Maar wanneer Hij, de Geest der waarheid,
kommen wird, der wird euch komt, zal Hij u de weg wijzen
in alle Wahrheit leiten. naar de volle waarheid.
Denn er wird nicht von ihm selber reden, Want Hij zal niet over zichzelf spreken,
sondern was er hören wird, das wird er reden; maar Hij zal zeggen wat Hij hoort
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.«en wat nog komen zal, zal Hij verkondigen.”

5.     Aria (A)

Was mein Herz von dir begehrt,Wat mijn hart van U begeert,
ach, das wird mir wohl gewährt.ach, dat wordt mij zeker gegeven.
Überschütte mich mit Segen,Overlaad mij met Uw zegen,
führe mich auf deinen Wegen,leid mij op Uw wegen,
daß ich in der Ewigkeitopdat ik in eeuwigheid
schaue deine Herrlichkeit!Uw heerlijkheid mag aanschouwen!

6.     Koraal

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,Uw geest, die God uit de hemel geeft,
der leitet alles, was ihn liebt,die leidt iedereen die Hem liefheeft
auf wohlgebähntem Wege.over welgebaande wegen.
Er setzt und richtet unsren Fuß,Hij plaatst en richt onze voet,
daß er nicht anders treten muß,zodat die nergens anders hoeft te lopen
als wo man findt den Segen.dan waar men de zegen vindt.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.     Arioso (B)

»Es ist euch gut, daß ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe,
kömmt der Tröster nicht zu euch.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.«

2.     Aria (T)

Mich kann kein Zweifel stören,
auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
so kann ich mich getrösten,
daß ich zu den Erlösten
komm an erwünschten Port.

3.     Recitatief (T)

Dein Geist wird mich also regieren,
daß ich auf rechter Bahne geh;
durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
ich frage sorgensvoll:
ach, ist er nicht schon hier?

4.     Koor

»Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
kommen wird, der wird euch
in alle Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht von ihm selber reden, 
sondern was er hören wird, das wird er reden;
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.«

5.     Aria (A)

Was mein Herz von dir begehrt,
ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
führe mich auf deinen Wegen,
daß ich in der Ewigkeit
schaue deine Herrlichkeit!

6.     Koraal

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
der leitet alles, was ihn liebt,
auf wohlgebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuß,
daß er nicht anders treten muß,
als wo man findt den Segen.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Arioso (B)

“Het is goed voor u dat ik heenga;
want als ik niet heenga,
komt de Trooster niet tot u.
Maar als ik heenga, zal ik Hem tot u zenden.”

2.     Aria (T)

Geen twijfel kan mij verhinderen
om naar Uw woord, Heer, te luisteren.
Ik geloof, dat ik, wanneer Gij heengaat,
erop kan vertrouwen,
dat ik bij de verlosten kom
in de gewenste haven.

3.     Recitatief (T)

Uw Geest zal mij zo leiden,
dat ik op het rechte pad ga;
door Uw heengaan komt Hij immers tot mij,
ik vraag mij bezorgd af: 
ach, is Hij niet reeds aanwezig?

4.     Koor

“Maar wanneer Hij, de Geest der waarheid, 
komt, zal Hij u de weg wijzen 
naar de volle waarheid.
Want Hij zal niet over zichzelf spreken,
maar Hij zal zeggen wat Hij hoort 
en wat nog komen zal, zal Hij verkondigen.”

5.     Aria (A)

Wat mijn hart van U begeert,
ach, dat wordt mij zeker gegeven.
Overlaad mij met Uw zegen,
leid mij op Uw wegen,
opdat ik in eeuwigheid
Uw heerlijkheid mag aanschouwen!

6.     Koraal

Uw geest, die God uit de hemel geeft,
die leidt iedereen die Hem liefheeft
over welgebaande wegen.
Hij plaatst en richt onze voet,
zodat die nergens anders hoeft te lopen
dan waar men de zegen vindt.


		Vertaling: Henk Pijlman