naar de bespreking van BWV 108

Es ist euch gut, daß ich hingehe (BWV 108)

Johann Sebastian Bach

1. Arioso (B)

»Es ist euch gut, daß ich hingehe; Het is goed voor jullie dat ik wegga,
denn so ich nicht hingehe, want als ik niet wegga,
kömmt der Tröster nicht zu euch. komt de Trooster niet bij jullie.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.«Maar als ik ga, dan zal ik hem naar jullie toe sturen.

2. Aria (T)

Mich kann kein Zweifel stören, Geen twijfel kan mij beletten
auf dein Wort, Herr, zu hören. naar uw woord te luisteren, Heer.
Ich glaube, gehst du fort, Ik geloof dat ik, als u weggaat,
so kann ich mich getrösten, kan vertrouwen
daß ich zu den Erlösten dat ik bij de verlosten
komm an gewünschten Port.in de gewenste haven kom.

3. Recitatief (T)

Dein Geist wird mich also regieren, Uw Geest zal mij zo leiden
daß ich auf rechter Bahne geh; dat ik het juiste pad bewandel;
durch deinen Hingang kommt er ja zu mir, doordat u weggaat komt hij immers naar me toe.
ich frage sorgensvoll: Ik vraag bezorgd:
Ach, ist er nicht schon hier?Ach, is hij er nog niet?

4. Koor

»Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, Maar als hij, de Geest van de waarheid,
kommen wird, der wird euch komt, dan zal hij jullie
in alle Wahrheit leiten. steeds naar de waarheid leiden.
Denn er wird nicht von ihm selber reden, Want hij zal niet over zichzelf spreken,
sondern was er hören wird, das wird er reden; maar zeggen wat hij te horen krijgt;
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.«en hij zal verkondigen wat er gaat komen.

5. Aria (A)

Was mein Herz von dir begehrt,Wat mijn hart van u verlangt,
ach, das wird mir wohl gewährt.ach, dat wordt mij zeker geschonken.
Überschütte mich mit Segen,Stort uw zegen over mij uit,
führe mich auf deinen Wegen,leid mij op uw wegen,
daß ich in der Ewigkeitopdat ik voor eeuwig
schaue deine Herrlichkeit!uw heerlijkheid mag aanschouwen!

6. Koraal

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt, Uw Geest, die God uit de hemel schenkt,
der leitet alles, was ihn liebt, leidt iedereen die hem liefheeft
auf wohl gebähntem Wege. op een welgebaande weg.
Er setzt und richtet unsren Fuß, Hij plaatst en bestuurt onze voet
daß er nicht anders treten muß, zodat die nergens anders hoeft te lopen
als wo man findt den Segen.dan daar waar zegen te vinden is.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Arioso (B)

»Es ist euch gut, daß ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe,
kömmt der Tröster nicht zu euch.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.«

2. Aria (T)

Mich kann kein Zweifel stören,
auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
so kann ich mich getrösten,
daß ich zu den Erlösten
komm an gewünschten Port.

3. Recitatief (T)

Dein Geist wird mich also regieren,
daß ich auf rechter Bahne geh;
durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
ich frage sorgensvoll:
Ach, ist er nicht schon hier?

4. Koor

»Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
kommen wird, der wird euch
in alle Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht von ihm selber reden, 
sondern was er hören wird, das wird er reden;
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.«

5. Aria (A)

Was mein Herz von dir begehrt,
ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
führe mich auf deinen Wegen,
daß ich in der Ewigkeit
schaue deine Herrlichkeit!

6. Koraal

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
der leitet alles, was ihn liebt,
auf wohl gebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuß,
daß er nicht anders treten muß,
als wo man findt den Segen.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Arioso (B)

Het is goed voor jullie dat ik wegga,
want als ik niet wegga,
komt de Trooster niet bij jullie.
Maar als ik ga, dan zal ik hem naar jullie toe sturen.

2. Aria (T)

Geen twijfel kan mij beletten
naar uw woord te luisteren, Heer.
Ik geloof dat ik, als u weggaat,
kan vertrouwen
dat ik bij de verlosten
in de gewenste haven kom.

3. Recitatief (T)

Uw Geest zal mij zo leiden
dat ik het juiste pad bewandel;
doordat u weggaat komt hij immers naar me toe.
Ik vraag bezorgd:
Ach, is hij er nog niet?

4. Koor

Maar als hij, de Geest van de waarheid,
komt, dan zal hij jullie
steeds naar de waarheid leiden.
Want hij zal niet over zichzelf spreken,
maar zeggen wat hij te horen krijgt;
en hij zal verkondigen wat er gaat komen.

5. Aria (A)

Wat mijn hart van u verlangt,
ach, dat wordt mij zeker geschonken.
Stort uw zegen over mij uit,
leid mij op uw wegen,
opdat ik voor eeuwig
uw heerlijkheid mag aanschouwen!

6. Koraal

Uw Geest, die God uit de hemel schenkt,
leidt iedereen die hem liefheeft
op een welgebaande weg.
Hij plaatst en bestuurt onze voet
zodat die nergens anders hoeft te lopen
dan daar waar zegen te vinden is.


		Vertaling: Ria van Hengel