naar de bespreking van BWV 108

Es ist euch gut, daß ich hingehe (BWV 108)

Johann Sebastian Bach

1.     Arioso (B)

»Es ist euch gut, daß ich hingehe; “Het is goed voor jullie dat ik ga,
denn so ich nicht hingehe, want als ik niet ga,
kömmt der Tröster nicht zu euch. zal de Trooster niet bij jullie komen.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.«Maar als ik ga, zal ik hem naar jullie toe sturen.”

2.     Aria (T)

Mich kann kein Zweifel stören, Geen twijfel kan mij beletten
auf dein Wort, Herr, zu hören. naar uw woord, Heer, te luisteren.
Ich glaube, gehst du fort, Ik geloof dat u, als u gaat,
so kann ich mich getrösten, erop kan vertrouwen
daß ich zu den Erlösten dat ik bij de verlosten
komm an gewünschten Port.in de gewenste haven kom.

3.     Recitatief (T)

Dein Geist wird mich also regieren, Uw Geest zal mij zo leiden
daß ich auf rechter Bahne geh; dat ik de juiste weg bewandel;
durch deinen Hingang kommt er ja zu mir, doordat u gaat, komt hij immers naar me toe,
ich frage sorgensvoll: ik vraag bezorgd:
Ach, ist er nicht schon hier?ach, is hij er nog steeds niet?

4.     Koor

»Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, “Maar als hij, de Geest van de waarheid,
kommen wird, der wird euch komt, dan zal hij jullie de weg wijzen
in alle Wahrheit leiten. naar de volle waarheid.
Denn er wird nicht von ihm selber reden, Want hij zal niet over zichzelf spreken,
sondern was er hören wird, das wird er reden; maar verkondigen wat komen gaat.”
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.«

5.     Aria (A)

Was mein Herz von dir begehrt,Wat mijn hart van u begeert,
ach, das wird mir wohl gewährt.ach, dat wordt mij vast geschonken.
Überschütte mich mit Segen,Stort zegen over mij uit,
führe mich auf deinen Wegen,leid mij op uw wegen,
daß ich in der Ewigkeitzodat ik voor eeuwig
schaue deine Herrlichkeit!uw heerlijkheid mag aanschouwen!

6.     Koraal

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt, Uw Geest, die God uit de hemel schenkt,
der leitet alles, was ihn liebt, leidt iedereen die hem liefheeft
auf wohl gebähntem Wege. op een welgebaande weg.
Er setzt und richtet unsren Fuß, Hij plaatst en bestuurt onze voet,
daß er nicht anders treten muß, zodat die nergens anders hoeft te lopen
als wo man findt den Segen.dan daar waar zegen te vinden is.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.     Arioso (B)

»Es ist euch gut, daß ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe,
kömmt der Tröster nicht zu euch.
So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.«

2.     Aria (T)

Mich kann kein Zweifel stören,
auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
so kann ich mich getrösten,
daß ich zu den Erlösten
komm an gewünschten Port.

3.     Recitatief (T)

Dein Geist wird mich also regieren,
daß ich auf rechter Bahne geh;
durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
ich frage sorgensvoll:
Ach, ist er nicht schon hier?

4.     Koor

»Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
kommen wird, der wird euch
in alle Wahrheit leiten.
Denn er wird nicht von ihm selber reden, 
sondern was er hören wird, das wird er reden;
und was zukünftig ist, wird er verkündigen.«

5.     Aria (A)

Was mein Herz von dir begehrt,
ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
führe mich auf deinen Wegen,
daß ich in der Ewigkeit
schaue deine Herrlichkeit!

6.     Koraal

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
der leitet alles, was ihn liebt,
auf wohl gebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuß,
daß er nicht anders treten muß,
als wo man findt den Segen.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Arioso (B)

“Het is goed voor jullie dat ik ga,
want als ik niet ga,
zal de Trooster niet bij jullie komen.
Maar als ik ga, zal ik hem naar jullie toe sturen.”

2.     Aria (T)

Geen twijfel kan mij beletten
naar uw woord, Heer, te luisteren.
Ik geloof dat u, als u gaat,
erop kan vertrouwen
dat ik bij de verlosten
in de gewenste haven kom.

3.     Recitatief (T)

Uw Geest zal mij zo leiden
dat ik de juiste weg bewandel;
doordat u gaat, komt hij immers naar me toe,
ik vraag bezorgd:
ach, is hij er nog steeds niet?

4.     Koor

“Maar als hij, de Geest van de waarheid,
komt, dan zal hij jullie de weg wijzen
naar de volle waarheid.
Want hij zal niet over zichzelf spreken,
maar verkondigen wat komen gaat.”

5.     Aria (A)

Wat mijn hart van u begeert,
ach, dat wordt mij vast geschonken.
Stort zegen over mij uit,
leid mij op uw wegen,
zodat ik voor eeuwig
uw heerlijkheid mag aanschouwen!

6.     Koraal

Uw Geest, die God uit de hemel schenkt,
leidt iedereen die hem liefheeft
op een welgebaande weg.
Hij plaatst en bestuurt onze voet,
zodat die nergens anders hoeft te lopen
dan daar waar zegen te vinden is.


		Vertaling: Henk Pijlman