naar de bespreking van BWV 106

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus) (BWV 106)

Johann Sebastian Bach

1. Sonatina

 

2. Koor

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.Gods tijd is de allerbeste tijd.

3. Koor

»In ihm leben, weben und sind wir,«In hem leven, bewegen en zijn wij,
solange er will.zolang hij wil.

4. Koor

In ihm sterben wir zur rechten Zeit, In hem sterven wij op het juiste moment,
wenn er will. wanneer hij wil.

5. Arioso (T)

Ach, Herr, »lehre uns bedenken, Ach Heer, leer ons bedenken
daß wir sterben müssen, dat wij moeten sterven,
auf daß wir klug werden.« opdat wij wijs worden.

6. Arioso (B)

»Bestelle dein Haus;Stel orde op zaken;
denn du wirst sterbenwant je zult sterven
und nicht lebendig bleiben!«en niet blijven leven.

7. Koor

»Es ist der alte Bund«: Het is het oude verbond:
Mensch, »du mußt sterben!« mens, je moet sterven!
(S)»Ja, komm, Herr Jesu, komm!«Ja, kom, Heer Jezus, kom!

8. Aria (A)

»In deine Hände befehl ich meinen Geist;In uw handen beveel ik mijn geest;
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.«u hebt mij verlost, Heer, trouwe God.

9. Arioso (B)

»Heute wirst du mit mir im Paradies sein.«Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn.

10. Koraal (A) en Arioso (B)

Mit Fried und Freud ich fahr dahin In vrede en met vreugde ga ik heen
in Gottes Willen, naar Gods wil,
getrost ist mir mein Herz und Sinn, getroost is mijn hart en mijn geest,
sanft und stille, zacht en stil,
wie Gott mir verheißen hat: zoals God mij heeft beloofd:
Der Tod ist mein Schlaf worden.de dood is mijn slaap geworden.

11. Koor

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit! Mogen glorie, lof, eer en heerlijkheid
sei dir Gott, Vater und Sohn bereit, u God, Vader en Zoon worden toegebracht
dem Heilgen Geist mit Namen! en ook de Heilige Geest!
Die göttlich Kraft De goddelijke kracht
macht uns sieghaftdoet ons overwinnen.

12. Koor

Durch Jesum Christum, amen.Door Jezus Christus, amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sonatina

 

2. Koor

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.3. Koor

»In ihm leben, weben und sind wir,«
solange er will.


4. Koor

In ihm sterben wir zur rechten Zeit,
wenn er will.


5. Arioso (T)

Ach, Herr, »lehre uns bedenken,
daß wir sterben müssen,
auf daß wir klug werden.«


6. Arioso (B)

»Bestelle dein Haus;
denn du wirst sterben
und nicht lebendig bleiben!«


7. Koor

»Es ist der alte Bund«:
Mensch, »du mußt sterben!«
(S)»Ja, komm, Herr Jesu, komm!«

8. Aria (A)

»In deine Hände befehl ich meinen Geist;
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.«


9. Arioso (B)

»Heute wirst du mit mir im Paradies sein.«


10. Koraal (A) en Arioso (B)

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
in Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille,
wie Gott mir verheißen hat:
Der Tod ist mein Schlaf worden.

11. Koor

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit!
sei dir Gott, Vater und Sohn bereit,
dem Heilgen Geist mit Namen!
Die göttlich Kraft
macht uns sieghaft

12. Koor

Durch Jesum Christum, amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sonatina2. Koor

Gods tijd is de allerbeste tijd.

3. Koor

In hem leven, bewegen en zijn wij,
zolang hij wil.

4. Koor

In hem sterven wij op het juiste moment,
wanneer hij wil.

5. Arioso (T)

Ach Heer, leer ons bedenken
dat wij moeten sterven,
opdat wij wijs worden.

6. Arioso (B)

Stel orde op zaken;
want je zult sterven
en niet blijven leven.

7. Koor

Het is het oude verbond:
mens, je moet sterven!
Ja, kom, Heer Jezus, kom!

8. Aria (A)

In uw handen beveel ik mijn geest;
u hebt mij verlost, Heer, trouwe God.

9. Arioso (B)

Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn.

10. Koraal (A) en Arioso (B)

In vrede en met vreugde ga ik heen
naar Gods wil,
getroost is mijn hart en mijn geest,
zacht en stil,
zoals God mij heeft beloofd:
de dood is mijn slaap geworden.

11. Koor

Mogen glorie, lof, eer en heerlijkheid
u God, Vader en Zoon worden toegebracht
en ook de Heilige Geest!
De goddelijke kracht
doet ons overwinnen.

12. Koor

Door Jezus Christus, amen.


		Vertaling: Ria van Hengel