naar de bespreking van BWV 105

Herr, gehe nicht ins Gericht (BWV 105)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Heer, daag uw knecht niet voor het gerecht,
Denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.«want voor u is geen levende rechtvaardig.

2. Recitatief (A)

Mein Gott, verwirf mich nicht,Mijn God, verwerp mij niet
indem ich mich in Demut vor dir beuge,van uw aangezicht.
von deinem Angesicht.terwijl ik mij in ootmoed voor u buig.
Ich weiß, wie groß dein ZornIk weet hoe groot uw toorn is
und mein Verbrechen ist,en mijn schuld,
daß du zugleich ein schneller Zeugedat u zowel een snelle aanklager
und ein gerechter Richter bist.als een rechtvaardige rechter bent.
Ich lege dir ein frei Bekenntnis darIk leg voor u een eerlijke bekentenis af
und stürze mich nicht in Gefahr,en stort mij niet in het gevaar
die Fehler meiner Seelende gebreken van mijn ziel
zu leugnen, zu verhehlen!te loochenen, te verhelen!

3. Aria (S)

Wie zittern und wankenHoe sidderen en wankelen
der Sünder Gedanken,de gedachten van de zondaar,
indem sie sich untereinander verklagenterwijl ze elkaar onderling aanklagen
und wiederum sich zu entschuldigen wagen.en zichzelf weer durven te rechtvaardigen.
So wird ein geängstigt GewissenZo wordt een angstig geweten
durch eigene Folter zerrissen.door eigen foltering verscheurd.

4. Recitatief (B)

Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß, Maar gelukkig is degene die weet wie de borg is
der alle Schuld ersetzet, die al zijn schuld betaalt,
so wird die Handschrift ausgetan, de schuldbekentenis wordt uitgewist
wenn Jesus sie mit Blute netzet. als Jezus haar met bloed besprenkelt.
Er heftet sie ans Kreuze selber an, Hij nagelt haar zelf aan het kruis,
er wird von deinen Gütern, Leib und Leben, hij zal zelf van je bezit, je lichaam en je leven,
wenn deine Sterbestunde schlägt, voor de Vader verantwoording afleggen
dem Vater selbst die Rechnung übergeben. als je stervensuur slaat.
So mag man deinen Leib, den man zum Grabe trägt, Men mag dan je lichaam, dat men ten grave draagt,
mit Sand und Staub beschütten, met zand en stof bedekken,
dein Heiland öffnet dir die ewgen Hütten.je Heiland stelt de eeuwige woning voor je open

5. Aria (T)

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,Als ik maar Jezus tot mijn vriend kan maken,
so gilt der Mammon nichts bei mir.dan betekent Mammon niets voor mij.
Ich finde kein Vergnügen hierIk vind geen vreugde hier,
bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.bij deze onbeduidende wereld en aardse zaken.

6. Koraal

Nun, ich weiß, du wirst mir stillenNu, weet ik, zult u rust geven
mein Gewissen, das mich plagt.aan mijn geweten, dat mij plaagt.
Es wird deine Treu erfüllen,Uw trouw zal verwezenlijken
was du selber hast gesagt:wat u zelf hebt gezegd:
daß auf dieser weiten Erdendat op deze wijde wereld
keiner soll verloren werden,niemand verloren zal gaan,
sondern ewig leben soll,maar eeuwig zal leven
wenn er nur ist Glaubens voll.als hij maar vol geloof is.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Alice bij de Vaate

Kale tekst origineel

1. Koor

»Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht. 
Denn vor dir wird kein Lebendiger gerecht.«

2. Recitatief (A)

Mein Gott, verwirf mich nicht,
indem ich mich in Demut vor dir beuge,
von deinem Angesicht.
Ich weiß, wie groß dein Zorn
und mein Verbrechen ist,
daß du zugleich ein schneller Zeuge
und ein gerechter Richter bist.
Ich lege dir ein frei Bekenntnis dar
und stürze mich nicht in Gefahr,
die Fehler meiner Seelen
zu leugnen, zu verhehlen!

3. Aria (S)

Wie zittern und wanken
der Sünder Gedanken,
indem sie sich untereinander verklagen
und wiederum sich zu entschuldigen wagen.
So wird ein geängstigt Gewissen
durch eigene Folter zerrissen.

4. Recitatief (B)

Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß,
der alle Schuld ersetzet,
so wird die Handschrift ausgetan,
wenn Jesus sie mit Blute netzet.
Er heftet sie ans Kreuze selber an,
er wird von deinen Gütern, Leib und Leben,
wenn deine Sterbestunde schlägt,
dem Vater selbst die Rechnung übergeben.
So mag man deinen Leib, den man zum Grabe trägt,
mit Sand und Staub beschütten,
dein Heiland öffnet dir die ewgen Hütten.

5. Aria (T)

Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen,
so gilt der Mammon nichts bei mir.
  Ich finde kein Vergnügen hier
  bei dieser eitlen Welt und irdschen Sachen.

6. Koraal

Nun, ich weiß, du wirst mir stillen
mein Gewissen, das mich plagt.
Es wird deine Treu erfüllen,
was du selber hast gesagt:
daß auf dieser weiten Erden
keiner soll verloren werden,
sondern ewig leben soll,
wenn er nur ist Glaubens voll.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Heer, daag uw knecht niet voor het gerecht,
want voor u is geen levende rechtvaardig.

2. Recitatief (A)

Mijn God, verwerp mij niet
van uw aangezicht.
terwijl ik mij in ootmoed voor u buig.
Ik weet hoe groot uw toorn is 
en mijn schuld,
dat u zowel een snelle aanklager
als een rechtvaardige rechter bent.
Ik leg voor u een eerlijke bekentenis af
en stort mij niet in het gevaar
de gebreken van mijn ziel
te loochenen, te verhelen!

3. Aria (S)

Hoe sidderen en wankelen
de gedachten van de zondaar,
terwijl ze elkaar onderling aanklagen
en zichzelf weer durven te rechtvaardigen.
Zo wordt een angstig geweten
door eigen foltering verscheurd.

4. Recitatief (B)

Maar gelukkig is degene die weet wie de borg is
die al zijn schuld betaalt,
de schuldbekentenis wordt uitgewist
als Jezus haar met bloed besprenkelt.
Hij nagelt haar zelf aan het kruis,
hij zal zelf van je bezit, je lichaam en je leven,
voor de Vader verantwoording afleggen
als je stervensuur slaat.
Men mag dan je lichaam, dat men ten grave draagt,
met zand en stof bedekken,
je Heiland stelt de eeuwige woning voor je open

5. Aria (T)

Als ik maar Jezus tot mijn vriend kan maken,
dan betekent Mammon niets voor mij.
Ik vind geen vreugde hier,
bij deze onbeduidende wereld en aardse zaken.

6. Koraal

Nu, weet ik, zult u rust geven
aan mijn geweten, dat mij plaagt.
Uw trouw zal verwezenlijken
wat u zelf hebt gezegd:
dat op deze wijde wereld
niemand verloren zal gaan,
maar eeuwig zal leven
als hij maar vol geloof is.


		Vertaling: Alice bij de Vaate