naar de bespreking van BWV 103

Ihr werdet weinen und heulen (BWV 103)

Johann Sebastian Bach

1. Koor en Arioso (B)

»Ihr werdet weinen und heulen, Jullie zullen huilen en weeklagen,
aber die Welt wird sich freuen. maar de wereld zal blij zijn.
(B) Ihr aber werdet traurig sein. En jullie zullen bedroefd zijn,
Doch eure Traurigkeit maar jullie droefheid
soll in Freude verkehret werden.«zal in vreugde veranderen.

2. Recitatief (T)

Wer sollte nicht in Klagen untergehn, Wie zou niet in geklaag ten onder gaan
wenn uns der Liebste wird entrissen? als de liefste van ons wordt weggerukt?
Der Seelen Heil, Het heil van de zielen,
die Zuflucht kranker Herzen de toevlucht van zieke harten
acht' nicht auf unsre Schmerzen.heeft geen aandacht voor onze pijn.

3. Aria (A)

Kein Arzt ist außer dir zu finden,Er is geen andere arts te vinden dan u,
ich suche durch ganz Gilead;ik zoek heel Gilead af;
wer heilt die Wunden meiner Sünden,wie geneest de wonden van mijn zonden,
weil man hier keinen Balsam hat?want hier is geen balsem.
Verbirgst du dich, so muß ich sterben.Als u zich verbergt, dan moet ik sterven.
Erbarme dich, ach, höre doch!Ontferm u, ach, luister toch!
Du suchest ja nicht mein Verderben,U bent immers niet uit op mijn ondergang,
wohlan, so hofft mein Herze noch.welnu, dan blijft mijn hart nog hopen.

4. Recitatief (A)

Du wirst mich nach der Angst auch wiederum erquicken; U zult mij na de angst ook weer verkwikken;
so will ich mich zu deiner Ankunft schicken, daarom wil ik mij instellen op uw komst,
ich traue dem Verheißungswort, ik vertrouw op uw belofte
daß meine Traurigkeit dat mijn droefheid
in Freude soll verkehret werden.in vreugde zal veranderen.

5. Aria (T)

Erholet euch, betrübte Sinnen,Fleur op, bedroefde zinnen,
ihr tut euch selber allzu weh.jullie doen jezelf te veel pijn.
Laßt von dem traurigen Beginnen,Houd op met treuren
eh ich in Tränen untergeh,voordat ik in tranen onderga.
Mein Jesus läßt sich wieder sehen,Mijn Jezus laat zich weer zien,
o Freude, der nichts gleichen kann:o, vreugde, met niets te vergelijken,
wie wohl ist mir dadurch geschehen,wat heeft dat mij veel goed gedaan,
nimm, nimm mein Herz zum Opfer an.neem, neem mijn hart als offer aan.

6. Koraal

Ich hab dich einen Augenblick,Ik heb je een ogenblik,
o liebes Kind, verlassen;lief kind, verlaten;
sieh aber, sieh, mit großem Glückmaar kijk, kijk, met groot geluk
und Trost ohn alle Maßenen mateloze troost
will ich dir schon die Freudenkronwil ik je nu de vreugdekroon
aufsetzen und verehren.als eer opzetten.
Dein kurzes Leid soll sich in FreudJe korte lijden zal in vreugde
und ewig Wohl verkehren.en eeuwig geluk veranderen.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor en Arioso (B)

»Ihr werdet weinen und heulen,
aber die Welt wird sich freuen.
 (B) Ihr aber werdet traurig sein.
Doch eure Traurigkeit
soll in Freude verkehret werden.«

2. Recitatief (T)

Wer sollte nicht in Klagen untergehn,
wenn uns der Liebste wird entrissen?
Der Seelen Heil, 
die Zuflucht kranker Herzen
acht' nicht auf unsre Schmerzen.

3. Aria (A)

Kein Arzt ist außer dir zu finden,
ich suche durch ganz Gilead;
wer heilt die Wunden meiner Sünden,
weil man hier keinen Balsam hat?
Verbirgst du dich, so muß ich sterben.
Erbarme dich, ach, höre doch!
Du suchest ja nicht mein Verderben,
wohlan, so hofft mein Herze noch.

4. Recitatief (A)

Du wirst mich nach der Angst auch wiederum erquicken;
so will ich mich zu deiner Ankunft schicken,
ich traue dem Verheißungswort,
daß meine Traurigkeit
in Freude soll verkehret werden.

5. Aria (T)

Erholet euch, betrübte Sinnen,
ihr tut euch selber allzu weh.
Laßt von dem traurigen Beginnen,
eh ich in Tränen untergeh,
Mein Jesus läßt sich wieder sehen,
o Freude, der nichts gleichen kann:
wie wohl ist mir dadurch geschehen,
nimm, nimm mein Herz zum Opfer an.

6. Koraal

Ich hab dich einen Augenblick,
o liebes Kind, verlassen;
sieh aber, sieh, mit großem Glück
und Trost ohn alle Maßen
will ich dir schon die Freudenkron
aufsetzen und verehren.
Dein kurzes Leid soll sich in Freud
und ewig Wohl verkehren.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor en Arioso (B)

Jullie zullen huilen en weeklagen,
maar de wereld zal blij zijn.
En jullie zullen bedroefd zijn,
maar jullie droefheid
zal in vreugde veranderen.

2. Recitatief (T)

Wie zou niet in geklaag ten onder gaan
als de liefste van ons wordt weggerukt?
Het heil van de zielen,
de toevlucht van zieke harten
heeft geen aandacht voor onze pijn.

3. Aria (A)

Er is geen andere arts te vinden dan u,
ik zoek heel Gilead af;
wie geneest de wonden van mijn zonden,
want hier is geen balsem.
Als u zich verbergt, dan moet ik sterven.
Ontferm u, ach, luister toch!
U bent immers niet uit op mijn ondergang,
welnu, dan blijft mijn hart nog hopen.

4. Recitatief (A)

U zult mij na de angst ook weer verkwikken;
daarom wil ik mij instellen op uw komst,
ik vertrouw op uw belofte
dat mijn droefheid
in vreugde zal veranderen.

5. Aria (T)

Fleur op, bedroefde zinnen, 
jullie doen jezelf te veel pijn.
Houd op met treuren
voordat ik in tranen onderga.
Mijn Jezus laat zich weer zien,
o, vreugde, met niets te vergelijken,
wat heeft dat mij veel goed gedaan,
neem, neem mijn hart als offer aan.

6. Koraal

Ik heb je een ogenblik,
lief kind, verlaten;
maar kijk, kijk, met groot geluk
en mateloze troost
wil ik je nu de vreugdekroon
als eer opzetten.
Je korte lijden zal in  vreugde
en eeuwig geluk veranderen.


		Vertaling: Ria van Hengel