naar de bespreking van BWV 103

Ihr werdet weinen und heulen (BWV 103)

Johann Sebastian Bach

1. Koor en Arioso (B)

»Ihr werdet weinen und heulen, Jullie zullen schreien en weeklagen,
aber die Welt wird sich freuen. maar de wereld zal zich verblijden.
(B) Ihr aber werdet traurig sein. Jullie zullen bedroefd zijn.
Doch eure Traurigkeit Maar jullie droefheid
soll in Freude verkehret werden.«zal in blijdschap veranderen.

2. Recitatief (T)

Wer sollte nicht in Klagen untergehn, Wie zou niet in klagen ten onder gaan
wenn uns der Liebste wird entrissen? wanneer onze liefste bij ons wordt weggerukt?
Der Seelen Heil, Het heil van de zielen,
die Zuflucht kranker Herzen de toevlucht voor zieke harten
acht' nicht auf unsre Schmerzen.heeft geen aandacht voor onze smarten.

3. Aria (A)

Kein Arzt ist außer dir zu finden,Er is geen arts te vinden behalve u,
ich suche durch ganz Gilead;ik doorzoek heel Gilead;
wer heilt die Wunden meiner Sünden,wie heelt de wonden van mijn zonden,
weil man hier keinen Balsam hat?omdat men hier geen balsem heeft?
Verbirgst du dich, so muß ich sterben.Als u zich verbergt, dan moet ik sterven.
Erbarme dich, ach, höre doch!Ontferm u, ach luister toch!
Du suchest ja nicht mein Verderben,U zoekt immers niet mijn ondergang,
wohlan, so hofft mein Herze noch.welnu, daarom hoopt mijn hart nog.

4. Recitatief (A)

Du wirst mich nach der Angst auch wiederum erquicken; U zult mij na de angst ook weer verkwikken;
so will ich mich zu deiner Ankunft schicken, daarom wil ik mij instellen op uw komst,
ich traue dem Verheißungswort, ik vertrouw het woord van uw belofte
daß meine Traurigkeit dat mijn droefheid
in Freude soll verkehret werden.in blijdschap veranderd zal worden.

5. Aria (T)

Erholet euch, betrübte Sinnen,Rust uit, bedroefde zinnen,
ihr tut euch selber allzu weh.jullie doen jezelf al te veel pijn.
Laßt von dem traurigen Beginnen,Houd op met treuren
eh ich in Tränen untergeh,voordat ik in tranen onderga.
Mein Jesus läßt sich wieder sehen,Mijn Jezus laat zich weer zien,
o Freude, der nichts gleichen kann:o  vreugde, met niets te vergelijken!
wie wohl ist mir dadurch geschehen,Wat een weldaad is mij daardoor ten deel gevallen,
nimm, nimm mein Herz zum Opfer an.neem, neem mijn hart als offer aan.

6. Koraal

Ich hab dich einen Augenblick,Ik heb je voor een ogenblik,
o liebes Kind, verlassen;mijn geliefd kind, verlaten;
sieh aber, sieh, mit großem Glückzie echter, zie, met groot geluk
und Trost ohn alle Maßenen mateloze troost
will ich dir schon die Freudenkronwil ik je nu de kroon der vreugde
aufsetzen und verehren.opzetten en je eer geven.
Dein kurzes Leid soll sich in FreudJe korte lijden zal in vreugde
und ewig Wohl verkehren.en eeuwig geluk veranderen.
  
Libretto: Christiane Mariane von Ziegler Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor en Arioso (B)

»Ihr werdet weinen und heulen,
aber die Welt wird sich freuen.
 (B) Ihr aber werdet traurig sein.
Doch eure Traurigkeit
soll in Freude verkehret werden.«

2. Recitatief (T)

Wer sollte nicht in Klagen untergehn,
wenn uns der Liebste wird entrissen?
Der Seelen Heil, 
die Zuflucht kranker Herzen
acht' nicht auf unsre Schmerzen.

3. Aria (A)

Kein Arzt ist außer dir zu finden,
ich suche durch ganz Gilead;
wer heilt die Wunden meiner Sünden,
weil man hier keinen Balsam hat?
Verbirgst du dich, so muß ich sterben.
Erbarme dich, ach, höre doch!
Du suchest ja nicht mein Verderben,
wohlan, so hofft mein Herze noch.

4. Recitatief (A)

Du wirst mich nach der Angst auch wiederum erquicken;
so will ich mich zu deiner Ankunft schicken,
ich traue dem Verheißungswort,
daß meine Traurigkeit
in Freude soll verkehret werden.

5. Aria (T)

Erholet euch, betrübte Sinnen,
ihr tut euch selber allzu weh.
Laßt von dem traurigen Beginnen,
eh ich in Tränen untergeh,
Mein Jesus läßt sich wieder sehen,
o Freude, der nichts gleichen kann:
wie wohl ist mir dadurch geschehen,
nimm, nimm mein Herz zum Opfer an.

6. Koraal

Ich hab dich einen Augenblick,
o liebes Kind, verlassen;
sieh aber, sieh, mit großem Glück
und Trost ohn alle Maßen
will ich dir schon die Freudenkron
aufsetzen und verehren.
Dein kurzes Leid soll sich in Freud
und ewig Wohl verkehren.


Libretto: Christiane Mariane von Ziegler
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor en Arioso (B)

Jullie zullen schreien en weeklagen,
maar de wereld zal zich verblijden.
Jullie zullen bedroefd zijn.
Maar jullie droefheid 
zal in blijdschap veranderen.

2. Recitatief (T)

Wie zou niet in klagen ten onder gaan
wanneer onze liefste bij ons wordt weggerukt?
Het heil van de zielen,
de toevlucht voor zieke harten
heeft geen aandacht voor onze smarten.

3. Aria (A)

Er is geen arts te vinden behalve u,
ik doorzoek heel Gilead;
wie heelt de wonden van mijn zonden,
omdat men hier geen balsem heeft?
Als u zich verbergt, dan moet ik sterven.
Ontferm u, ach luister toch!
U zoekt immers niet mijn ondergang,
welnu, daarom hoopt mijn hart nog.

4. Recitatief (A)

U zult mij na de angst ook weer verkwikken;
daarom wil ik mij instellen op uw komst,
ik vertrouw het woord van uw belofte
dat mijn droefheid
in blijdschap veranderd zal worden.

5. Aria (T)

Rust uit, bedroefde zinnen,
jullie doen jezelf al te veel pijn.
Houd op met treuren
voordat ik in tranen onderga.
Mijn Jezus laat zich weer zien,
o  vreugde, met niets te vergelijken!
Wat een weldaad is mij daardoor ten deel gevallen,
neem, neem mijn hart als offer aan.

6. Koraal

Ik heb je voor een ogenblik,
mijn geliefd kind, verlaten;
zie echter, zie, met groot geluk
en mateloze troost
wil ik je nu de kroon der vreugde
opzetten en je eer geven.
Je korte lijden zal in vreugde
en eeuwig geluk veranderen.


		Vertaling: Leo de Leeuw