naar de bespreking van BWV 102

Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben (BWV 102)

Johann Sebastian Bach

1.     Koor

»Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben! "Heer, Uw ogen zoeken het geloof!
Du schlägest sie, aber sie fühlens nicht; Gij slaat hen, maar ze voelen het niet,
du plagest sie, aber sie bessern sich nicht. Gij kwelt hen, maar ze verbeteren zich niet.
Sie haben ein härter Angesicht denn ein Fels Hun aangezicht is harder dan een rots
und wollen sich nicht bekehren.«en ze willen zich niet bekeren."

2.      Recitatief (B)

Wo ist das Ebenbild, das Gott uns eingepräget, Waar is het evenbeeld dat God ons heeft ingeprent,
wenn der verkehrte Will sich ihm zuwiderleget? wanneer de verkeerde wil zich tegen Hem keert?
Wo ist die Kraft von seinem Wort, Waar is de kracht van Zijn woord,
wenn alle Besserung weicht aus dem Herzen fort? wanneer alle verbetering uit het hart verdwijnt?
Der Höchste suchet uns De Allerhoogste probeert ons weliswaar
durch Sanftmut zwar zu zähmen, door zachtmoedigheid te temmen,
ob der verirrte Geist in de hoop dat onze afgedwaalde geest
sich wollte noch bequemen; zich toch nog wil voegen;
doch, fährt er fort in dem verstockten Sinn, maar wanneer deze volhardt in zijn verstoktheid,
so gibt er ihn ins Herzens Dünkel hin.dan geeft Hij hem over
aan de eigendunk van zijn hart.

3.     Aria (A)

Weh der Seele,Wee de ziel die haar gebreken
die den Schaden  nicht mehr kenntniet meer kent
und, die Straf auf sich zu laden,en die, om straf op zich te laden,
störrig rennt,koppig doorholt,
ja von ihres Gottes Gnadenja, zich zelfs losmaakt
selbst sich trennt.van de genade van haar God.

4.     Arioso (B)

»Verachtest du den Reichtum seiner Gnade, "Veracht je de rijkdom van zijn genade,
Geduld und Langmütigkeit? geduld en lankmoedigheid?
Weißest du nicht, Weet je niet
daß dich Gottes Güte zur Buße locket? dat Gods goedheid je lokt om boete te doen?
Du aber nach deinem verstockten Maar jij, met je verstokte
und unbußfertigen Herzen en onboetvaardige hart,
häufest dir selbst den Zorn belaadt jezelf met de toorn
auf den Tag des Zorns und der Offenbarung op de dag des toorns en der openbaring
des gerechten Gerichts Gottes.«van het rechtvaardige oordeel van God".

5.     Aria (T)

Erschrecke doch, Schrik toch,
du allzu sichre Seele! jij al te zelfverzekerde ziel!
Denk, was dich würdig zähle Bedenk welke waarde
der Sünden Joch. het juk van de zonde jou toekent.
Die Gottes Langmut geht auf einem Fuß von Blei, De lankmoedigheid van God loopt met loden voeten;
damit der Zorn hernach dir desto schwerer sei.zodat zijn toorn daarna des te zwaarder zijn.

6.     Recitatief (A)

Bei Warten ist Gefahr; Door te wachten loop je gevaar;
willst du die Zeit verlieren? wil je je tijd verliezen?
Der Gott, der ehmal gnädig war, De God, die voorheen genadig was,
kann leichtlich dich vor seinen Richtstuhl führen. kan je gemakkelijk voor Zijn rechterstoel brengen.
Wo bleibt sodann die Buß? Waar blijft dan de boete?
Es ist ein Augenblick, Er komt een ogenblik,
der Zeit und Ewigkeit, dat tijd en eeuwigheid,
der Leib und Seele scheidet; lichaam en ziel van elkaar scheidt;
verblendter Sinn, ach kehre doch zurück, verblind gemoed, ach, keer toch om,
daß dich dieselbe Stund nicht finde unbereitet!opdat dat uur je niet onvoorbereid vindt!

7.     Koraal

Heut lebst du, heut bekehre dich, Vandaag leef je, bekeer je vandaag;
Eh morgen kömmt, kanns ändern sich; voordat morgen komt kan het veranderen;
wer heut ist frisch, gesund und rot, wie vandaag fris, gezond en blozend is,
ist morgen krank, ja wohl gar tot. is morgen ziek, ja misschien zelfs wel dood.
So du nun stirbest ohne Buß, Indien je nu sterft zonder boete te hebben gedaan,
dein Leib und Seel dort brennen muß. moeten je lichaam en je ziel daarginds branden.


Hilf, o Herr Jesu, hilf du mir, Help, o Heer Jezus, help mij,
daß ich noch heute komm zu dir dat ik vandaag nog tot U moge komen
und Buße tu den Augenblick, en boete doe op dit moment,
eh mich der schnelle Tod hinrück, voordat de snelle dood mij wegrukt,
auf daß ich heut und jederzeit opdat ik nu en altijd
zu meiner Heimfahrt sei bereit.tot mijn thuisreis bereid ben.
  
Libretto: Ernst Ludwig I von Sachsen-Meiningen Vertaling: Henk Pijlman

Kale tekst origineel

1.     Koor

»Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!
Du schlägest sie, aber sie fühlens nicht;
du plagest sie, aber sie bessern sich nicht.
Sie haben ein härter Angesicht denn ein Fels 
und wollen sich nicht bekehren.«

2.      Recitatief (B)

Wo ist das Ebenbild, das Gott uns eingepräget,
wenn der verkehrte Will sich ihm zuwiderleget?
Wo ist die Kraft von seinem Wort,
wenn alle Besserung weicht aus dem Herzen fort?
Der Höchste suchet uns
durch Sanftmut zwar zu zähmen,
ob der verirrte Geist
sich wollte noch bequemen;
doch, fährt er fort in dem verstockten Sinn,
so gibt er ihn ins Herzens Dünkel hin.

3.     Aria (A)

Weh der Seele,
die den Schaden  nicht mehr kennt
  und, die Straf auf sich zu laden,
  störrig rennt,
  ja von ihres Gottes Gnaden
  selbst sich trennt.

4.     Arioso (B)

»Verachtest du den Reichtum seiner Gnade, 
Geduld und Langmütigkeit?
Weißest du nicht, 
daß dich Gottes Güte zur Buße locket?
Du aber nach deinem verstockten
und unbußfertigen Herzen 
häufest dir selbst den Zorn 
auf den Tag des Zorns und der Offenbarung 
des gerechten Gerichts Gottes.«

5.     Aria (T)

Erschrecke doch,
du allzu sichre Seele!
Denk, was dich würdig zähle
der Sünden Joch.
Die Gottes Langmut geht auf einem Fuß von Blei,
damit der Zorn hernach dir desto schwerer sei.

6.     Recitatief (A)

Bei Warten ist Gefahr;
willst du die Zeit verlieren?
Der Gott, der ehmal gnädig war,
kann leichtlich dich vor seinen Richtstuhl führen.
Wo bleibt sodann die Buß?
Es ist ein Augenblick,
der Zeit und Ewigkeit,
der Leib und Seele scheidet;
verblendter Sinn, ach kehre doch zurück,
daß dich dieselbe Stund nicht finde unbereitet!

7.     Koraal

Heut lebst du, heut bekehre dich,
Eh morgen kömmt, kanns ändern sich;
wer heut ist frisch, gesund und rot,
ist morgen krank, ja wohl gar tot.
So du nun stirbest ohne Buß,
dein Leib und Seel dort brennen muß.


Kale tekst Nederlandse vertaling

1.     Koor

"Heer, Uw ogen zoeken het geloof!
Gij slaat hen, maar ze voelen het niet,
Gij kwelt hen, maar ze verbeteren zich niet.
Hun aangezicht is harder dan een rots
en ze willen zich niet bekeren."

2.      Recitatief (B)

Waar is het evenbeeld dat God ons heeft ingeprent,
wanneer de verkeerde wil zich tegen Hem keert?
Waar is de kracht van Zijn woord,
wanneer alle verbetering uit het hart verdwijnt?
De Allerhoogste probeert ons weliswaar
door zachtmoedigheid te temmen,
in de hoop dat onze afgedwaalde geest
zich toch nog wil voegen;
maar wanneer deze volhardt in zijn verstoktheid,
dan geeft Hij hem over 
aan de eigendunk van zijn hart.

3.     Aria (A)

Wee de ziel die haar gebreken
niet meer kent
en die, om straf op zich te laden,
koppig doorholt,
ja, zich zelfs losmaakt
van de genade van haar God.

4.     Arioso (B)

"Veracht je de rijkdom van zijn genade,
geduld en lankmoedigheid?
Weet je niet
dat Gods goedheid je lokt om boete te doen?
Maar jij, met je verstokte
en onboetvaardige hart,
belaadt jezelf met de toorn
op de dag des toorns en der openbaring
van het rechtvaardige oordeel van God".

5.     Aria (T)

Schrik toch,
jij al te zelfverzekerde ziel!
Bedenk welke waarde
het juk van de zonde jou toekent.
De lankmoedigheid van God loopt met loden voeten;
zodat zijn toorn daarna des te zwaarder zijn.

6.     Recitatief (A)

Door te wachten loop je gevaar;
wil je je tijd verliezen?
De God, die voorheen genadig was,
kan je gemakkelijk voor Zijn rechterstoel brengen.
Waar blijft dan de boete?
Er komt een ogenblik,
dat tijd en eeuwigheid,
lichaam en ziel van elkaar scheidt;
verblind gemoed, ach, keer toch om,
opdat dat uur je niet onvoorbereid vindt!

7.     Koraal

Vandaag leef je, bekeer je vandaag;
voordat morgen komt kan het veranderen;
wie vandaag fris, gezond en blozend is,
is morgen ziek, ja misschien zelfs wel dood.
Indien je nu sterft zonder boete te hebben gedaan,
moeten je lichaam en je ziel daarginds branden.

Vertaling: Henk Pijlman