naar de bespreking van BWV 1

Wie schön leuchtet der Morgenstern (BWV 1)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Wie schön leuchtet der Morgenstern Hoe prachtig straalt de morgenster,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, vol van de genade en de waarheid van de Heer,
die süße Wurzel Jesse! de zoete wortel van Isaï!
Du Sohn David aus Jakobs Stamm, O zoon van David uit de stam van Jacob,
mein König und mein Bräutigam, mijn koning en mijn bruidegom,
hast mir mein Herz besessen, u hebt mijn hart in bezit genomen,
lieblich, freundlich, liefelijk, vriendelijk,
schön und herrlich, groß und ehrlich, schoon en heerlijk, groot en eerlijk,
reich von Gaben, rijk aan gaven,
hoch und sehr prächtig erhaben. hoog en schitterend verheven.

2. Recitatief (T)

Du wahrer Gottes und Marien Sohn, O ware zoon van God en Maria,
du König derer Auserwählten, o koning van de uitverkorenen,
wie süß ist uns dies Lebenswort, hoe zoet is voor ons dat levenswoord
nach dem die ersten Väter schon waarop reeds de eerste vaderen
so Jahr' als Tage zählten, de telling van hun jaren en dagen baseerden,
das Gabriel mit Freuden dort het woord dat Gabriël vol vreugde
in Bethlehem verheißen; daarginds in Bethlehem heeft beloofd;
o Süßigkeit, o Himmelbrot, O zoetheid, o hemelbrood,
das weder Grab, Gefahr noch Tod dat noch graf, noch gevaar, noch dood
aus unserm Herzen reißen.uit ons hart kan rukken.

3. Aria (S)

Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen, Vervul, o hemelse goddelijke vlammen,
die nach euch verlangende gläubige Brust! de gelovige borst die naar jullie verlangt!
Die Seelen empfinden die kräftigsten Triebe De zielen ervaren een sterke drang
der brünstigsten Liebe tot vurige liefde
und schmecken auf Erden die himmlische Lust.en genieten op aarde het hemelse genot.

4. Recitatief (B)

Ein irdscher Glanz, ein leiblich LichtEen aardse glans, een stoffelijk licht
rührt meine Seele nicht;kan mijn ziel niet raken;
ein Freudenschein ist mir von Gott entstanden,God heeft mij een vreugdelicht geschonken,
denn ein vollkommnes Gut,want een volmaakt goed,
des Heilands Leib und Blut,lichaam en bloed van de Heiland,
ist zur Erquickung da.is hier om mij te verkwikken.
So muß uns jaDaarom moet
der überreiche Segen,de schatrijke zegen
der uns von Ewigkeit bestimmtdie altijd voor ons bestemd is geweest
und unser Glaube zu sich nimmt,en die door ons geloof wordt aanvaard,
zum Dank und Preis bewegen.ons tot dank en lof bewegen.

5. Aria (T)

Unser Mund und Ton der SaitenOnze mond en de klank van de snaren
sollen dirmoeten u
für und fürvoortdurend
Dank und Opfer zubereiten.dank zeggen en offers brengen.
Herz und Sinnen sind erhoben,Hart en geest zijn verheven
lebenslangom u levenslang
mit Gesang,met gezang,
großer König, dich zu loben.o grote koning, te prijzen.

6. Koraal

Wie bin ich doch so herzlich froh,Wat ben ik toch zielsgelukkig
daß mein Schatz ist das A und O,dat mijn schat de alfa en de omega is,
der Anfang und das Ende;het begin en het einde;
er wird mich doch zu seinem Preishij zal mij tot zijn eer
aufnehmen in das Paradeis,opnemen in het paradijs,
des klopf ich in die Hände.daarom klap ik in mijn handen.
Amen! Amen!Amen! Amen!
Komm, du schöne Freudenkrone,Kom o schone vreugdekroon,
bleib nicht lange,blijf niet lang weg,
deiner wart ich mit Verlangen.op jou wacht ik met verlangen.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Wie schön leuchtet der Morgenstern
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
die süße Wurzel Jesse!
Du Sohn David aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,
hast mir mein Herz besessen,
lieblich, freundlich,
schön und herrlich, groß und ehrlich, 
reich von Gaben,
hoch und sehr prächtig erhaben.



2. Recitatief (T)

Du wahrer Gottes und Marien Sohn,
du König derer Auserwählten,
wie süß ist uns dies Lebenswort,
nach dem die ersten Väter schon
so Jahr' als Tage zählten,
das Gabriel mit Freuden dort
in Bethlehem verheißen;
o Süßigkeit, o Himmelbrot,
das weder Grab, Gefahr noch Tod
aus unserm Herzen reißen.

3. Aria (S) 

Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen,
die nach euch verlangende gläubige Brust!
 Die Seelen empfinden die kräftigsten Triebe
 der brünstigsten Liebe
 und schmecken auf Erden die himmlische Lust.

4. Recitatief (B)

Ein irdscher Glanz, ein leiblich Licht
rührt meine Seele nicht;
ein Freudenschein ist mir von Gott entstanden,
denn ein vollkommnes Gut,
des Heilands Leib und Blut,
ist zur Erquickung da.
So muß uns ja
der überreiche Segen,
der uns von Ewigkeit bestimmt
und unser Glaube zu sich nimmt,
zum Dank und Preis bewegen.

5. Aria (T)

Unser Mund und Ton der Saiten
sollen dir
für und für
Dank und Opfer zubereiten.
  Herz und Sinnen sind erhoben,
  lebenslang
  mit Gesang,
  großer König, dich zu loben.

6. Koraal

Wie bin ich doch so herzlich froh,
daß mein Schatz ist das A und O,
der Anfang und das Ende;
er wird mich doch zu seinem Preis
aufnehmen in das Paradeis,
des klopf ich in die Hände.
Amen! Amen!
Komm, du schöne Freudenkrone,
bleib nicht lange,
deiner wart ich mit Verlangen.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Hoe prachtig straalt de morgenster,
vol van de genade en de waarheid van de Heer,
de zoete wortel van Isaï!
O zoon van David uit de stam van Jacob,
mijn koning en mijn bruidegom,
u hebt mijn hart in bezit genomen,
liefelijk, vriendelijk,
schoon en heerlijk, groot en eerlijk,
rijk aan gaven,
hoog en schitterend verheven.

2. Recitatief (T)

O ware zoon van God en Maria,
o koning van de uitverkorenen,
hoe zoet is voor ons dat levenswoord
waarop reeds de eerste vaderen
de telling van hun jaren en dagen baseerden,
het woord dat Gabriël vol vreugde
daarginds in Bethlehem heeft beloofd;
O zoetheid, o hemelbrood,
dat noch graf, noch gevaar, noch dood
uit ons hart kan rukken.

3. Aria (S) 

Vervul, o hemelse goddelijke vlammen,
de gelovige borst die naar jullie verlangt!
De zielen ervaren een sterke drang
tot vurige liefde
en genieten op aarde het hemelse genot.

4. Recitatief (B)

Een aardse glans, een stoffelijk licht
kan mijn ziel niet raken;
God heeft mij een vreugdelicht geschonken,
want een volmaakt goed,
lichaam en bloed van de Heiland,
is hier om mij te verkwikken.
Daarom moet
de schatrijke zegen
die altijd voor ons bestemd is geweest
en die door ons geloof wordt aanvaard,
ons tot dank en lof bewegen.

5. Aria (T)

Onze mond en de klank van de snaren
moeten u
voortdurend
dank zeggen en offers brengen.
Hart en geest zijn verheven
om u levenslang
met gezang,
o grote koning, te prijzen.

6. Koraal

Wat ben ik toch zielsgelukkig
dat mijn schat de alfa en de omega is,
het begin en het einde;
hij zal mij tot zijn eer
opnemen in het paradijs,
daarom klap ik in mijn handen.
Amen! Amen!
Kom o schone vreugdekroon,
blijf niet lang weg,
op jou wacht ik met verlangen.


		Vertaling: Ria van Hengel