naar de bespreking van AD1

Nun ist alles überwunden (AD1)

Adam Drese

1. Kooraria

Nun ist alles überwunden, Nu is alles overwonnen,
meine Liebsten, weinet nicht! mijn geliefden, huil maar niet!
Aller Jammer ist verschwunden, Alle ellende is verdwenen,
ob des Lebens Feldhaus bricht. nu het huis van mijn leven is ingestort.
Ist mein Geist doch aufgenommen Want mijn geest is opgenomen
in das Himmelshaus der Frommen, in het hemelse huis van de vromen,
wo nur Leben, Lust und Pracht. waar alleen leven is, lust en pracht.
Welt, Ade zur gute Nacht. Wereld, welterusten.


Nun mehr spühr ich keine Mängel, Nu mis ik helemaal niets meer,
Jesus ist mein Schatz, mein Glanz, Jezus is mijn schat, mijn glans,
meine Führer sind die Engel, mijn gidsen zijn de engelen,
Ewigkeit mein Hochzeitskranz! eeuwigheid is mijn bruidskrans!
Und der Himmel, den ich habe, En de hemel, die nu de mijne is,
ist nun meine Morgengabe! is nu mijn morgengave!
Weg, Du eitler Erden Pracht! Weg, jij ijdele pracht van de aarde!
Welt, Ade zur gute Nacht. Wereld, welterusten.


Gute Nacht, du Rauch der Zeiten, Welterusten, rook van de aardse tijden,
der mir so zuwider war. die mij zo tegenstond.
Nun will ich das Lamm begleiten, Nu wil ik het lam vergezellen
mit der reinsten Engelschar. samen met de zuiverste engelenschare.
Wo die Lebensquellen fließen, Waar de levensbronnen stromen,
will ich ewig Lust genießen, zal ik een eeuwig genot smaken,
ob mir gleich mein Herz verschmacht. al is mijn hart nu versmacht.
Welt, Ade zur gute Nacht. Wereld, welterusten.


Nun, ihr Liebsten seid zufrieden, Wees maar tevreden, mijn geliefden,
mindert euer Herzeleid! matig je grote verdriet!
Wir sind ewig nicht geschieden, Wij zijn niet eeuwig gescheiden,
denket an die Seligkeit! denk aan de zaligheid!
Streitet, so wie ich gestritten, Strijd zoals ik heb gestreden,
folgt mir nach mit Herzensschritten! volg mij met de stappen van je hart!
Lebet wohl, es ist vollbracht! Vaarwel, het is volbracht!
Welt, Ade zur gute Nacht.Wereld, welterusten.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Kooraria

Nun ist alles überwunden,
meine Liebsten, weinet nicht!
Aller Jammer ist verschwunden,
ob des Lebens Feldhaus bricht.
Ist mein Geist doch aufgenommen
in das Himmelshaus der Frommen,
wo nur Leben, Lust und Pracht.
Welt, Ade zur gute Nacht. 

Nun mehr spühr ich keine Mängel,
Jesus ist mein Schatz, mein Glanz,
meine Führer sind die Engel, 
Ewigkeit mein Hochzeitskranz!
Und der Himmel, den ich habe,
ist nun meine Morgengabe!
Weg, Du eitler Erden Pracht!
Welt, Ade zur gute Nacht. 

Gute Nacht, du Rauch der Zeiten,
der mir so zuwider war.
Nun will ich das Lamm begleiten,
mit der reinsten Engelschar.
Wo die Lebensquellen fließen,
will ich ewig Lust genießen,
ob mir gleich mein Herz verschmacht.
Welt, Ade zur gute Nacht. 

Nun, ihr Liebsten seid zufrieden,
mindert euer Herzeleid!
Wir sind ewig nicht geschieden,
denket an die Seligkeit!
Streitet, so wie ich gestritten,
folgt mir nach mit Herzensschritten!
Lebet wohl, es ist vollbracht!
Welt, Ade zur gute Nacht.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Kooraria

Nu is alles overwonnen,
mijn geliefden, huil maar niet!
Alle ellende is verdwenen,
nu het huis van mijn leven is ingestort.
Want mijn geest is opgenomen
in het hemelse huis van de vromen,
waar alleen leven is, lust en pracht.
Wereld, welterusten.

Nu mis ik helemaal niets meer,
Jezus is mijn schat, mijn glans,
mijn gidsen zijn de engelen,
eeuwigheid is mijn bruidskrans!
En de hemel, die nu de mijne is,
is nu mijn morgengave!
Weg, jij ijdele pracht van de aarde!
Wereld, welterusten.

Welterusten, rook van de aardse tijden,
die mij zo tegenstond.
Nu wil ik het lam vergezellen
samen met de zuiverste engelenschare.
Waar de levensbronnen stromen,
zal ik een eeuwig genot smaken,
al is mijn hart nu versmacht.
Wereld, welterusten.

Wees maar tevreden, mijn geliefden,
matig je grote verdriet!
Wij zijn niet eeuwig gescheiden,
denk aan de zaligheid!
Strijd zoals ik heb gestreden,
volg mij met de stappen van je hart!
Vaarwel, het is volbracht!
Wereld, welterusten.


		Vertaling: Ria van Hengel