Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Adam Drese

Nun ist alles überwunden (AD1)

Motet

Geschreven voor Rouwplechtigheid

Voor het eerst uitgevoerd: 7 jul 1686

Koor SATB

Totaal 1 delen, 1 koorwerk

Vertaling: Ria van Hengel

uit het Alt-Bachisches Archiv

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Deze kooraria in vier coupletten werd in het Alt-Bachische Archiv aangetroffen in de veronderstelling dat het een compositie zou zijn van Bachs oudoom Heinrich (1615-1692); modern musicologisch onderzoek heeft evenwel uitgewezen dat het hier een stuk betreft van de hand van Adam Drese (1620-1701),  van 1683 tot zijn dood werkzaam als kapelmeester aan het hof van de graven Schwarzburg in Arnstadt. De autografe compositiedatum, 6 juli 1686 en de naam Feldhaus in het eerste couplet verwijzen naar de bijzetting van de op nauwelijks 23-jarige leeftijd overleden burgemeestersdochter Barbara Regina Feldhaus op 7 juli 1686.

1. Kooraria

SATB

Nun ist alles überwunden, Nu is alles overwonnen,
meine Liebsten, weinet nicht! mijn geliefden, huil maar niet!
Aller Jammer ist verschwunden, Alle ellende is verdwenen,
ob des Lebens Feldhaus bricht. nu het huis van mijn leven is ingestort.
Ist mein Geist doch aufgenommen Want mijn geest is opgenomen
in das Himmelshaus der Frommen, in het hemelse huis van de vromen,
wo nur Leben, Lust und Pracht. waar alleen leven is, lust en pracht.
Welt, Ade zur gute Nacht. Wereld, welterusten.


Nun mehr spühr ich keine Mängel, Nu mis ik helemaal niets meer,
Jesus ist mein Schatz, mein Glanz, Jezus is mijn schat, mijn glans,
meine Führer sind die Engel, mijn gidsen zijn de engelen,
Ewigkeit mein Hochzeitskranz! eeuwigheid is mijn bruidskrans!
Und der Himmel, den ich habe, En de hemel, die nu de mijne is,
ist nun meine Morgengabe! is nu mijn morgengave!
Weg, Du eitler Erden Pracht! Weg, jij ijdele pracht van de aarde!
Welt, Ade zur gute Nacht. Wereld, welterusten.


Gute Nacht, du Rauch der Zeiten, Welterusten, rook van de aardse tijden,
der mir so zuwider war. die mij zo tegenstond.
Nun will ich das Lamm begleiten, Nu wil ik het lam vergezellen
mit der reinsten Engelschar. samen met de zuiverste engelenschare.
Wo die Lebensquellen fließen, Waar de levensbronnen stromen,
will ich ewig Lust genießen, zal ik een eeuwig genot smaken,
ob mir gleich mein Herz verschmacht. al is mijn hart nu versmacht.
Welt, Ade zur gute Nacht. Wereld, welterusten.


Nun, ihr Liebsten seid zufrieden, Wees maar tevreden, mijn geliefden,
mindert euer Herzeleid! matig je grote verdriet!
Wir sind ewig nicht geschieden, Wij zijn niet eeuwig gescheiden,
denket an die Seligkeit! denk aan de zaligheid!
Streitet, so wie ich gestritten, Strijd zoals ik heb gestreden,
folgt mir nach mit Herzensschritten! volg mij met de stappen van je hart!
Lebet wohl, es ist vollbracht! Vaarwel, het is volbracht!
Welt, Ade zur gute Nacht.Wereld, welterusten.