Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

LITERATUUR

Ik beperk mij tot de encyclopedische boeken die in principe alle cantates behandelen.

OUD
d.w.z. nog niet bekend met de, in 1958 door Dürr en Dadelsen vastgestelde nieuwe chronologie van de cantates

 

Philipp Spitta: Johann Sebastian Bach, 2 Bände, Leipzig, 1873/1880, 1034+862p.

       (Herdruk Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, 1979, ISBN 3765100382 & 374)

Albert Schweitzer: J. S. Bach, Breitkopf Härtel, 1908/1955, 791 p. antiquarisch?

      Biografie. Alle werken. 400 p. over woord/toon, motieven, cantates.


Whittaker, William Gillies: The Cantatas of Johann Sebastian Bach. Sacred and Secular. London [etc.] :

      Oxford U.P., 1959,  xvi, 2 delen, 717p & 754p.  antiquarisch

       Een schrijvende dirigent, één van de eersten die in de jaren dertig alle cantates uitvoerde en

       daarvan zeer uitgebreid verslag doet, praktisch geörienteerd, muziekvoorbeelden, gedetailleerd

       over motiefjes etc. Blijft interessant.


Alec Robertson, The Church Cantatas of J.S. Bach (1972), xi, 356p. 027553510X

       gegevens, geen voll. teksten, minimale commentaren, soms nogal aanvechtbaar


Young, W. Murray: The Cantatas of J. S. Bach. An Analytical Guide. (1989), 307p

MODERN

Werner Neumann: Handbuch der Kantaten J.S.Bachs, 5.Auf. 1984, ISBN 3-7651-0054-4

       Alle gegevens, in trefwoorden, getallen, bezettingen per deel. Geen teksten of toelichtingen.

       Veel handige tabellen: aria's per stemsoort, naar bezetting etc


Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach: Die Kantaten. Bärenreiter, Kassel 1999, 1038p.,

       ISBN 3-7618-1476-3, € 30,50

       Het standaardwerk. Alle teksten. Ook in (nogal kostbare) Engelse vertaling: Dürr, Alfred: The

        Cantatas of J. S. Bach. With their Librettos in German-English Parallel Text. (2005), xvi, 967p, € 66,-


Hans-Joachim Schulze: Die Bach-Kantaten: Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian

       Bachs. (2006), 759p.  € 44,-, Leipzig: Evangelische Verlags-Anstalt; ISBN 3-89948-073-2
       Stuttgart: Carus-Verlag (Edition Bach-Archiv Leipzig) ISBN 3-374-02390-8

       Degelijk. Vooral over teksten.


Konrad Küster (Herausg.): Bach Handbuch, Bärenreiter, Kassel, 1999, 997 p.,

       ISBN 978-3476017178,  € 25,-

       Over àlle Bach-composities. 330 pagina's over alle cantates in volgorde van ontstaan, met

       speciale belangstelling voor Bachs compositorische ontwikkeling.


Reinmar Emans, Sven Hiemke: Bachs Kantaten, das Handbuch, 2 Bände, 2012, Laaber Verlag,

       ISBN 978-3890074511,  € 25,-

       Twee pagina's per cantates, naar compositieperiode plus diverse algemene thema's.


Martin Petzoldt: Bach-Kommentar. Theologisch-musikwissenschaftliche Kommentierung der geistlichen

        Vokalwerke Johann Sebastian Bachs.

        - Band I: Die geistlichen Kantaten des 1. bis 27. Trinitatis-Sonntages. SchrRIBachAkadStuttgart 

            14/1 (2004), 726p, € 40,-

        - Band II: Die geistlichen Kantaten vom 1. Advent bis zum Trinitatisfest.

           SchrRIBachAkadStuttgart  14/2 (2007), 1103p, € 50,-
         - Band III: Passionen, Messen, Motetten, Fest- und Kasualkantaten, SchrRIBachAkadStuttgart

             14/3 (2010), 700p., € 60,- ISBN 978-3-7618-1743-8

          zeer uitgebreide theologische achtergronden


Günther Zedler: Die erhaltenen Kantaten Johann Sebastian Bachs : Besprechungen in Form von Analysen -

        Erklärungen - Deutungen. Norderstedt, Books on Demand, 3 delen:
        1. 2007, Die erhaltenen Choralkantaten, 346p., € 20,- ISBN 978-3-8334-8405-6.
        2. 2008, Die erhaltenen Kirchenkantaten, t/m 1724, € 20,- ISBN 978-3-8370-4401-0.
        3. 2009, Spätere Sakrale- und Weltliche Werke, 384p., € 20,- ISBN 978-3-8391-3773-4.

        Uitgebreid. Wat grilliger, persoonlijker, speculatiever dan Dürr.

 

Gilles Cantagrel: Les cantates de J.-S. Bach : Textes, traductions, commentaires. (2010), 1665p., € 38,-,

        ISBN 978-2213644349

Malcolm Boyd (Ed.), Oxford Composer Companions: J.S.Bach, Oxford Univ. Press, 1999 ISBN 0-19-860620-6

Gert Oost: Aan de hand van Bach: tekst en uitleg bij een jaargang Bachcantates, Skandalon, Vught, (2006),

        463p. € 39,50

        Meer spirituele dan musicologische analyses van de in 2009 te vroeg overleden Utrechtse musicoloog

        die 40 jaar organist was bij de Utrechtse Bachcantatediensten.

        Helaas maar 60 cantates, maar wel voor bijna elke zondag één.


Barend Schuurman (voorwoord Philippe Herreweghe), Bach cantates toen en nu. Toelichtingen en

        overwegingen bij tekst en muziek van het centrale werk van Johann Sebastian Bach

        ISBN: 9789460361968, Uitg. Damon, 2014, 592p. € 49,90

        Bespreking van ong. 60 cantates, voor elke zondag één,

        plus 150 pag. algemene inleidingen Bach, leven en werk, en cantates


Konrad Klek, Dein ist allein die Ehre: Johann Sebastian Bachs geistliche Kantaten erklärt,
        Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2017, ISBN 978-3-374-04918-9, € 50,-

        Band 1: Die Choralkantaten,

        Band 2: Der erste Leipziger Jahrgang 1723/24,

        Band 3: Ab Ostern 1725

Albert Jan Becking, Jörg-Andreas Bötticher, Anselm Hartinger (Hrsg.): Wie schön leuchtet der Morgenstern;

        Johann Sebastian Bachs geistliche Kantaten: Werkeinführung und Dokumente der Basler Gesamtaufführung

        2012. 690 Seiten, 86 Abbildungen. Gebunden.sFr. 48.- / € (D) 48.- / € (A) 49.50 ISBN 978-3-7965-2860-6

 

John Eliot Gardiner, Music in the Castle of Heaven, Allen Lane, London 2013

      Ned. vertaling Muziek als een wenk van de hemel (vert. Frits van der Waa, Pon Ruiter), Bezige Bij, 2014

        Biografie/portret met notities over vrijwel alle cantates

 

Michael Maul, J.S.Bach, Wie wunderbar sind deine Werke, Insel Verlag, Berlin, 2023, 978-3-458-19510-8,

201 p., 18,00

 


ALGEMENE ACHTERGRONDEN (géén bespreking per cantate)

 

Bach-Werke-Verzeichnis (BWV3), Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach, Dritte, erweiterte Neuausgabe  - Wiesbaden : Breitkopf & Härtel, 2022, ISBN 978-3-7651-0400-8

Wolff, Christoph (ed.): De wereld van de Bach Cantatas. 736 p. antiquarisch

 

Rens Bijma, J. S. Bach en zijn musici in de beide hoofdkerken in Leipzig, (diss. Utrecht, 2017) download

        Gedetailleerd onderzoek naar de vocale en instrumentale bezetting van Bachs Leipziger kerkmuziek,

        de omstandigheden, akoestiek, opstelling van zijn musici etc.


websites met cantatengewijze informatie
Bach Cantatas Website
Emmanuel Music (Craig Smith)
Julian Mincham
Capriccio Kulturforum