Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Grote koorwerken

Oorspronkelijk voor mijn Brabants Kamerkoor schreef ik een aantal wat uitvoeriger luistergidsen voor grote vocale werken, en niet alleen van Bach. Ze hebben de vorm van pdf-bestanden die met elke huis-, tuin- en keukenprinter kunnen worden afgedrukt tot boekjes op A5-formaat. (Tussen haakjes vermeld ik het benodigd aantal velletjes A4; het aantal pagina's A5 is vier keer zo groot.) Bij het printen kan deze instructie behulpzaam zijn.