Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Bach

Johann Bach (1604-1673) werd geboren te Wechmar en was de eerste van de Bach-dynastie die met drie composities in het Altbachische Archiv is vertegenwoordigd. Hij werd in 1635 Raths-Musikant te Erfurt en organist aan de Predigerkirche aldaar; de familie Bach zou er de volgende 150 jaar het muziekleven domineren. Met zijn vrouw, Hedwig Lämmerhirt, kreeg hij drie zonen, Johann Christian, Johann Aegidius en Johann Nicolaus, die allen carrières in de muziek maakten. Erfurt functioneerde sindsdien als centrum van de Bachfamilie. Zijn jongere broer Christoph (1613-1661) zou de grootvader van Sebastian worden; hij was dus diens oudoom. Zijn jongste broer Heinrich (1615-1692) was de vader van de veel componerende broers Michael en Christoph.
Als organist was componeren voor Johann een nevenbezigheid die bijverdiensten opleverde. De onderstaande drie bewaard gebleven motetten zijn alle bestemd voor rouwplechtigheden en ongetwijfeld geschreven in opdracht van welgestelde (nabestaanden van) overledenen.

ABA deze
site
      titel / text incipit    componist genre bezetting
I/1 JB1 Sei nun wieder zufrieden Bach, Johann (olim JMB) aria SSAT/ATTB
I/2 JB2 Unser Leben ist ein Schatten Bach, Johann (olim JMB) motet SSATTB / ATB
I/3 JB3 Weint nicht um meinen Tod Bach, Johann aria SATB